(14.50 hodin)
(pokračuje Němcová)

Nyní se dostáváme k návrhům z grémia, kde jsem vás seznamovala s body, které by bylo možno projednávat ve středu, čtvrtek a pátek. Upravuji tedy tento návrh ve smyslu předchozích hlasování, pouze pokud se jedná o dnešní jednání, to znamená, že dnes bychom neprojednávali bod číslo 1, protože už byl pevně zařazen na jindy, a též bod číslo 52, ten byl také již odhlasován a pevně zařazen. Jinak tedy by platilo, že dnes ve středu bychom jednali v pořadí body 2, 3, 4, 6, dále nový bod zkrácení zákonné lhůty a poté body z bloku druhých čtení.

O tomto návrhu zahajuji hlasování číslo 18. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

Hlasování číslo 18. Přítomno 190, pro 114, proti 46. Návrh byl schválen.

 

Ještě - pardon. Já jsem se dopustila omylu, tam jsem nepřečetla, když jsem jmenovala body, kterými vrácenými ze Senátu se budeme dnes zabývat, říkala jsem 2, 3, 4, 6, ale ještě jsem zapomněla přečíst bod 7. Jestli to tedy Sněmovna bude akceptovat nebo jestli vyžadujete nové hlasování? Nevyžadujete, děkuji.

 

Budeme se zabývat návrhem na jednání ve čtvrtek, zítra. Po písemných interpelacích bychom projednávali body 54, 62, 63, 67 a 19. Poté body z bloku smluv a po ústních interpelacích odpoledne nejpozději od 18 hodin bychom projednávali zbývající body z bloku smluv či body z bloku zprávy, návrhy a další.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování číslo 19. Zahajuji toto hlasování. Táži se, kdo souhlasí s návrhem uspořádání zítřejšího jednání dle přečtených bodů. Kdo je proti?

Hlasování číslo 19. Přítomno 190, pro 112, proti 17. Návrh byl přijat.

 

A dostáváme se k pátku, kdy zní návrh z grémia takto: projednávat body 86, 9, 15, 46, 5, 8, 68, 18, 21, 56 a 59 - a také je zařazen už bod pana poslance Velebného.

Zahajuji hlasování číslo 20. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 20. Přítomno 190, pro 115, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem je zařazení nového bodu do bloku prvních čtení, je to sněmovní tisk 665, to je rovněž návrh z dnešního grémia, a to na pátek 4. května.

Zahajuji hlasování číslo 21. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování číslo 21. Přítomno 190, pro 112, proti 22. Návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem grémia je vyřazení bodu 22 a 82, druhé a třetí čtení sněmovního tisku 580 z návrhu pořadu 38. schůze.

Zahajuji hlasování číslo 22. Táži se, kdo je pro tento návrh na vyřazení. Kdo je proti?

Hlasování číslo 22. Přítomno 191, pro 147, proti 40. Návrh byl přijat.

 

A nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu. Ještě kontrola hlasování. (Kratičká pauza.) Je nějaká námitka proti hlasování? Není.

 

Budeme nyní hlasovat o celém návrhu pořadu 38. schůze Poslanecké sněmovny tak, jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

Zahajuji hlasování číslo 23. Táži se, kdo je pro schválení pořadu 38. schůze Poslanecké sněmovny. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 23. Přítomno 191, pro 110, proti 47. Konstatuji, že pořad 38. schůze Sněmovny byl schválen.

 

A ještě vás požádám o jedno hlasování, a to aby se mohli na žádost předsedy Senátu zúčastnit našeho jednání senátorky Veronika Vrecionová a Dagmar Zvěřinová a senátoři Miroslav Antl, Ivo Bárek, Jiří Čunek, Jan Hajda, Václav Homolka, Marcel Chládek, Karel Korytář, Petr Pakosta, Karel Šebek a Petr Šilar.

Zahajuji hlasování číslo 24. Ptám se, kdo souhlasí s účastí těchto senátorů a jejich vystoupením na půdě Poslanecké sněmovny. Kdo je proti?

Hlasování číslo 24. Přítomno 190, pro 173, proti 2. Tato vystoupení tedy Sněmovna schválila a my se můžeme věnovat našemu programu.

 

Ale o slovo se ještě hlásí pan poslanec Petr Tluchoř, prosím. Prosím o klid!

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že byl na návrh pana poslance Stanjury zařazen jeden volební bod, tedy změny v orgánech Poslanecké sněmovny, dovoluji si tímto vyhlásit lhůtu do příští středy 9. května 19 hodin večer na podávání návrhů v rámci tohoto bodu. Děkuji pěkně.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji a zahájím projednávání dnešního prvního bodu. Jedná se o bod

 

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 337/8/- vrácený Senátem

Upozorňuji, že Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 337/9.

Vítám mezi námi pana senátora Ivo Bárka a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil pan poslanec Jan Husák. Prosím.

 

Poslanec Jan Husák: Dobrý den, vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády, pane senátore, kolegyně a kolegové.

Novela zákona číslo 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je novela, kterou zde a v Senátu projednáváme již 14 měsíců. Je to novela, u které jsem se zmiňoval při jejím uvádění, že na ni čekají všichni starostové, zastupitelé obcí a radní, a to z jednoho prostého důvodu, že stávající stav, který je obsažen v legislativě, již deset roků trvá, resp. definuje poplatky, které vznikly před deseti lety, výše poplatků.

Jak víte, zákon odešel z Poslanecké sněmovny s úpravou bez limitu horní částky výše poplatku za netříděný odpad. Celá tato záležitost byla podrobně projednávána v Senátu, ve výborech Senátu a po úporném vyjednávání Senát přijal svým usnesením úpravu, resp. pozměňovací návrh, který vrací tuto novelu de facto do podoby, ve které byla předložena sem do Poslanecké sněmovny mnou a mými kolegy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP