Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
26. března 2013 ve 14.01 hodin
Přítomno: 173 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 52. schůze Poslanecké sněmovny, vítám vás.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a nahlásili mi také, kdo budete mít kartu náhradní.

Seznámím vás nejprve s omluvami z dnešního jednání. Z poslanců se omlouvají: pan poslanec Vojtěch Adam - pracovní důvody, Pavel Drobil - rodinné důvody, Radim Fiala - zdravotní důvody, Petr Gazdík - osobní důvody, Michal Hašek - pracovní důvody, Gabriela Hubáčková - osobní důvody, Igor Jakubčík - osobní důvody, Kateřina Konečná - zdravotní důvody, Jan Kubata - zahraniční cesta, Jaroslav Lobkowicz - zahraniční cesta, Václav Mencl - zdravotní důvody, Alfréd Michalík - zdravotní důvody, Hana Orgoníková - zdravotní důvody, Vlasta Parkanová - zahraniční cesta, Roman Pekárek - osobní důvody, Ivana Řápková - pracovní důvody, Jana Suchá - zdravotní důvody, Milan Šťovíček - zdravotní důvody, Martin Vacek - zdravotní důvody, Miroslav Váňa - zahraniční cesta, Jan Vidím - zahraniční cesta, David Vodrážka - zahraniční cesta.

Z členů vlády se omlouvají: pan ministr Pavel Blažek - pracovní důvody, pan ministr Kamil Jankovský - pracovní důvody, pan ministr Vlastimil Picek - taktéž pracovní důvody.

To byly omluvy, které mi byly doručeny až po tuto chvíli.

Dnes pro vás nemám žádné sdělení z grémia, takže nenavrhuje grémium nic, co by nějak koordinovalo další postup Sněmovny. Ale mám tu dvě přihlášky k pořadu schůze, a to od pana poslance Otto Chaloupky a od pana poslance Marka Bendy. Nejprve tedy požádám pana poslance Otto Chaloupku.

 

Poslanec Otto Chaloupka: Děkuji, paní předsedkyně. Kolegyně, kolegové, rád bych požádal již popáté o předřazené bodu 56, sněmovního tisku číslo 864, novely zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, za již pevně zařazené body v prvním čtení. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Mám to zaznamenané. Děkuji.

Pan poslanec Marek Benda. prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Dobrý den, vážená paní předsedkyně, Vážené dámy, vážení pánové. já bych s dovolením přednesl také několik návrhů na úpravu programu dnešního dne a následujících dnů.

První návrh, který bych chtěl přednést, je vyřadit body 5 a 76, sněmovní tisk 761, novela zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a mnoha dalších zákonů. Jedná se o bod pana ministra Hegera, je to v souladu s navrhovatelem. Jedná se o bod, který nebyl doposud projednán definitivně ve zdravotním výboru, takže doporučuji, aby byl vyřazen.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je to tedy bod 5 a 76, druhé a třetí čtení.

 

Poslanec Marek Benda: Druhé a třetí čtení tohoto návrhu zákona.

Poté bych poprosil, aby byl zařazen vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 943, druhé a třetí čtení, tak, aby druhé čtení bylo zařazeno pevně na zítřek po již pevně zařazených bodech. Třetí čtení by pak logicky mohlo následovat příští středu. Jedná se o bod, který by měl být projednáván v režimu § 90, v tomto režimu projednáván nebyl. Byla zkrácena lhůta ve výborech tuším na pět dnů. Je projednán ve výboru a může na jeho jednání dojít. (V sále je rušivá atmosféra.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Já jsem vás teď špatně slyšela. Jedná se o zařazení nového bodu do programu...

 

Poslanec Marek Benda: Nových dvou bodů, tisk 943.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je to tisk 943, druhé čtení a třetí čtení.

 

Poslanec Marek Benda: Druhé čtení a třetí čtení s tím, že druhé čtení by bylo zařazeno zítra po již pevně zařazených bodech.

Dále bych poprosil, abychom zařadili dnes po pevně zařazených bodech, které jsou tam tuším čtyři, bod 61, sněmovní tisk 903, novelu zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách. (Předsedající: Mám to zaznamenáno.)

Pak bych poprosil, abychom na příští středu ráno zařadili bod volba kandidáta na viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Příští středu, třetího, abychom tento bod udělali jako první bod příští středu a poté zařadili další body do volebního bloku, který by jinak následoval až těsně před polední pauzou, a to by byly body volba zástupce veřejného ochránce práv, která již je zařazená, ale jenom abychom ji zařadili pevně před polední pauzou příští středu, návrh na jmenování členů /dvou/ kontrolní rady Grantové agentury České republiky, návrh na jmenování členů /dvou/ kontrolní rady Technologické agentury České republiky" a volba člena kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu.

Proto ty body takto rozděluji, protože do jednoho z těch bodů kandiduje ta samá osoba, tak není možné, abychom je dělali současně, ale musí být nejprve volba viceprezidenta a pak můžou být ostatní body dohromady.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Jenom si znovu srovnám. Takže byl by návrh na zařazení nového bodu volba kandidáta viceprezidenta NKÚ na středu jako první bod, tedy tu příští středu, ne zítra, ale za týden. Je to tak? (Ano.) A potom by byly před polední pauzu také v tu středu za týden zařazeny body - a ty nemám přesně zaznamenané - zástupce veřejného ochránce práv.

 

Poslanec Marek Benda: Ten je zařazen na schůzi. Ale musely by se zařadit tři nové: návrh na jmenování členů kontrolní rady Grantové agentury, návrh na jmenování členů kontrolní rady Technologické agentury, obojí České republiky, a volba člena kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, takže to by byly nové tři body zařazené s tím, že by byly zařazené do bloku voleb ve středu před polední pauzou. To jsou všechny vaše návrhy, pane poslanče? (Ano.) Děkuji.

Pan kolega Krupka má náhradní kartu číslo 11, paní poslankyně Levá náhradní kartu číslo 8.

Pan ministr Heger? (Konzultuje osobně mimo mikrofon.)

Pan kolega Babák ještě se hlásí. Prosím.

 

Poslanec Michal Babák: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, já bych poprosil taktéž o předřazení dvou bodů, a to bod číslo 48, sněmovní tisk 742, návrh novely obchodníku zákoníku č. 513/1991 Sb., a to jsou takzvané anonymní akcie, které bychom již poněkolikáté chtěli předřadit s odůvodněním, že vládní novela, která se nám vrací momentálně ze Senátu, pravděpodobně ji budeme probírat příští týden, neřeší absolutně zrušení anonymních akcií. Proto jsme zareagovali svým vlastním návrhem, který bychom rádi předřadili. Je to sněmovní tisk 742 a poprosil bych ho zařadit dnes po již pevně zařazených bodech. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP