Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Marek Ženíšek

Schůze: 7, 8, 15, 25, 27, 28, 29, 30, 36, 39, 44, 48, 53, 56, 57

7. schůze (18. - 26. 3. 2014)

55. Aktuální situace na Ukrajině a postoj vlády České republiky
část č. 56 (19. 3. 2014), část č. 143 (21. 3. 2014)

8. schůze (29. 4. - 15. 5. 2014)

část č. 134 (13. 5. 2014), část č. 159 (14. 5. 2014)

95. Prohlášení Poslanecké sněmovny k NATO
část č. 160, část č. 163 (14. 5. 2014)

15. schůze (10. - 16. 9. 2014)

1. Stanovisko vlády České republiky k sankcím Evropské unie vůči Ruské federaci
část č. 25 (10. 9. 2014)

25. schůze (20. 1. - 13. 2. 2015)

79. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé /sněmovní tisk 310/ - prvé čtení
část č. 247 (12. 2. 2015)

27. schůze (28. 4. - 27. 5. 2015)

139. Ústní interpelace
část č. 116 (30. 4. 2015), část č. 214 (21. 5. 2015)

28. schůze (26. 5. 2015)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 23 (26. 5. 2015)

29. schůze (16. 6. - 10. 7. 2015)

171. Ústní interpelace
části č. 109-110 (18. 6. 2015)

30. schůze (18. 6. - 1. 10. 2015)

1. Informace předsedy vlády České republiky o řešení nelegální imigrace na území EU
část č. 3 (18. 6. 2015)

36. schůze (24. 11. - 18. 12. 2015)

223. K problematice označování zboží z izraelských osad
část č. 391 (17. 12. 2015)

39. schůze (19. 1. - 12. 2. 2016)

202. Ústní interpelace
část č. 137 (21. 1. 2016), části č. 350-351 (11. 2. 2016)

44. schůze (12. 4. - 6. 5. 2016)

část č. 200 (20. 4. 2016)

230. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 88 (14. 4. 2016), část č. 244 (21. 4. 2016)

48. schůze (28. 6. - 13. 7. 2016)

49. Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Jana Farského a Marka Ženíška na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 233/ - prvé čtení
část č. 239 (13. 7. 2016)

53. schůze (29. 11. - 9. 12. 2016)

172. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě /sněmovní tisk 870/ - druhé čtení
část č. 102 (1. 12. 2016)

56. schůze (4. - 28. 4. 2017)

281. Informace předsedy vlády k situaci v Evropské unii po referendu ve Velké Británii o vystoupení z Evropské unie
část č. 227 (12. 4. 2017)

57. schůze (16. 5. - 9. 6. 2017)

257. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 958/ - třetí čtení
část č. 38 (17. 5. 2017)

Sloučená rozprava k bodům 337 a 339
část č. 94 (18. 5. 2017)


Přihlásit/registrovat se do ISP