(17.00 hodin)
(pokračuje Oliva)

Myslím, že můžeme přistoupit k hlasování. Připomínám, že hlasujeme o návrhu na zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na 30 dní.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování číslo 40, přihlášeno 131, pro 53, proti 63. Tento návrh přijat nebyl.

 

Takže pokud nevidím žádnou námitku, mohu ukončit prvé čtení, projednávání tohoto návrhu. (Někdo si hlasitě kýchl. - Pobavení.) Pozdrav pánbůh!

 

A přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

22.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
/sněmovní tisk 930/ - prvé čtení

Prosím pana ministra Pavla Blažka, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Já znovu děkuji za slovo. Tento zákon bych označil za zákon, který je v zásadě zákonem technickým, nicméně velmi významným, protože v souvislosti s novým občanským zákoníkem a rekodifikací soukromého práva v zásadě mění 70 různých zákonů. Z toho, co jsem řekl, vlastně vyplývá, že tento zákon provádí některá nová pravidla, se kterými občanský zákon a zákon o obchodních korporacích počítá, současně zakotvuje provedení některých nových právních institutů a zavádí některé terminologické změny.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Polčák. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážený pane místopředsedo, musím konstatovat, že po tomto vystoupení pana ministra nejsem schopen být stručnější, tudíž musím alespoň částečně reagovat na předloženou materii v tom slova smyslu, že je to skutečně reakce na přijetí obsáhlého občanského zákoníku, který vstoupí v předpokládanou účinnost od 1. 1. 2014, a pokud by nedošlo k novelizaci podle předložené novely tohoto tisku, která je skutečně velmi objemnou materií, u 71 zákonů, tak by došlo de facto nechci říct přímo ke zhroucení, ale minimálně k velmi nejasnému dalšímu postupu v oboru civilního hmotného práva.

V souvislosti tedy s přijetím nového občanského zákoníku je potřeba změnit, zasáhnout do minimálně 71 právních předpisů na úrovni zákonů, což je tedy součástí materie, kterou předkládá vláda. Myslím si, že to je materie, která zasahuje od finančních předpisů - nebo ne myslím si, ale je to tedy skutečností - od finančních předpisů, pojišťovnictví až po zákon, který upravuje zemědělskou činnost. Asi do detailu zde rozebírat jednotlivé změny podle části 1. až 71. první je nelogické. Je to asi samozřejmě v kompetenci ústavněprávního výboru, ale je třeba říci, že já bych tedy potom považoval za vhodné, aby se k této normě tedy vyjádřil ústavněprávní výbor v nezkrácené lhůtě. Tato materie je skutečně velmi obsáhlá a neumím si představit, že bychom ji zkusili uběhnout sprintérským tempem třicetidenního projednávání, tedy v rámci zkrácení takové lhůty.

Děkuji vám za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Otevírám obecnou rozpravu. Zatím jediným přihlášeným je pan poslanec Chvojka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já musím na úvod vyjádřit názor, že to, co tady předvedl pan ministr, a není to nic osobního, tak to je tedy neskutečná drzost. (Smích zejména poslanců ČSSD.) Ne, není třeba se smát, je možná potřeba plakat, protože nevím, jestli vůbec někdo z vás stihl přečíst tento tisk. Má tuším nějakých 1300 stránek, což, jak uznáte, je docela velký počet, je to velké číslo, takže 1300 stránek jsem, se přiznám, nepřečetl ani já.

Druhá věc je, že těchto 1300 stránek bylo doručeno na půdu Sněmovny před nějakými deseti dny, což je podle mě další drzost. Další drzost, nebo třetí drzost: pan ministr těchto 1300 stránek, tento tisk, který mění nějakých 70 zákonů, jak sám řekl, a ač jde spíše o technickou normu, v podstatě uvedl dvěma nebo třemi větami, takže já si myslím, že toto by si zasloužilo nějaké větší představení, protože ač to pan ministr představil jako technickou novelu, tak samozřejmě nejde jenom o technickou novelu. Jde o ten spor, který tady vedeme v podstatě dva roky, kdy byl přijat občanský zákoník, který má nabýt účinnosti 1. 1. 2014, a my - myslím tím sociální demokraté - tady už rok říkáme, že k tomu není prováděcí zákon, a ten prováděcí zákon vlastně přišel na pořad dne dnes. Pokud dobře počítám, tak jak jsem tady dva a půl roku v této Sněmovně, tak i když budeme různě schvalovat tento zákon ve zkrácených lhůtách, to znamená, pokud bude navrženo 30 dnů a projde to, a je možné, že to neprojde, tak tento zákon, poněvadž bude muset jít ještě do Senátu a tam nevíme, jak dopadne, může nabýt platnosti někdy možná v půlce listopadu. A mně je tedy záhadou, jak to pan ministr myslí, resp. jak to myslí tato vláda, kdy si představuje, že nejenom běžný občan, ale samozřejmě podnikatelé a banky jsou schopni tuto novelu 70 zákonů nějakým způsobem pojmout, obsáhnout, pochopit, přečíst. Je to prostě to, co my tady říkáme už dneska dva roky: občanský zákoník, který byl schválen relativně brzo a měl relativně dlouhou legisvakanční lhůtu, to znamená lhůtu mezi platností a účinností, byl přijat, ale nebyl k němu pozměňovací zákon. Ten tady máme dnes. Ale prostě není možné říkat, že občanský zákoník je platný rok a půl a technický zákon že může být platný někdy v půlce listopadu. Mně to přijde jako neskutečná drzost a opět budu rád, když se k tomu pan ministr vyjádří, jak jsou státní instituce, jak jsou soukromé podniky, jak jsou banky, jak jsou běžní občané připraveni na to, že v půlce listopadu - dle mého názoru, dle mého výpočtu - vstoupí v účinnost, pardon, v platnost 70 novelizovaných zákonů.

Já si myslím, že je to opět další důvod pro to, aby se celá účinnost občanského zákoníku posunula. A není to samozřejmě jenom můj názor a názor sociální demokracie, ale je to názor například i předsedy Svazu průmyslu a dopravy. Prostě běžná veřejnost není schopna tuto změnu pojmout a myslím si, že je to, pane ministře, jenom vaší zásluhou. Prostě předložit tento zákon takto pozdě a spoléhat na to, že v půlce listopadu nabude platnosti a že všichni, kterých se ten zákon týká, to znamená opravdu všichni, protože dopadá opravdu na všechny, na soukromé osoby, na podniky, tento zákon nějakým způsobem pojmou. Takže já si myslím, že, opakuji, jde o nebetyčnou drzost, a tím spíš bych předpokládal, že pan ministr tento tisk představí nějak obšírněji než dvěma či třemi větami. Prostě bych si představoval, že minimálně vysvětlí důležitost, nutnost toho, aby zákon byl přijat, a nutnost toho, aby byl platný už někdy v půlce listopadu. A já si myslím, že to prostě to nelze absolutně uvést do právní praxe, to, co bude schváleno. Pokud to bude schváleno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Hlásí se do rozpravy ještě někdo z místa? Pan ministr Blažek. Prosím, pane ministře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP