(14.20 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Takže je to námitka proti předchozímu hlasování.

Zahajuji hlasování číslo 95. Ptám se, kdo souhlasí s námitkou pana poslance Velebného. Kdo je proti této námitce?

V hlasování číslo 95 přítomno 164, pro 156, proti nikdo. O námitce jsme rozhodli kladně.

 

Budeme opakovat hlasování o návrhu pana poslance Chaloupky.

Zahajuji hlasování číslo 96. Ptám se, kdo je pro pevné zařazení bodu 56 po dnes již pevně zařazených bodech. Proti návrhu?

V hlasování číslo 96 přítomno 164, pro 82, proti 77. Návrh přijat nebyl.

 

Takže ještě jedna kontrola? Ano. (Probíhá kontrola výsledků hlasování.) Žádná námitka není, návrh pana poslance Chaloupky přijat nebyl. Budeme hlasovat o návrzích, které přednesl pan poslanec Marek Benda.

 

Prvním návrhem je návrh na vyřazení bodu 5 a bodu 76, je to druhé a třetí čtení.

Zahajuji hlasování číslo 97. Kdo je pro návrh na vyřazení těchto dvou bodů z pořadu schůze? Proti?

V hlasování číslo 97 přítomno 165, pro 160, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní pan kolega Benda žádá zařadit nový bod, tedy projednávání sněmovního tisku 943 ve druhém a třetím čtení na této schůzi s tím, že druhé čtení by bylo zařazeno zítra po již pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování číslo 98. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

V hlasování číslo 98 přítomno 165, pro 119, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem je žádost o pevné zařazení bodu číslo 61, sněmovní tisk 903, dnes již po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování číslo 99. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

V hlasování číslo 99 přítomno 166, pro 158, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Potom je zde návrh na zařazení nového bodu, a to volba kandidáta na viceprezidenta NKÚ, a to na středu příští týden jako první bod.

Zahajuji hlasování číslo 100. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

V hlasování číslo 100 přítomno 166, pro 160, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dále je zde návrh, aby byly zařazeny tři nové body do pořadu schůze. Byly by to tři volební body. Nejprve volba členů Grantové agentury, dvou členů, potom volba dvou členů kontrolní rady Technické agentury a volba jednoho člena kolegia NKÚ. Tyto tři nové body pan kolega Benda ještě upřesní?

 

Poslanec Marek Benda: Jenom prosím upřesnění - členů kontrolní rady Grantové agentury a kontrolní rady Technologické agentury.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, a jednoho člena kolegia NKÚ. Tyto tři nové body by byly zařazeny dle tohoto návrhu na příští středu před polední přestávkou s tím, že také před polední přestávkou by byl pevně zařazen bod, který již v programu máme, a to je volba zástupce veřejného ochránce práv. S tím vším v tomto jednom balíčku bychom nyní hlasovali.

 

Zahajuji hlasování číslo 101. Kdo je pro zařazení těchto nových bodů a jejich pevné určení k projednávání ve středu příští týden, včetně projednávání volby zástupce veřejného ochránce práv? Proti?

V hlasování číslo 101 přítomno 166, pro 159, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

To byly všechny návrhy pana poslance Marka Bendy. Nyní je zde žádost o odhlášení a poté budeme hlasovat o návrzích pana poslance Babáka. Já vás tedy odhlašuji.

 

Prvním návrhem, který je nám předložen, je návrh, aby bod 48, sněmovní tisk 742, byl projednáván dnes po již pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování číslo 102. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

V hlasování číslo 102 přítomno 162, pro 62, proti 74. Návrh přijat nebyl.

 

Pan kolega Svoboda se hlásí? Nehlásí.

 

Druhý návrh pana poslance Babáka - pevné zařazení bodu 49, sněmovního tisku 748, dnes po již pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování číslo 103. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

V hlasování číslo 103 přítomno 165, pro 76, proti 76. Návrh přijat nebyl.

 

Tím jsme se tedy vyrovnali s těmi úvodními kroky dnešního dne a můžeme zahájit první bod. Zahajuji projednávání bodu číslo 65, je to

 

65.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 914/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 914/1. Tento návrh odůvodní paní senátorka Veronika Vrecionová, kterou mezi námi vítám, a prosím, paní senátorko, o vaše úvodní slovo.

 

Senátorka Veronika Vrecionová: Dobrý den, paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci. Dovolte mi vám tady dnes předložit návrh senátního návrhu zákona skupiny senátorů, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Já se z té důvodové zprávy tady pokusím vytáhnout pár podstatných odstavců, abych vám tu problematiku trošku přiblížila.

Současná výše odvodů za odnětí ze zemědělského půdního fondu byla nastavena zákonem č. 402/2010 Sb., který odvody podstatně zvýšil podle typu půd z dvoj- až na devítinásobek. Tento zákon byl reakcí na překotnou výstavbu fotovoltaických elektráren, nicméně problém fotovoltaik byl později řešen jinými nástroji. Výše odvodů za odnětí ze ZPF tak v současné době postrádá opodstatnění a naopak vyvolává řadu konkrétních negativních důsledků, především významně omezuje investiční výstavbu, výstavbu potřebné veřejně prospěšné infrastruktury a vytváření nových pracovních míst. Řada ploch, které zainvestovala města či obce, dnes leží ladem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP