(11.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Jeroným Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Abychom nemluvili jen ve vznosných frázích, tak několik konkrétních věcí, které tady již zmínil pan poslanec Chvojka a na které bych skutečně chtěl znovu upozornit.

To systémové, v čem dochází ke změně, je to, že bude možné u takzvaných přečinů, aby po vykonání méně než jedné třetiny trestu, tedy jedné třetiny trestu, bylo možné podmínečné propuštění. Já bych chtěl říci, že tady můžeme přesně vyjmenovat ty přečiny, u kterých by bylo možné propouštět nově podle této úpravy už po jedné třetině trestu. Je to úmyslné ublížení na zdraví těhotné ženě, dítěti mladšímu 15 let, zdravotníku, záchranáři a další. Omezování osobní svobody, vydírání, znásilnění podle odst. 1, sexuální nátlak, a to i na dítěti. Zneužití dítěte k výrobě pornografie a další. Týrání svěřené osoby a osoby žijící ve společném obydlí. Majetkové trestné činy, krádeže, zpronevěry, podvody se škodou do půl milionu korun. Nedovolené ozbrojování, drogové delikty. Dokonce zneužití pravomoci veřejné osoby, korupční delikty, jako je podplácení, přijetí úplatku, atd.

To jen abychom přesně věděli, o čem tady budeme hlasovat, že u těchto přečinů budeme umožňovat pachatelům trestné činnosti, aby byli - samozřejmě za rozhodnutí různých orgánů - propuštěni už po jedné třetině trestu, který vykonají. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Polčák má slovo.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Já se omlouvám, vážený pane místopředsedo, ale po tomto výčtu na to musím reagovat. Je třeba říci, že tento výčet je bezpochyby správný, ale takovéto podmínečné propuštění není nárokové. To přece není tak, že ten, kdo si požádá o podmínečné propuštění, bude propuštěn. On bude propuštěn pouze v případě, kdy soud, který bude o této záležitosti rozhodovat, sezná, že jsou pro to důvody, že ten odsouzený bude vést v případě podmínečného propuštění řádný život. A pokud se bavíme o tom o jakémsi přednostním posouzení v případě ředitele věznice, tak tam se musí zaručit ještě další osoba. Žádné podmínečné propuštění není nárokové a výčet trestných činů, které tady uvedl kolega Tejc, je sice pravdivý, ale neznamená, že byť jeden jediný odsouzený bude propuštěn. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr Blažek se hlásí o slovo. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Dámy a pánové, já nebudu mít žádné intelektuální vývody. Řeknu ze zcela praktického hlediska, že pokud nezměníme trestní politiku, tak ta trestní politika bude změněna fakticky, to znamená, že můžeme odsuzovat strašně moc lidí, můžeme je nechávat ve vězeních, ale problém je v tom, že už je nebudeme mít kam dávat. To znamená, že tato novela je nezbytně nutná. Stav českého vězeňství je takový, jaký je.

Pan Polčák měl naprostou pravdu, že odhlasováváme pouze nárokové propouštění. To není amnestie, že půjdou hned všichni domů, ale prostě je možné, aby u některých vězňů docházelo k propouštění dříve, pokud si to v uvozovkách zaslouží.

Já bych poprosil, abychom podpořili původní vládní návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě pan poslanec Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Jenom s faktickou poznámkou. Jak bývalý náměstek, tak teď pan ministr nám zdůrazňoval, že jde o vládní návrh, přitom předkladatel zde sedí, zástupce poslanců, takže by bylo dobré říci jasně, jestli je vládní návrh připravený vládou a předložený poslanci, nebo jako poslanecký návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, vysvětlení se nám okamžitě dostane. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Děkuji za upozornění na nezkušenost. Je to poslanecký návrh.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak, a je to. To je zřejmě všechno v obecné rozpravě. Obecná rozprava končí.

Budeme hlasovat. Zagonguji. Může samozřejmě ještě zaznít závěrečné slovo pana poslance Staňka, kdyby chtěl.

 

Poslanec Pavel Staněk: Pane předsedající, já tedy využiji času, než poslanci přijdou. Já bych velmi rád, jak už jsem říkal v úvodu dnešního vystoupení, aby návrh byl podpořen v původním znění, jak byl námi schválen v červnu letošního roku tady na půdě Poslanecké sněmovny a jak jsme jej odesílali do Senátu. Moc prosím o podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Snad už se všichni dostavili. Budeme hlasovat podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Sněmovny. K následujícímu usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců. Kvorum 101 už je nastaveno.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 584/5."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 49, přihlášeno je 176, pro hlasovalo 102, proti 64. Návrh zákona byl přijat. Text usnesení, který jsem přednesl, byl přijat.

 

Končím projednávání bodu 6.

 

Máme tu bod číslo 7. Hlásí se paní poslankyně Klasnová.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych prosila pauzu na klub Věcí veřejných do 13 hodin.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Je tady žádost o pauzu na klub Věcí veřejných do 13 hodin. Já jí vyhovím. Přerušuji jednání Sněmovny do 13 hodin.

Já bych vás v tom případě požádal, kdybyste si, vážení kolegové, zašli na oběd, a ve 13 hodin by mohla Sněmovna začít jednat. (Ze sálu se ozývá potlesk, ale i hlasy, že to nejde.)

 

(Jednání bylo přerušeno v 11.38 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP