(17.40 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Šedesát osm procent - zdůrazňuji šedesát osm procent - aktivního konsolidačního úsilí vláda realizuje na výdajové straně, tedy úsporami. Třicet dva procent je nucena řešit na příjmové straně, tedy parametrickými změnami - nikoliv systémovými, ale parametrickými změnami v rámci stávajícího systému, a to jak v daních přímých, tak v daních nepřímých, tak na pojistném.

Snažili jsme se přistupovat k parametrickým změnám tak, abychom podle našeho názoru co nejméně retardovali ekonomický růst. Snažili jsme se a také jsme se vyhnuli růstu korporátní daně. Odmítáme daň z finančních transakcí. Jsme přesvědčeni, že je nezdravá a pro ekonomiku dusící progresivní daň právnických osob, zejména v jednotlivých sektorech. Já respektuji, že opozice má na to na základě i svých vlastních ideových východisek jiné názory, na druhou stranu veřejné rozpočty jsou vědou společenskou, nikoliv exaktní, a co bude Sněmovna Sněmovnou, vždy povedeme spolu vášnivý spor jak o celkovou míru přerozdělování, tak o strukturu daňové kvóty, kde vidíme prospěšnější daňovou zátěž - zda ve zdaňování spotřeby, či ve zdaňování výkonu. Ta diskuse je legitimní. Nikdo z nás není nositelem jediné pravdy a vláda na základě toho, z jakých politických subjektů je složena, logicky k tomu přistupuje s tímto návrhem.

Máte tedy na stole první část příjmového konsolidačního úsilí, tu část, která se týká výlučně roku 2013. Z časových důvodů, protože ty změny nejsou legislativně jednoduché, postupujeme tak, že první změny předkládáme nyní; ty, které mají vstoupit v účinnost od roku 2013. Ty ostatní, které byly v médiích a ve veřejné diskusi rovněž vášnivě diskutovány, a někteří ne zcela informovaní i koaliční politici říkali: oni to z toho vypustili, tak asi od toho ustoupili. Ne, oni to z toho nevypustili a neustoupili od toho, pouze to byly změny jako například daň z vína, kde plánujeme účinnost na rok 2014, a budeme tedy něco takového předkládat až v druhé polovině letošního roku.

V roce 2013 tedy navrhujeme, aby vstoupilo v účinnost definitivně omezení výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob, a to způsobem, jehož podrobnostmi vás nebudu unavovat, protože to bylo diskutováno mnohokrát, zvýšení srážkové daně z příjmů vůči rezidentům, kteří platí daně v daňových rájích, zrušení tzv. zelené nafty a zvýšení daně z převodu nemovitostí o jeden procentní bod.

Dále následují opatření, která vstupují v účinnost k 1. 1. 2013, ale kde pokládáme za fér, aby byla časově omezena do konce roku 2015, neboť bude věcí každé jiné politické reprezentace, zda tato opatření ponechá v platnosti, nebo zda je podrobí substituci za opatření, která ona sama bude pokládat za prospěšnější. A tady navrhujeme solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob, tzv. solidární příspěvek nad stropy sociálního pojištění o 7 %, zrušení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro starobní důchodce, zvýšení obou dvou sazeb daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod a zrušení stropů u pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

Jsou to změny parametrické, nikoliv systémové. Jejich cílem je posílení příjmů státního rozpočtu v onom objemu 32 % ve vztahu k 68 % na straně úspor. Vzhledem k tomu, že jakkoliv je tato předloha samozřejmě politicky výbušná a kontroverzní, je v zásadě mimořádně jednoduchá. Je to při zachování stávajícího systému technicky velmi jednoduché, při zachování stávajícího systému je to pouze změna parametrů, a proto si dovolím na závěr svého vystoupení požádat o zkrácení lhůty ve druhém čtení na 30 dnů. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím nyní o slovo zpravodaje, kterým je určen pan poslanec Pavel Suchánek pro prvé čtení. Prosím.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já jako zpravodaj mám jednoduchou úlohu, neboť jsem členem vládní koalice a opakoval bych slova pana ministra. Takže jako zpravodaj budu samozřejmě doporučovat propuštění tohoto tisku do druhého čtení i zkrácení lhůty na projednávání ve výborech na 30 dní. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Nyní tedy zahajuji obecnou rozpravu. S přednostním právem se hlásí pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, při této příležitosti velmi vážená vládo - říkám to skutečně velmi vážně, protože chci ocenit, k jakému posunu došlo v myšlení některých představitelů pravicové koalice, a nedivím se tomu, že pan ministr to své úvodní slovo doslova cedil mezi zuby tady v Poslanecké sněmovně, zřejmě v úmyslu, aby už to měl co nejrychleji za sebou, a viděl jsem, že z toho nemá žádnou radost. A také mi chybělo takové to nadšení, které jsme tady zažívali v Poslanecké sněmovně, třeba když tady pan ministr přednášel návrh na zavedení rovné daně nebo superhrubé mzdy. S tím jsem se skutečně dneska nesetkal. Takže skutečně děkuji a gratuluji k názorovému posunu, ke kterému došlo.

Současně ale se musím zeptat, kde je tedy ta pravicová koncepce daňové politiky, protože když tady v roce 2006 - ano, vyhrála Občanská demokratická strana volby do Poslanecké sněmovny, tak říkala, že provede daňovou revoluci. Před volbami se točilo daňovým kolečkem. Možná si na to vzpomenete, to byl hit Vlastimila Tlustého. Možná si na to vzpomenete, to byl první ministr financí ODS po dlouhé přetržce, kdy byla ODS v opozici. Možná si také vzpomenete na to, že tam vydržel šest měsíců, možná ani to ne, na Ministerstvu financí i s cestou. A to byl takový vrchol daňové revoluce, která přišla po volebním vítězství ODS v roce 2006. Pak se samozřejmě přišlo na to, že kolečko bylo špatně spočítáno, Vlastimila Tlustého nahradil Miroslav Kalousek ve funkci ministra financí, nicméně v daňové politice ještě ledacos z populistických slibů, které dávala česká pravice ve volbách v roce 2006, zůstalo.

A pak v roce 2007 přišla daňová reforma tehdejší Topolánkovy vlády a v té Topolánkově vládě seděl jak současný ministr financí Kalousek, tak tam seděl současný předseda vlády Nečas. A ta Kalouskova, resp. Topolánkova vláda přišla s daňovou reformou, zavedla rovnou daň, zavedla stropy na sociální a zdravotní pojištění, zavedla zdaňování superhrubé mzdy a řadu dalších daňových novinek, které, jak se ukázalo v následujících letech, zcela zdestruovaly výběr daní v ČR. Já myslím, že ta destrukce je zejména vidět na výběru daní od osob samostatně výdělečně činných, protože tam všechna opatření, která provedla pravicová vláda Mirka Topolánka, vedla k tomu, že výběr této daně se úplně zhroutil a u daně, kde jsme vybírali ročně 16 miliard korun i poté, kdy byly zavedeny daňové paušály, tak jsme tam vybírali 16 miliard ročně, tak se loni vybraly necelé tři miliardy korun, a to ještě úředníci z finančních úřadů říkají, že to je malý zázrak, že se vůbec něco vybralo, protože až do poloviny roku se báli, že se bude ještě doplácet na daň z příjmů fyzických osob, které platí osoby ze samostatné podnikatelské činnosti.

Ale dobře, byla to pravicová vláda, prosadila svůj koncept, zlikvidovala daňovou progresi. My jako sociální demokraté jsme tehdy byli proti tomu. Já to tady chci připomenout, protože to je důležitá věc, která tady nezazněla. My jsme tady vedli tehdy spor o to, jak má vypadat daňový systém. My jsme to prohráli jako sociální demokraté, bylo nás tady méně, pravicová vláda prosadila likvidaci daňové progrese a některé další daňové změny a tvrdila, že tím, že se sníží daně fyzickým osobám těm nejbohatším, a tím, že se sníží daně právnickým osobám, že se konečně nastartuje hospodářský růst. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP