(12.20 hodin)
(pokračuje Oliva)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro schválení tohoto usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 113, přihlášeno 147, pro 78, proti 64. Návrh byl přijat. Tím můžeme skončit projednávání tohoto bodu.

 

Můžeme pokračovat dalším bodem, kterým je

 

47.
Návrh poslanců Jana Chvojky, Jaroslava Krákory, Pavla Antonína
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb.,
o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 752/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom se zákonem vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 752/1. A pokud jsem upozornil na návrh, aby byl vysloven souhlas již v prvním čtení, tak současně musím upozornit, že proti tomuto návrhu vznesl veto poslanecký klub ODS a TOP 09, takže tento postup podle § 90 nebude možný.

Nyní prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Chvojka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Rád bych zde představil krátkou, ale dle našeho názoru velmi důležitou novelu zákona o specifických zdravotních službách.

Do zákona č. 373/2001 Sb. se bohužel, a já myslím, že to snad bylo nedopatřením a ne úmyslem, dostalo ustanovení tohoto znění: "Osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou, pokud se před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu nepodrobí vstupní lékařské prohlídce." Měli bychom vědět, že dle zákoníku práce pracovněprávním nebo obdobným vztahem je nejenom pracovní poměr, který je samozřejmě nejstandardnějším pracovněprávním vztahem, ale také pracovní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zejména tedy jde o dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Bohužel od 1. dubna 2012 ten, kdo se uchází o zaměstnání, ale jak jsem již řekl, nejen v pracovním poměru, ale i na základě dohod, může jít např. o práci na jeden den, může jít o práci na tři hodiny, bohužel takový člověk by měl podstoupit vstupní lékařskou prohlídku. A to samozřejmě přináší náklady jak tomu zaměstnanci, protože dle mého názoru je to, pokud jde o práce na několik hodin či dnů, zbytečné a skoro až šikanózní, tak nejen náklady tomuto zaměstnanci, ale zejména zaměstnavateli. A máme zprávy a informace o tom, že s tímto ustanovením je velká nespokojenost.

My navrhujeme velmi jednoduchou změnu tohoto ustanovení § 59 odst. 1 písm. b). Navrhujeme, že osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou, pokud se před vznikem pracovního poměru nepodrobí vstupní lékařské prohlídce, takže určitým způsobem vracíme tuto věc zpátky do normálu. Je samozřejmě zvyklostí, že pokud osoba nastupuje do pracovního poměru, který bývá většinou na nějakou delší dobu, aby se podrobila lékařské prohlídce.

Já bych chtěl upozornit jen na jednu věc - a ta věc je docela žhavá. Za tři neděle máme volby. A pokud vezmu toto ustanovení tak jak dnes, velmi extenzivně, tak jsem toho názoru, že i členové volebních komisí, kteří budou v sobotu a v pátek u voleb, i ti by měli podstoupit vstupní lékařskou prohlídku. Myslím si, že toto moje tvrzení je správné, možná pan ministr Heger by se k tomuto mohl vyjádřit, ale mně přijde taky naprosto zoufalé a ubohé.

Já bych velmi rád požádal o podporu tomuto zákonu. Vím, že pan ministr Heger připravuje určitou svoji vlastní verzi, jak dát toto ustanovení do pořádku. Navrhuji, abychom tento zákon postoupili do výborů a tam i možná za spolupráce pana ministra mohli tuto věc dát tak, aby nešikanovala tisíce či statisíce zaměstnanců a zaměstnavatelů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Boris Šťastný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vážená vládo, kolegyně, kolegové, je to poměrně jednoduchý návrh, který, musím říci, konvenuje se současnou situací. V době krize by měl být pracovní trh co nejpružnější. V tomto ohledu se domnívám, že diskuse o tom, zda zajistit, abychom u těch jednoduchých prací konaných mimo pracovní poměr, zjednodušeně řečeno u brigád, našli nějakou volnější cestu, jak zajistit, aby nemuselo docházet ve všech případech k nutné zdravotní prohlídce, pokládám za správnou. Uvědomuji si, že i u prací konaných mimo pracovní poměr mohou existovat profese, u kterých takováto zdravotní prohlídka může býti potřebná. Mohou to být velmi náročné profese v průmyslu, velmi náročné profese v zemědělství. Jako typický příklad můžeme uvádět sklizeň chmele, kde nepochybně alergik, který se jako brigádník účastní takové práce, může být ohrožen na životě. Ale jsou naprosto běžné jednoduché profese, jako je administrativa, výpomoc studentů, sekretářské práce, práce skladníků, konečně i práce člena volební komise, u kterých nyní zákon vyžaduje, aby předložil lékařské osvědčení.

My jsme se proto i po diskusi na klubu občanských demokratů rozhodli sic zákon vetovat pro projednání podle § 90, ale umožnit tomuto návrhu další postup a diskusi na příslušném zdravotním výboru. V tomto ohledu předkládám zpravodajskou zprávu, kdy doporučuji propuštění zákona do druhého čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Než otevřu obecnou rozpravu, dávám slovo panu ministru Hegerovi s přednostním právem. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já bych si dovolil konstatovat to, co už tady zaznělo. Návrh má dvě výhody: řeší problém, který v zákoně o specifických zdravotních službách zakomponován skutečně je, a druhá výhoda je, že je velmi jednoduchý. Má však klíčovou nevýhodu, kterou tu už zmínil pan předseda Šťastný, že likviduje povinnost zdravotních prohlídek u tzv. brigádníků v případě, že se jedná o riziková zaměstnání a kde to riziko je nejenom vůči zdraví vlastního pracovníka, ale to riziko je i ve vlastním povolání. Typický příklad - řidič brigádník a profesionální řidič tu podmínku zdravotní způsobilosti musí splňovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP