(16.40 hodin)
(pokračuje Bárta)

V tomto kontextu mi dovolte ale připomenout hlavu této koalice - pana premiéra - v souvislosti s mojí kauzou. Dnes pan premiér řekl: "Pan primátor Bohuslav Svoboda má moji plnou podporu." Dnes premiér této země řekl, že obvinění rady, že pro obvinění rady není reálný argument. Jinak řečeno, tak jako pan premiér měl jasno v tom, že jeho vládě nebudou vládnout policejní plukovníci a podplukovníci, tak má pan premiér dnes, pár hodin po tom, co byl pan primátor Svoboda obviněn, zcela jasno v tom, že jeho obvinění je účelové a že nemá žádný reálný argument. A zároveň mi dovolte připomenout slova téhož premiéra dva roky zpátky, shodou okolností na můj účet: "Kdyby se jednalo o člena ODS, tak by členem ODS s největší pravděpodobností nebyl a určitě nebyl v době sdělení obvinění." Jak platí padni, komu padni a kde jsou ony účelové větičky o kriminalizaci a zneužívání politiky a orgánů činných v trestním řízení? Kde je onen rovný přístup k věci? A kde jsou ony politické puče, kde je ono účelové odvolání policejního prezidenta pro pomluvu? Kde je ona věta o tom, že této vládě nebudou vládnout policejní plukovníci a podplukovníci? Kde je rozdíl mezi tím, když pan premiér sdělí jeden den to, že jsem dobrým ministrem, ale protože jsem kriminalizován, protože je na mě podáno trestní oznámení, vítá to, že v jeho vládě nebudu? A o své straně jako předseda ODS hovoří, že pokud by někdo v jeho straně byl obviněn, tak by nemohl býti členem jeho strany. Dnes ten samý den na obvinění, a předané obvinění panu primátorovi, cituji pana premiéra: "Nejsou reálné argumenty." Dnes má pan premiér plnou důvěru.

Chcete znát ještě pádnější a méně aktuálnější důvod než to, že tento premiér by neměl mít kompetenci jmenovat - měl mít kompetenci jmenovat šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů? A znáte jiné řešení než to, aby tuto kompetenci převzal prezident České republiky, který byl zvolen v přímé volbě s bezkonkurenční podporou, kterou tady za poslední léta žádná politická strana neměla?

Dovoluji si tvrdit, že bez ohledu na mlčení médií k policejnímu puči pana Lessyho, na účelové a velmi různorodé výklady o tom, jak v této vládě nebudou vládnout policejní plukovníci a podplukovníci, se není možné divit Holešovské výzvě a pouličním - ano, nebojím se říci pouličním - aktivitám zpochybňujícím vůbec ústavní pořádek České republiky a zpochybňujícím legitimitu vlády České republiky. Není se co divit, že jestliže je narušován, kriminalizován a zneužíván bezpečnostní systém této země, personálně znásilňován ve prospěch příznivců ODS, tak že v této rovině řada lidí začíná volat po prostředcích hraničících s dodržením demokratického a legálního pořádku v této zemi. Sedmého dubna na Václavském náměstí bude taková demonstrace a bude obtížné vysvětlovat, proč pan premiér je nadčlověk, který nemusí dodržovat zákon, může zpochybňovat předané policejní obvinění, a proč naopak jiní lidé se musí vzdávat svých funkcí, protože jsou účelově kriminalizováni.

Proto vás v tomto směru prosím o podporu novely Ústavy. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců ze středu sálu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak a teď bych požádal o slovo pana poslance - zpravodaje Stanislava Grospiče, který by sdělil své stanovisko v prvém čtení, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, dovolte, abych uvedl jako zpravodaj sněmovní tisk 884, tedy poslanecký návrh novely ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, tak jak jej předložil pan kolega Bárta.

Návrh novely Ústavy je svým rozsahem velice krátký, jednoduchý a soustřeďuje se na novelizaci, resp. doplnění článku 62 Ústavy České republiky, kde je navrhovatelem navrhováno doplnit písmeno l) v článku 62, které by znělo, že prezident České republiky jmenuje a odvolává ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů, policejního prezidenta, nejvyššího státního zástupce, popřípadě ředitele dalších exekutivních orgánů vynucování práva, pokud budou zřízeny. Y důvodů stanovených zákonem jim může dočasně přerušit výkon funkce nebo je odvolat. Návrh byl odůvodněn v důvodové zprávě tím, že prezident zvolený v přímé volbě má mít jako přímý představitel vůle národa silnější postavení v soustavě správy státní než prezident volený Parlamentem České republiky a že je namístě posílení jeho pravomocí.

Vláda k navrženému tisku přijala své stanovisko, které bylo rozdáno poslancům Poslanecké sněmovny pod číslem 884/1, a vláda v osmi bodech soustředila své výhrady vůči předloženému návrhu zákona a vyjádřila s návrhem ústavního zákona nesouhlas s tím, že tento návrh je nekoncepční.

Já bych si dovolil zde ukončit svou zpravodajskou zprávu a požádal tímto o přihlášení do rozpravy obecné.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, teď můžeme tu obecnou rozpravu otevřít. Já tady mám přihlášeného pana poslance Zdeňka Boháče a pak se přihlásil zpravodaj.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, vážená vládo, o co byl předkladatel tohoto zákona obsáhlejší, o to já budu stručnější. Dávám návrh na zamítnutí v prvém čtení z důvodu nesystémovosti, tak jak to sám předkladatel uvedl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím pana poslance Grospiče.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych se chtěl v podstatě vyjádřit k témuž problému a k problému, který tady často zaznívá teď v posledních dnech v souvislosti s velkým množstvím novel Ústavy, které se dostávají do Poslanecké sněmovny ať už z řad návrhů jednotlivých poslanců, či skupin poslanců nebo vlády. Myslím si, že v tento moment se jednoznačně ukazuje, že jde ve většině případů o změny vysoce účelové, neprovázané ve své kompletnosti a zasahující do rozdělení mocí, tak jak je zná platná Ústava České republiky, to znamená moci zákonodárné, moci výkonné a moci soudní.

K předloženému návrhu zákona bych chtěl jenom říci, že to zásadní rozhodnutí nejenom teoreticky právní, ale i odborné by znělo ve své premise a úvaze takto: jestli parlamentní systém v České republice má přesunout těžiště úlohy z moci zákonodárné a parlamentní, tedy zastupitelské, do moci výkonné a výrazně tedy posílit prvky směřující k systému prezidentskému.***
Přihlásit/registrovat se do ISP