(17.10 hodin)

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Vážený pane poslanče, slovo drzý neslyším poprvé v životě. Když jsem byl ve čtvrté třídě, tak mi třídní učitel řekl následující větu, takže pouze navazujete na tuto větu. Řekl mi: Podívej se, Blažku, můžeš být blbý, nebo drzý, obojí dohromady nelze. Takže dokud říkáte, že zatím jsem drzý a nejsem blbý, tak jsem na tom pořád ještě lépe, než jsem na tom byl v nějakých deseti letech.

Podívejte se, to, co tady zaznělo. Samozřejmě za prvé technický zákon to v jistém slova smyslu je, a to v tom slova smyslu, že máte určité zákony, které se už názvem věnují něčemu konkrétnímu, jestli je to zákon o policii, jestli je to trestní zákon. Tento zákon je prováděcí a související s tím, co již bylo schváleno, to znamená zejména s občanským zákoníkem a se zákonem o soukromých korporacích. V tomto smyslu jsem myslel to slovo technický zákon. Tím jsem ale neřekl, že to je nějaký zákon, o kterém se bavit nemusíme, že to je prostě nějaký zákon nižší nebo méně důležitý než zákony jiné, ale označil jsem ho za technický, neboť neupravuje svou vlastní materii, ale pouze doplňuje.

Pokud jde o drzost, podívejte se, tahle Sněmovna, když já jsem se na vás ještě díval v televizi, kdysi schválila účinnost občanského zákoníku od určitého data. Když to takto bylo schváleno, tak prostě nezbývá, než v určité době doprovodit to, co bylo schváleno, a já uznávám, že je to mimořádně zásadní norma, občanský zákoník nový, doprovodit tím, aby ten zákon byl v souvislosti s ostatními předpisy, kterých je - pan kolega napočítal - 71, doplnit tak, aby ten zákon prostě nebyl sám o sobě, nebyl izolován a navazoval na ostatní právní předpisy. I když já dopředu říkám, že naprosto klidně se mohlo stát, že stejně v budoucnosti najdete možná i některé jiné vztahy nebo instituty, které se možná neupravily. Ale to prosím vás při rekodifikaci něčeho tak velikého, jako je soukromé právo, se může stát vždycky.

Takže ta otázka zní tak: Buďto se rozhodujeme o tom, že rekodifikace provedena bude, nebo nebude. Pokud se tahle Sněmovna před nějakou dobou, a zas tak dlouho to není, ale jsou to již roky, rozhodla, že to provedeno bude, ano, je tam samozřejmě vždy určitá míra rizika, které se nelze vyhnout, že samozřejmě ne všichni ten zákon přečtou. Mimochodem představa občana, který si po nedělích po obědě čte občanský zákoník, ta je myslím z jiného světa. Občané běžně nečtou zákony. Proboha, ani nemusejí! To by bylo to nejstrašnější, kdybychom dospěli do společnosti, kde by si lidé, místo aby dělali něco jiného, neustále četli zákony. A mimochodem, záplava těch zákonů, která se odehrává v posledních deseti patnácti letech, je už tak neúměrná, že jeden občanský zákoník navíc na tom nic nezmění, byť uznávám, že ta závažnost je veliká. Ale vždycky se nedá vyhnout tomu riziku, když děláte tak obrovský zásah do stále platného a dlouho platného práva - někdo by možná řekl bezpráví, pokud jde o ten předchozí režim, ale to já teď neříkám, říkám "někdo by řekl" - no tak prostě holt to má tato rizika.

Pokud jde o připravenost státních institucí, soudů, státních zastupitelství, obcí - my jsme se od roku 1989 dostali do staré římské zásady "právo svědčí připravenému". Já nepochybuji o tom, že jsou instituce - některé banky ano, některé ne, některé obce ano, některé ne -, které se připravují. A pak jsou nepochybně instituce a některé banky atd., které se prostě nepřipravují. Jak donutit někoho, aby se připravoval na novou právní úpravu? Myslím si, že prostředky k tomu nemáme. Takže ano, některé skupiny možná obyvatelstva, možná institucí budou teprve donuceny se s tou normou seznámit, až zjistí, že žijí v jiném právním světě, než si myslí.

To podstatné, co chci ještě říci: ten občanský zákoník nový a tyto zákony taky nikoho nenutí, aby vstupoval do nových právních vztahů. Tam prostě bude možnost výběru.

Pokud jde o to, jestli prováděcí předpisy jsou připravovány pozdě, nebo brzo - jsou připravovány podle plánu. Podle plánu zkrátka a dobře. Zdůrazňuji, že ten plán se nastavil v době, kdy tahle Sněmovna schvalovala občanský zákoník a některé další předpisy. A já předpokládám, a teď to bude na této Sněmovně, v jakých lhůtách a v jaké době stihne probrat další předpisy související, z nichž několik tu máme dnes.

Když tak budu potom ještě reagovat. Hlásím se k tomu - být drzý mi nevadí. Kdybyste řekl ještě blbý, tak to by mě mrzelo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Dalším přihlášeným je opět pan kolega Chvojka. Prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji panu ministrovi za reakci. Má naprostou pravdu. Často mi ve škole říkali, že jsem drzý, a je opravdu lepší býti drzý než blbý. Nicméně já jsem neřekl, že jste drzý, já jsem řekl, že je to drzost, což je trošku rozdíl.

Pane ministře, vy jste řekl jednu pěknou větu, kterou jsem si poznamenal. Možná se budu trošičku opakovat, ale ta věta, kterou jste řekl, je zásadní a tam jste se podle mne trošku nachytal. Vy jste řekl, že je stará zásada "právo svědčí připravenému". A já se ptám ještě jednou - sice jste řekl, že práce proběhly podle plánu, což je perfektní, ale já se ptám ještě jednou: Pokud právo svědčí připravenému, můžou se instituce, občané, soukromé firmy, státní podniky, samosprávné úřady vůbec připravit? Mají šanci být připravenými? Pokud já dobře počítám, a možná mě trochu opravte, protože jsem zde první období, ale přece jenom dva a půl roku je nějaká doba, a já si myslím, že takto velkou materii, to znamená 1300 stránek, nelze projednat v ústavněprávním výboru za jednu hodinu. Pokud si vezmu těch dva a půl roku, jak se tam probíraly některé důležité tisky, tak tam se to probíralo třeba třikrát, na třech schůzích, nebo se to probíralo týden v kuse. Takže nejsem toho přesvědčení, jak říkal pan kolega Benda, že by chtěl, aby všechny tyto zákony, to znamená zákony předkládané Ministerstvem spravedlnosti, prošly do konce června, že tomu tak bude možné. To se prostě podle mne nestane.

A to, co vy říkáte, že právo svědčí připravenému, je nesmysl, protože adresáti této normy se prostě připravit nebudou moci. Takže si myslím, že jde o chybu. Myslím si, že jde o velmi výraznou a zásadní chybu Ministerstva spravedlnosti. Že sice pracují podle plánu, je hezké, ale ten plán byl od začátku špatně, protože předložit v půlce března do Sněmovny tisk o počtu 1300 stránek a myslet si, že to projde za jeden měsíc, je velmi mylná představa. Nicméně děkuji za vaši reakci.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Dalším přihlášeným je pan zpravodaj Polčák a po něm pan ministr Blažek.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Já velmi stručně, i když musím zareagovat na opakované vystoupení pana kolegy Chvojky, jehož si vážím, leč nemyslím si, že bych zde měl vystupovat na obranu pana ministra, protože ten je, jak jsme slyšeli, dostatečně drzý na to, aby se obhájil sám.

Každopádně v té dané materii, která je zde předkládána, a i díky levicovému Senátu občanský zákoník nebyl vracen do Poslanecké sněmovny. Byl přijat i v rámci projednávání na plénu Senátu. Již dávno subjekty občanskoprávních vztahů samozřejmě vědí, jaká je materie občanského zákoníku. Ten text je platný, vy jste již řekl, déle než rok. A ta materie, která je zde připravena a otevřená - přiznám se, že jsem ji také celou nepřečetl, že jsem byl rád, že se mi to podařilo vytisknout - tak ta materie reaguje za prvé na nové pojmosloví, které je obsaženo v občanském zákoníku. Pokud vím, podle analýzy ústavu Akademie věd v novém občanském zákoníku je přineseno nových nebo nově definovaných termínů a pojmosloví asi šest tisíc výrazů. Takže to se musí promítnout.

Ale z hlediska obsahu té dané předlohy si všimněte, že tato předložená materie se nikterak nedotýká občanského zákoníku, který byl přijat. To znamená, nevstupuje se do právních vztahů, které jsou v této normě předpokládány. A ty subjekty, které jsou jimi dotčeny, se mohou samozřejmě na to připravovat a měly by se na to připravovat již dříve.

Tato Poslanecká sněmovna tuším i hlasy kolegů ze sociálně demokratické části nebo levicové části spektra posunula plánovanou účinnost občanského zákoníku z 1. 1. 2013 na 1. 1. 2014. To znamená, lhůta již byla posunuta. Je otázkou, do jaké další lhůty se lze ještě dostávat, zdali bychom měli občanský zákoník posouvat ještě o rok k 1. 1. 2015. Já na to nemám příliš pevný názor, ale myslím si, že i v zásadě i my jsme se museli tou materií skutečně takzvaně prokousat během několik týdnů, respektive měsíců v létě, tak ze sobeckých důvodů si myslím, že by se již tato lhůta posunovat neměla.

Pokud jde o rozsah té materie z hlediska jejího projednávání v ústavněprávním výboru, a to je snad douška na závěr, ubezpečuji vás, pane kolego prostřednictvím pana místopředsedy, že nad tím budeme sedět řadu dnů a nocí, takže to nebude během jedné hodiny vypořádáno na ústavněprávním výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Pan ministr Blažek. Prosím, pane ministře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP