(12.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Paní kolegyně Lesenská. - Velmi se omlouvám, paní kolegyně, přehlédl jsem faktickou poznámku pana poslance Opálky.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo, nic se neděje. Já jenom chci reagovat na kolegu Doktora, že jsem v žádném případě nestrašil, ale vznášel jsem apel. A kdyby se zúčastnil kulatého stolu, který pořádala předsedkyně příslušného podvýboru výboru pro sociální politiku, a bude vystupovat po mně, tak by zjistil, že ten systém už je připraven tak, že se přemýšlí, jestli z vybraných spotřebních nebo jiných daní stát ty tři miliardy ročně, které budou postupně klesat, bude hradit. Zákon, předpokládám, už je připraven. A musím říci s politováním, že kdybychom postavili soutěž na tom, že každý nový subjekt by si táhl břímě 60 či 80 miliard, a navíc jich může být více, ne jenom jeden, tak bychom šli proti Evropské unii, protože bychom mu museli stanovit vyšší možnost režie než tu, která souvisí s tím novým spravovaným systémem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Prosím paní kolegyni Lesenskou. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Vladimíra Lesenská: Děkuji za udělení slova a děkuji svým předřečníkům, budu velmi krátká.

Já k vám všem mám jenom jednu velkou prosbu a nebudu tady vlastně diskutovat, jestli zákon č. 266/2006 Sb. je, nebo není upravitelný, nebo jestli je proveditelná novela. Je to zcela a úplně rozhodnutí a politická zodpovědnost současné vlády a koaličních poslanců. Já bych chtěla ještě jednou jenom poprosit o podporu svého pozměňovacího návrhu, aby přece jenom zvítězila logika a účinnost zákona č. 266/2006 Sb. byla opět jenom oddálena, a to do okamžiku, kdy nám vláda předloží nový návrh zákona o úrazovém pojištění, na kterém v současné době zcela zodpovědně, předpokládám, pracuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní poslankyně. Písemné přihlášky už žádné neregistruji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy z místa? Protože tomu tak není, rozpravu končím. Pan ministr chce závěrečné slovo. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já toho závěrečného slova využiji jenom ke dvěma velmi krátkým poznámkám jako reakci na diskusi.

Jednak vystoupení pana kolegy Opálky bylo odborně fundované, nicméně převážně se vztahovalo k jinému tématu, protože my dnes diskutujeme o tom, zda stávající, již několik let platný zákon zrušit, či zda se ho snažit uvést do života. Tady je prostě návrh na to, aby ten zákon již po těch několika pokusech nebyl dále podrobován snaze uvést ho do života, protože prostě ta snaha je marná.

K návrhu kolegyně Lesenské. Já jsem to tady řekl v úvodním slovu, i vláda o tom diskutovala věcně. Není příliš velký rozdíl mezi tím, jestli se znovu odloží účinnost toho zákona, zruší se ten zákon definitivně až s nabytím platnosti nového zákona, nebo zda se ten zákon zruší. Přesto musím upozornit, že pozměňovací návrh kolegyně Lesenské má legislativně technické nedostatky, které jsou poměrně závažné. I z tohoto důvodu ho nemůžu podpořit. A tak jak znám proces v Parlamentu, tak určitě se dá podobný návrh uplatnit v Senátu a určitě sociální demokracie takové možnosti využije, o tom naprosto nepochybuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Přeje si závěrečné slovo zpravodaj pan poslanec Jeník? Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Jeník: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já bych chtěl předně poděkovat všem, kteří se účastnili diskuse ať už v prvním, druhém i teď ve třetím čtení, neboť byla velice podnětná a myslím i velmi adresná. Vzhledem k tomu, že tady máme návrh na zamítnutí, který tedy nedoporučuji, tak budeme nejdříve hlasovat o návrhu na zamítnutí a potom vzhledem k charakteru podaných pozměňovacích návrhů bych doporučoval, abychom hlasovali nejdříve o návrhu paní poslankyně Lesenské a poté o pozměňovacím návrhu pana kolegy Doktora. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Takže vy už jste přešel přímo k proceduře. Poprosil bych vás, abyste zůstal u řečniště a provedl nás tímto hlasováním. Zároveň bych vás, kolegyně a kolegové, požádal, abychom ztišili hladinu hluku, protože ta procedura je závažná, budou se hlasovat pozměňovací návrhy, abychom si všichni dobře rozuměli.

 

Poslanec Miroslav Jeník: Dobře, takže já se tedy domnívám, že bychom nejdříve měli hlasovat o návrhu na zamítnutí, který podal pan kolega Opálka. Nedoporučuji. (Ministr Drábek: Naprosto zásadně nedoporučuji.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Takže můžeme začít toto hlasování. Kdo souhlasí s návrhem, který vznesl pan poslanec Opálka, na zamítnutí této předlohy?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 110 přihlášeno 147, pro 69, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Jeník: Poté bychom tedy přistoupili k hlasování o pozměňovacích návrzích a jako první by to byl návrh paní poslankyně Vladimíry Lesenské. Nedoporučuji. (Ministr Drábek: Též nedoporučuji.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 111 přihlášeno 147, pro 69, proti 76, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Jeník: Teď bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu poslance Doktora, kde si myslím, že i vzhledem ke vzneseným argumentům, které tady byly řečeny a detailně probrány, jsem ochoten tento návrh podpořit. Doporučuji. (Ministr Drábek: Neutrální stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu, který přednesl pan poslanec Doktor. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 112 přihlášeno 147, pro 13, proti 2. Tento návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Miroslav Jeník: A samozřejmě teď již o zákonu jako celku. Doporučuji. (Ministr Drábek: Také doporučuji.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Před tímto hlasováním přečtu návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a některých dalších zákonů a o změně zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů, podle sněmovního tisku 689, ve znění schválených pozměňovacích návrhů. "***
Přihlásit/registrovat se do ISP