(12.10 hodin)
(pokračuje Nečas)

Mohlo dojít k tomu, že kombinací nedorozumění a služební horlivosti bylo někde postupováno tak, jak postupováno být nemělo. To já připouštím. Ale na druhou stranu chci říci naprosto jednoznačně, že zatčení dvou generálů vojenské zpravodajské služby, lidí, kteří sloužili celoživotně této zemi, z nichž každý má za sebou tři mise v Hindúkuši, v boji s Talibánem, a to ne v nějaké štábní posádce, ale přímo v poli, tímto teatrálním způsobem je fatální poškození České republiky. Je to fatální poškození, protože, řeknu velmi otevřeně, bez mezinárodní zpravodajské komunity v rámci Severoatlantické aliance se dříve nebo později zapomene na to, která vláda kdy a jak vládla. Ale to, že se teatrálním způsobem takto zlikvidovaly špičky jedné klíčové zpravodajské služby, která unikátně působí v teritoriu, například v některých teritoriích, kde nikdo jiný nepůsobí, prostě poškozuje Českou republiku. A já musím říci, že i kdyby bylo pravdivé to, co si teď čtu v médiích, tak mělo být prostě postupováno jinak. Mělo být postupováno s ohledem na zájmy České republiky, a nikoliv na zájmy toho nebo onoho představitele. Vem čert, dámy a pánové, můj politický osud! Ale to, co se stalo ve vazbě na tuto konkrétní zpravodajskou službu, poškodilo tuto zemi, tak jak, když použiji teď velmi čerstvého žargonu, bylo zrealizováno, to je teď velmi módní sousloví, ze strany orgánů činných v trestním řízení. To prostě poškodilo tuto zemi.

Já tím vůbec ale nechci zpochybňovat princip, že když je některý vysoký představitel státní správy nebo nějaké státní instituce obviněn z trestného činu, samozřejmě na své pozici nesmí zůstat. To prostě je princip, který je nezpochybnitelný.

Dovolte mi nyní, abych se ještě vyjádřil k další záležitosti, kterou jsem avizoval, a to byla otázka bývalých poslanců Občanské demokratické strany, pánů Tluchoře, Šnajdra a Fuksy.

Dámy a pánové, to je samozřejmě otázka velmi závažná. Tři naši kolegové veřejně tady před celou Sněmovnou, možná si na to vzpomenete, na podzim loňského roku rezignovali ze svých funkcí, uplatnili své ústavní právo, odešli ze své funkce, což mimochodem není ojedinělý akt. Tam, kde politicky nesouhlasím s postupem instituce nebo politické strany a podobně, právo na rezignaci z funkce, pokud nesouhlasím s postupem nebo s většinovým názorem, je naprosto legitimní standardní akt, koná se mnohokrát. Tento akt byl naplněn. A nyní je tento politický krok v podstatě kriminalizován. To, že dochází k tomu, že lidé, kteří se zachovali vůči své politické straně loajálně, to znamená odmítli způsobit svým hlasováním pád vlády, a to, že s nimi ta politická strana dál počítá a nějakým způsobem se k nim zachová, není myslím věc, která je neobvyklá. To, co bych nazval politickou dohodou, v tom pejorativnějším smyslu politickým dealem, to znamená, já podpořím tebe, ty podpoříš mě, je přece standardní součástí politiky.

Dámy a pánové z komunistické strany, neudělali jste to sami vnitrostranicky nebo mezistranicky mnohokrát? Dámy a pánové z České strany sociálně demokratické, neudělali jste to vnitrostranicky nebo mezistranicky mnohokrát? Dámy a pánové z Věcí veřejných, neudělali jste to mezistranicky nebo vnitrostranicky mnohokrát? Dámy a pánové ze strany LIDEM, neudělali jste to mezistranicky nebo vnitrostranicky mnohokrát? Drazí kolegové z ODS a z TOP 09, to je přece standardní součástí politiky.

Mám být stíhán za to, já, že jsem proto, abych se stal premiérem, nabídl funkci ministra zahraničí panu Karlu Schwarzenbergovi a pozici místopředsedkyně vlády paní Karolíně Peake? Má být někdo stíhán za to, že je politická dohoda, že za to, že je někdo zvolen třeba předsedou Sněmovny, někdo jiný je zvolen místopředsedou Sněmovny? Kolikrát jsme i uvnitř svých vlastních politických stran dělali tyto vyvažující politické dealy?

Čili je-li kriminalizován tento politický postup, dámy a pánové, tak se obávám, že jsme nakročili ke konci stranické politiky v této zemi. Něco jiného by samozřejmě bylo, pokud by to bylo spojeno s nějakými finančními částkami. To již není součást standardních politických postupů. Takže dělat kriminální krok z politického postupu, nevím, jestli je správné, nevím, jestli k tomu máme mlčet, nevím, jestli to má být pouze použito k politickému útoku, dejme tomu radovat se, že se to teď zrovna týká jedné konkrétní politické strany, a zapomínat na to, že standardní politická dohoda, která byla nějakým způsobem udělána, to znamená, někdo odstoupí, protože chce být loajální vůči své politické straně, nechce z ní být vyloučen, a umožní nástup tří lidí, kteří hlasují v souladu s většinovým názorem té politické strany, má být tento krok nějakým způsobem perzekvován jenom proto, že ta strana ocení loajalitu těchto lidí a nějak se k nim zachová? Já jsem přesvědčený, že standardní politická dohoda, chcete-li v tom pejorativnějším slovu deal, je záležitost, která by kriminalizována být neměla. A znovu opakuji, něco jiného by bylo, kdyby to bylo spojeno s některými jinými praktikami. To vůbec nechci zpochybňovat.

Takže bych chtěl velmi požádat Poslaneckou sněmovnu, dámy a pánové, abychom dokázali separovat z toho mediálně-politického guláše, který nám tady vznikl, tři jednotlivé ingredience, které byly spojeny dohromady, přestože spolu nesouvisí jinak než záměrně ve stejný čas spuštěnou - a znovu použiji ten termín - realizací.

Považoval jsem za svoji povinnost toto říci Poslanecké sněmovně, považoval jsem za svoji povinnost takto informovat poslance a poslankyně Poslanecké sněmovny a považuji samozřejmě za obvyklé, že řada z vás se mnou nebude souhlasit, že řada z vás se mnou bude souhlasit částečně, někteří možná budou souhlasit většinově. Nicméně toto je můj názor, toto je mé přesvědčení, toto je názor, za kterým si stojím. Toto je názor, ze kterého nemám důvod uhnout, a to je také názor, který mě vede k tomu, že výzvy, ke kterým jsem byl vyzýván a kterými teď budu průběžně oblažován ze strany opozice, k odstoupení z funkce, tyto výzvy nevyslyším.

Děkuji. (Nesouhlasné výkřiky, pískot v části sálu. Silný potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, já tady teď mám pořadí přihlášených, tak jak jsem je obdržel. První, kdo se přihlásil, byl pan poslanec Bohuslav Sobotka, pak pan poslanec Jeroným Tejc a pan poslanec Vojtěch Filip. To je pořadí přihlášených. Pak pan poslanec Bárta jako další. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, já opravdu nevím, jestli je tady nějaký důvod k tomu, aby se dnes tleskalo v Poslanecké sněmovně. A nevím, jestli ten potlesk, který jsme tady slyšeli před malou chvílí, neznamená, že se atmosféra ve vládě a atmosféra v koalici zcela odtrhla od toho, jaká je atmosféra mezi lidmi a jaká je atmosféra v naší zemi.

Já bych rád opravil pana premiéra. Nikdo z nás, a teď mluvím za sociální demokracii, nemá radost z toho, co se stalo, protože takové skandály poškozují Českou republiku, takové skandály diskreditují ústavní instituce a takové skandály oslabují demokracii v naší zemi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP