(16.00 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Prosím, nepohoršujte se. Já chápu, že když se to takhle řekne, tak to nezní úplně hezky. Problém je, že to je pravda, že to je čistá pravda. Pravda se snad ještě smí říkat. A co je horší, není to pravda jenom pro dnešní den. Bude to pravda po celá ta dlouhá léta, co budou ve svých funkcích na základě partajního handlu bývalí poslanci, Kala - ČSSD, Horníková - ODS. Prosím, zamyslete se, zda tento handl, zda volba po dohodě s komunisty bývalého poslance ČSSD skutečně zvýší prestiž NKÚ a skutečně zvýší prestiž Poslanecké sněmovny. Je to na vás, dámy a pánové. Volte dle svého uvážení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Pan poslanec Jeroným Tejc byl ten, koho jsem viděl, že se hlásil do rozpravy.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, začnu slovy, která tady několikrát zopakoval můj předřečník. Ono to vypadá, a já netvrdím, že to tak je, že Miroslavu Kalouskovi vadí dohody politických stran jen tehdy, když u nich není. (Potlesk z řad sociální demokracie.) Jen tehdy, kdy není jejich vítězem. Já jsem přesvědčen, že pokud Miroslav Kalousek a další, a já věřím, že si nás to přeje víc tady v této Sněmovně, chce, aby mimo jiné prezident NKÚ byl člověk, který je nestranný odborník, tak pokud by tomu tak bylo v minulosti, tak by se nikdy nemohl stát prezidentem NKÚ pan Dohnal, člen KDU-ČSL, v té době stejné strany jako Miroslav Kalousek, a člověk, který nejen že nebyl odborník, ale byl vysoce politicky angažován, protože byl hejtmanem za čtyřkoalici a KDU-ČSL na Vysočině. V tomto smyslu myslím, že kvalitativní posun, který máme dnes, je určitě lepší než ten stav, který jsme tady zažili. A myslím, že nikdo, kdo tehdy horoval pro pana Dohnala, a já netvrdím, že to byl Miroslav Kalousek, i když to tak může být, to už je na něm, aby on se vyjádřil k tomu, případně jaký on měl postoj a názor k panu Dohnalovi, ale myslím, že nikdo, kdo tehdy navrhoval pana Dohnala, nemůže dnes moralizovat a říkat, jak má vypadat NKÚ, protože to, jak vypadá dnes NKÚ, to, jakou měl pověst před rokem, když končil pan Dohnal, to je něco, co se, doufám, už nebude opakovat. A především, když hovoříme o kvalitativním posunu, tak jsem přesvědčen, že jej splňují oba dva kandidáti. Jak pan Vaněk, tak Miloslav Kala.

O panu Vaňkovi tady hovořil Miroslav Kalousek. Já bych si dovolil pár slov o Miloslavu Kalovi. Já myslím, že kdo jiný má větší kvalifikaci, větší odbornost a zkušenost než člověk, který více než rok vede NKÚ, a já jsem přesvědčen, že jej vede nejen velmi dobře po odborné stránce, ale i nestranně. Koneckonců já jsem nezaznamenal žádnou námitku na jeho nestrannost, resp. strannost, ani ze strany pana Miroslava Kalouska za celou dobu jednoho roku. Myslím, že nikoho z nás. A navíc myslím, že má velkou důvěru jak veřejnosti, tak samozřejmě i občanských iniciativ a sdružení, která se věnují boji proti korupci, a jsem přesvědčen, že jeho fungování za rok je fungování člověka, který zlepšil pověst úřadu po odchozím panu exprezidentu Dohnalovi.

Proto jsem přesvědčen, že vybíráme mezi dvěma dobrými možnostmi, a jsem přesvědčen, že není podstatné, kdo hlasuje v tajné volbě pro kterého z kandidátů, ale zda vybereme toho správného. Já jsem přesvědčen, že tím lepším je Miloslav Kala, Miroslav Kalousek je přesvědčen, že tím lepším je kandidát TOP 09 pan Vaněk. Uvidíme. Rozhodne Sněmovna. Ale rozhodně podle mého názoru nelze teď hrát hru na straníky a nestraníky, protože oba dva kandidáti jsou navrženi politickými kluby, oba dva kandidáti jsou členy politických stran. Koneckonců Miloslav Kala, pokud vím, už ne a více než rok je prezidentem NKÚ, kterého nikdo nezpochybnil.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr Kalousek se hlásí o slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. Jenom velmi stručnou reakci na pana poslance Tejce. Pana inženýra Vaňka nenavrhuje Miroslav Kalousek. Pana inženýra Vaňka navrhuje poslanecký klub TOP 09, a to jednomyslně. Poslanecký klub TOP 09 v dobách, kdy byl navrhován a volen například i sociálními demokraty pan inženýr Dohnal, ještě neexistoval. Pan inženýr Dohnal byl významným a aktivním politikem. Byl předsedou Svazu měst a obcí, jak si jistě vzpomínáte, byl hejtmanem kraje Vysočina, požíval veškeré autority a vážnosti, ale nikdy nebyl poslancem. A já jsem tady vznesl úvahu, prosím úvahu, zda opravdu bude sloužit prestiži NKÚ, zda kolegium NKÚ bude dominantně odkladištěm, nebo chcete-li babyboxem nebo gerontoboxem odložených poslanců. To je otázka, kterou bychom si skutečně měli položit. Zda má být kolegium odkladištěm odložených poslanců. A pokud si dobře vzpomínáte, pan inženýr Dohnal poslancem nebyl. TOP 09 jej nikdy nenavrhovalo, zatímco teď pana inženýra Vaňka navrhuje. A ano, abych nebyl osobní alibista, Miroslav Kalousek tenkrát pana inženýra Dohnala navrhoval, pana inženýra Dohnala podporoval, pana inženýra Dohnala volil. A máte-li pocit, že ten, kdo navrhoval - vy nemáte pocit, vy jste to dokonce řekl - máte-li pocit, že ten, kdo navrhoval, volil pana inženýra Dohnala, již nemá morální právo navrhovat kohokoliv jiného, tak dovolte, abych řekl, že to je logika asi stejně třeskutá, jako kdybych já tvrdil, že ten, kdo navrhoval pana Stanislava Grosse do funkce premiéra České republiky, již nemá morální právo navrhovat žádného dalšího, příštího premiéra. Tak přiznám se, mně by se to líbilo! Ale chápu, že to nejde, že to je mimo demokratické zásady. Nicméně, pokud byste na ten obecný přístup, který jste tu prezentoval, pane předsedo Tejci, chtěl přistoupit, tak buďte ujištěn, že jsme o tom ochotni začít se bavit a Miroslav Kalousek přestane horovat za jakéhokoliv budoucího příštího prezidenta NKÚ, když se recipročně vy zavážete, že vy a vaši kolegové, kteří podporovali Stanislava Grosse na roli premiéra, budou činit totéž. Oba dva cítíme, že to je hloupost. Že to je naprosto iracionální, jenom zoufalé hledání argumentů tam, kde argumenty nejsou.

Podívejte se, vyčítat si můžeme i třetí světovou. Pravdu vám dávám v jedné věci. Rozhodne Sněmovna. A znovu opakuji, že máme jenom dvě možnosti. Buď přesto, že je členem ODS, zvolíme nestranného odborníka, který nikdy nedělal aktivní politiku, anebo poslanci ODS po dohodě s komunisty zvolí bývalého sociálně demokratického poslance, aby tak získali trafiku pro svého jiného poslance. Žádné jiné dvě možnosti nemáme a rozhodne každý z nás.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní poslankyně Klasnová. Tu jsem viděl myslím dřív než pana poslance Bendu.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím si, že jako vy sleduji se zatajeným dechem tuto diskusi, i když už bych očekávala, že bychom mohli jít a zvolit konečně po tak dlouhé prodlevě a po tolika měsících, kdy se na schůzi vždycky objevila volba šéfa NKÚ, skutečně jít a zvolit toho šéfa NKÚ. A dokonce pan ministr Kalousek, který se tady tak spravedlivě rozčiluje, je ve vysoké politice dost dlouho, pokud se nemýlím, i v Poslanecké sněmovně od roku 1998, a pokud má pocit, že to, jakým způsobem se jmenuje prezident Nejvyššího kontrolního úřadu je špatně, protože to je zpolitizované, tak se dávno mohla projednat nějaká změna, mohla se udělat změna ve způsobu jmenování prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Mohly se vzít za příklad jiné země, kde se nejmenuje prostřednictvím Poslanecké sněmovny nebo zástupců zákonodárců, ale kde to jmenují odborné organizace. Takže mohla se klidně udělat tato změna legislativy.

Jinak musím říct, že z mého pohledu tady přece nejde primárně o personálie.Tady jde o to, abychom zvolili člověka, který samozřejmě bude zastávat ten úřad důstojně, a já jsem přesvědčena o tom, že to současný viceprezident Kala je tím člověkem, který ten úřad bude zastávat důstojně, ale to je můj osobní názor. Ráda bych ho projevila ve volbě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP