(19.00 hodin)
(pokračuje Filip)

V tomto ohledu tedy nevidím nic špatného na tom, že do vyřešení tohoto problému zůstane v zákoně o občanských průkazech povinnost uvádět tam omezení, ztrátu způsobilosti k právním úkonům, případně ten zákaz pobytu.

Žádám vás tedy, kolegyně a kolegové, o propuštění do druhého čtení a pojďme diskutovat o tom, i na jak dlouho například takový zákon má platit, abychom se pokusili napravit ten rozpor mezi právy a povinnostmi. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Ptám se paní zpravodajky, zda si přeje vystoupit se závěrečným slovem. Přeje.

 

Poslankyně Kristýna Kočí: Já bych si jenom pouze dovolila jako zpravodajka shrnout, že v obecné rozpravě vystoupily dvě poslankyně a zazněl návrh na zamítnutí tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Zazněl, jak již zde bylo řečeno, návrh na zamítnutí a to je návrh, který je nutno rozhodnout hlasováním, stejně tak jako eventuální další návrh na přikázání výboru. Protože je ale 19 hodin, nemůžeme o tomto návrhu hlasovat. Já tedy v této fázi přerušuji projednávání tohoto návrhu zákona a přerušuji též naši schůzi. budeme pokračovat zítra ráno v 9 hodin.

 

(Jednání skončilo v 19.01 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP