Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
18. června 2013 ve 14.01 hodin
Přítomno: 183 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 54. schůze Poslanecké sněmovny. Vítám vás na ní, prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami.

Oznamuji, že do této chvíle mi ohlásili, že náhradní kartu číslo 14 bude mít pan poslanec Michal Hašek, náhradní kartu číslo 21 pan poslanec Josef Novotný mladší. (V sále je přílišný hluk.)

Nyní vás seznámím s omluvami z dnešního jednání, pokud vás to ovšem zajímá. Poprosím o trochu klidu.

Z poslanců se omlouvají: Lenka Andrýsová - zahraniční cesta, Martin Gregora - osobní důvody, David Kádner - osobní důvody, Kateřina Konečná od 14.30 hodin - pracovní důvody, Květa Matušovská - zdravotní důvody, Roman Pekárek - osobní důvody, Aleš Roztočil - pracovní důvody, Milan Šťovíček - pracovní důvody, Václav Votava - zdravotní důvody.

Z členů vlády se od 14.30 hodin omlouvá ministr Tomáš Chalupa pro pracovní důvody.

Dále je zde ještě jedna omluva. Paní poslankyně Kateřina Klasnová se omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny. (Hluk v sále neustává.)

Dámy a pánové, já vás všechny poprosím, abyste se posadili do svých lavic.

 


Slib poslance

Chci vám oznámit, že - jak si jistě vzpomenete - v pátek 14. června se svým prohlášením vzdal poslaneckého mandátu pan Jiří Šlégr a tímto prohlášením jeho mandát zanikl.

Nyní požádám předsedu mandátového a imunitního výboru pana poslance Bohuslava Sobotku, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil. Prosím též, abyste, pane předsedo, potom přednesl ústavou předepsaný slib, který pan poslanec složí do mých rukou. Pane předsedo, prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Hezké odpoledne.

Vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády v demisi, paní poslankyně a páni poslanci, dne 14. června roku 2013 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pana Jiřího Šlégra, a to jeho prohlášením na schůzi Sněmovny, kterým se vzdal poslaneckého mandátu. Týž den vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Petru Bendovi.

Mandátový a imunitní výbor na své 45. schůzi dnešního dne přijal usnesení číslo 163, ve kterém konstatoval, že podle ustanovení § 6 písm. c) a § 3 jednacího řádu Poslanecké sněmovny zanikl mandát poslance Parlamentu České republiky pana Jiřího Šlégra a současně konstatoval, že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradník pan Petr Benda, jemuž dle ustanovení § 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny vznikla mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

V souladu s ustanovením § 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny složí nyní poslanec Petr Benda poslanecký slib. Prosím pana poslance, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu, a také prosím paní předsedkyni Poslanecké sněmovny, aby přijala slib nového poslance.

Prosím také, paní poslankyně a páni poslanci, abyste povstali. (Děje se.)

Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

(Poslanec stvrzuje slib podáním ruky předsedkyni Poslanecké sněmovny a podpisem.)

Děkuji. Vážený pane poslanče, blahopřeji vám. (Potlesk. Poslanci usedají do lavic.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, dovolte i mně, abych mezi námi přivítala nového poslance pana kolegu Petra Bendu a popřála mu, aby se mu v poslanecké práci dařilo.

Nyní se budeme věnovat 54. schůzi. Jsme na zahájení jednacího dne a mám zde přihlášky k programu schůze. Nejprve s přednostním právem pan poslanec Bohuslav Sobotka. Poté je přihlášen pan poslanec Jeroným Tejc, poté s přednostním právem pan poslanec Vít Bárta.

Já jenom ještě ohlašuji, že paní poslankyně Ivana Weberová má náhradní kartu číslo 34.

Prosím, slovo má pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji.

Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, kolegyně, pokud jde o program této schůze, velmi rád bych podpořil všechny záměry, které povedou k tomu, abychom dále řádným způsobem jednali, to znamená abychom absolvovali návrhy zákonů, které jsou před námi, a snažili se ještě projednat ty zákony, na kterých tady ve Sněmovně existuje alespoň elementární shoda.

Dovolte mi současně, abych vzhledem k tomu, že předseda vlády České republiky podal k rukám prezidenta republiky demisi, tím pádem je tedy v demisi celá vláda České republiky, chtěl bych vás informovat o tom, že poslanecký klub sociální demokracie přijal usnesení, ve kterém za nejlepší řešení současné politické krize pokládá rozpuštění Poslanecké sněmovny a uspořádání nových voleb do Poslanecké sněmovny. Jsme přesvědčeni o tom, že příští vláda, která by měla být jmenována, už by měla být vládou, která bude mít jasný demokratický mandát od voličů.

Chtěl bych vás současně kolegové a kolegyně informovat o tom, že poslanecký klub sociální demokracie připravuje žádost o svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, na které by Poslanecká sněmovna hlasovala podle příslušného článku Ústavy České republiky o svém rozpuštění. Chci informovat o tom, že tato žádost o svolání schůze Poslanecké sněmovny je k dispozici u předsedy poslaneckého klubu sociální demokracie Jeronýma Tejce a ti kolegové a kolegyně, kteří se chtějí k této žádosti o svolání mimořádné schůze připojit, mají možnost to učinit u předsedy poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické.

Děkuji. (Potlesk z lavic ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní prosím pana poslance Jeronýma Tejce, který - nebude nyní hovořit.

Pan poslanec Vít Bárta. Prosím.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dobrý den.

Dovolte mi nejprve jménem Věcí veřejných deklarovat, že Věci veřejné jsou připraveny podpořit rozpuštění Poslanecké sněmovny a že Věci veřejné podporují jako jediné řešení rychlé předčasné volby.

Je zcela evidentní, a Věci veřejné na to dnes upozornily a upozorníme na to znova, že Vojenské zpravodajství je zapotřebí šetřit a ptát se nejenom v kontextu kauzy, která dnes zde zaznívá, ale i kupříkladu práce Vojenského zpravodajství v kauze CASA. Je jednoznačné, že by bylo správné, aby kupříkladu klíčového svědka pana podplukovníka Daňhela vyslechla tato Komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství a aby se ptala a bylo jednoznačně prokázáno a zodpovězeno, z jakého důvodu, za jakých okolností a reálně proč Vojenské zpravodajství konalo kroky, které konalo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP