Pořad 45. schůze

45. schůze (4., 5., 6., 7. září 2012)

Zahájení schůze

1. Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny

Projednávání (5. září 2012)

2. Vládní návrh zákona o zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a některých dalších zákonů a o změně zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů /sněmovní tisk 689/ - druhé čtení

Projednávání (5. září 2012)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 659/3/ - zamítnutý Senátem

Projednávání (5. září 2012)

4. Návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 695/3/ - zamítnutý Senátem

Projednávání (5. září 2012)

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/9/ - zamítnutý Senátem

Projednávání (5. září 2012)

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 584/5/ - zamítnutý Senátem

Projednávání (6. září 2012)

7. Návrh zákona o pojistném na důchodové spoření /sněmovní tisk 692/3/ - zamítnutý Senátem

Projednávání, část č. 1 (6. září 2012)
Projednávání, část č. 2 (7. září 2012)

8. Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření /sněmovní tisk 693/3/ - zamítnutý Senátem

Projednávání (7. září 2012)

19. Žádost Policie České republiky o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Davida Ratha

Projednávání (7. září 2012)

20. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Projednávání (6. září 2012)

21. Ústní interpelace

Projednávání (6. září 2012)Přihlásit/registrovat se do ISP