(16.10 hodin)
(pokračuje Klasnová)

Ale nejde přece o personálie. Jde o to, jak Nejvyšší kontrolní úřad funguje. Jde o to, jak Nejvyšší kontrolní úřad funguje. A tady se omlouvám, ale nevydržela jsem nereagovat, protože např. vláda, která dostává zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu, zprávy většinou bere pouze na vědomí - a to je všechno. A dokonce někdy je ani nebere pořádně na vědomí. Tam nejsou často žádná opatření, protože Nejvyšší kontrolní úřad upozorňuje na to, že došlo k porušení zákona, upozorňuje někdy na to, že by bylo dobře udělat i nějakou změnu v legislativě. Mám pocit, že vláda zdaleka tolik tohoto nástroje nevyužívá. Jak tady říkal pan ministr Kalousek, může se to jenom tak zdát. Mně se to tak zdálo třeba v případě kontrolního závěru kontroly hospodaření Lesů ČR. Tam se dokonce nakonec řeklo, že kontroloři se mýlili. Tak já nevím. Pan ministr financí říkal, že pravdu je snad zapotřebí ještě říkat. Ano, tam třeba kontroloři - nebo kontrolor skončil kontrolu hospodaření Lesů ČR, konstatoval, že došlo k několikerému porušení zákona, konstatoval, že se tuneluje státní podnik Lesy České republiky, vláda to tam šverkala několik měsíců, aby si poté nechala udělat ještě nějaký rozklad od pana Zámečníka, který je šéfem dozorčí rady Lesů ČR - aby řekli, že kontroloři se mýlili.

Takže já si myslím - prosím, nehádejme se o personáliích. Pojďme zvolit šéfa, prezidenta NKÚ. A využívejme zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu tak, jak máme. Děkuji. (Potlesk zejména z řad poslanců Věcí veřejných.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Benda je další přihlášený.

 

Poslanec Marek Benda: Budu reagovat jenom krátce, protože mi připadá, že to je úplně zbytečná bitva. Reagovat na moralizování pana ministra Kalouska se mi ani tak úplně nechce.

Ale mě tam rozčilily věty o partajničení a další. Jestli si vzpomínáte na dějiny Nejvyššího kontrolního úřadu, tak prvním prezidentem byl Luboš Voleník, bývalý poslanec za ODS ve Federálním shromáždění. Jeho viceprezidentem byl Václav Peřich, bývalý poslanec za KDS ve Federálním shromáždění. Jestli někdy bylo období, kdy ten úřad fungoval a kdy fungoval tak, jako by zemi zklidnil a přinášel nějaké informace, tak to bylo toto období, kdy tam byli dva bývalí poslanci.

Nebudu mluvit o tom, že minimálně jméno Václava Peřicha jsem samozřejmě nabízel panu ministru Kalouskovi jako možnou variantu vyřešení této situace. A nebudu teď vykládat, protože to nedělám - bohužel na rozdíl od svých kolegů, kteří často říkají, co já jim říkám mezi čtyřma očima -, tak nebudu říkat, kolik dalších jmen bylo vetováno. Ale jenom prosím, abychom nehráli tuhle falešnou hru. (Potlesk některých poslanců zprava i zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já opravdu jenom velmi stručně, aby mi bylo dobře rozuměno, jako odezvu na pana poslance Bendu. (Šum zleva, ozývá se: Potřetí.) Zdůrazňuji, že nemoralizuji. Říkám, že k tomu máme nějaký přístup a netvrdíme, že je to jediný možný přístup. Že možná většina z vás má pravdu, pokud si myslí něco jiného. Nemoralizuji. Již vůbec se nerozčiluji. (Řečeno klidně a pomaleji.) Když se rozčiluji, vypadá to jinak. Ale myslím si, že minimálně je nutné, aby to prostě bylo pojmenováno. Protože to nepojmenováváme jenom pro dnešní den, ale pojmenováváme to pro devět let.

A proto jsem vám chtěl říct, pane poslanče Bendo, ve vší úctě a respektu k vašemu rozhodnutí, že máte v tuhle chvíli jenom dvě možnosti rozhodnutí. Buď si zvolíte svého člena, my jsme připraveni ho volit, i když je to váš člen, o jehož kvalitách není pochyb, nebo po dohodě s komunisty zvolíte sociálního demokrata. Žádné jiné možnosti nemáte. Rozhodněte se, jak chcete, já vaši volbu budu respektovat. (Šum v sále.) Ale musí zaznít, jak to je.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance Opálku.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Bojoval jsem sám se sebou a nakonec jsem to nevydržel. Víte, poznal jsem, když jsem přišel v roce 2002, na chvilku ještě pana tehdy náměstka ministra práce a sociálních věcí, jednoho z kandidátů. A musím říci, že jsme jednali spolu vždycky seriózně. Žel, když odešel, tak se tam musely řešit některé problémy, třeba i takové, že správu dat převzala firma, která se ustavila z bývalých pracovníků ministerstva, tak se to muselo rychle za další státní peníze zdvojovat, protože to bylo velmi problematické a riskantní. Jeho činnost na nově zřízeném úřadu jsem mu nezáviděl, ale vzpomeňte si, kolikrát jsme tu odkládali termín, který byl stanoven zákonem, dokdy se mají vypořádat některé majetkové poměry tak, aby se převáděly třeba pozemky pod družstevními byty ze státu na bývalé družstevníky nebo v té době už třeba majitele jednotlivých bytů. Každý říkal: Ten úřad asi pracuje tak, aby vlastně vydržel co nejdéle. On byl ustaven na přechodné období a on si svou činností vlastně to období prodlužuje. Nemám nic proti panu kandidátovi, ale je to jedna z věcí, kterou budu brát v úvahu při volbě.

Co se týká pana Kaly. Víte, dělá funkci za dva a dělá ji dobře. Já jsem ho poznal v této sněmovně a musím říci, že byl i nepohodlným poslancem pro svoji vlastní stranu. A to je pro mě záruka jeho nestrannosti.

Děkuji. (Potlesk zleva, zejména poslanců sociální demokracie.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím ještě pana poslance Štětinu.

 

Poslanec Jiří Štětina: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené dámy a pánové, já bych rád souhlasil s některými slovy pana ministra Kalouska. Souhlasím. Je to funkce, která je již rok neobsazena. Jistě to není vina nás poslanců, že jsme nikoho neodhlasovali. Ale jsou to právě ty věci, o kterých tady hovořil pan ministr Kalousek, který naznačoval, že tady existují jakési politické handly. Já myslím, že mě těžko někdo může obviňovat z nějakého handlu. Já jsem byl chvíli koaliční poslanec, teď jsem opoziční poslanec. Nikdo se mnou nemluvil, abych prosazoval jednoho kandidáta nebo druhého kandidáta. Já děkuji panu ministru Kalouskovi, že mi to tady řekl. Škoda, že už jsem tak starý, že si některá ta slova nemohu považovat jako za dobré politické školení mužstva, což jistě s panem ministrem ještě pamatujeme. Protože mě skutečně nenapadlo ještě před dvěma lety, že takovéto handly se tady dějí. Oni to lidé říkají a my to tady vidíme.

Pokud ještě říkal pan ministr něco o politické kultuře, tak já si myslím, že ta tady hodně pokulhává. A myslím, že to také lidé moc dobře vědí. Ale to jenom tak na úvod, já nebudu hovořit už dlouho. Ale chci se vyjádřit ke kandidátovi na prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu.

Já se přiznám, že jsem do nedávné doby ani nevěděl, že současný pan viceprezident, který tuto funkci dělá rok jako zastupující prezident, byl členem nějaké politické strany. Mě to skutečně nezajímalo, protože já vycházím z toho, jak se na kontrolním výboru pracuje. Já jsem tam řekl dokonce jednu kacířskou myšlenku, která je možná i někde nahraná, že si tam připadám jako v úplně apolitickém orgánu. A teď musím samozřejmě pochválit i pana předsedu, protože jsem tam nezaznamenal žádnou politiku, která by byla ať zprava, nebo zleva. Samozřejmě to musím říct i k paní místopředsedkyni, taky se nechovala nikdy jakožto poslankyně ODS.

A já vycházím z toho, že současný pan viceprezident je nezpochybnitelný odborník - a to používám slova pana ministra Kalouska. Je to nezpochybnitelný odborník. I podle mého názoru se chová apoliticky a já se domnívám, že tato volba bude z mého hlediska, a tím nechci nikoho ovlivňovat v této volbě, naprosto jednoznačná. Když někdo vykonává rok funkci viceprezidenta a zastupuje prezidenta tohoto významného orgánu, tak se domnívám, že si zaslouží, abychom mu dali hlas.

Já vám děkuji za pozornost. (Potlesk několika poslanců.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP