(11.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Musím se zastat svého kolegy Michala Doktora. Já jsem použil podobná slova, když jsme projednávali zákon o třetím odboji. Já si myslím, že jsou návrhy zákonů, kdy komunisté prostě mají mlčet. A nepleťte si to s nějakou ústavností a s ústavou. To, že zloděj, který něco ukradl, nám tady vykládá, že něčemu brání a zachraňuje majetek, je naprosto neuvěřitelné. Takže jsou zákony, u kterých byste měli mlčet. My vám to samozřejmě nezakazujeme, jenom vám říkáme, že byste měli mlčet. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. S další faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Lukša. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavol Lukša: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já bych chtěl trošičku pana předkladatele uvést do historie, když tady tak kázal o řádu německých rytířů. Chtěl bych jenom připomenout pár faktických. Za prvé, řád německých rytířů se podílel na budování opevnění před 2. světovou válkou. Poskytl na to 15 milionů korun a také byl Hitlerem shledán jako nepřítel říše a byl mu majetek zkonfiskován. Takže, pane předkladateli, tohle byste se měl doučit!

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Roztrhl se tady pytel s faktickými poznámkami. Nejprve pan poslanec Vojtěch Filip, poté je přihlášen pan poslanec Miroslav Opálka a k poslední faktické poznámce pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Takže nejprve pan poslanec Filip. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Paní předsedající, paní a pánové, víte, kdybych postupoval logikou, kterou jsem tady před chvílí slyšel, musel bych říct, že ten, kdo se podílel na privatizaci, se nemůže podílet na schvalování zákona, který se týká korupce v ČR. Nic takového neříkám. Já na rozdíl od některých z vás respektuji rovnost občanů před zákonem a podle ústavy.

A pokud jde o návrh, já nevím, proč je okolo taková hysterie, proč se lidé nemohou vyjádřit k této věci. Čeho se bojíte? Pokud postupujete jako vládní většina dobře, odpovědně, cítíte stejně velkou podporu, jakou tady máte ve 115 hlasech z 200, a cítíte, že ta stejná opora je ve společnosti, tak v tom případě nemáte co ztratit. Pak svou oporu ve společnosti převedete i v argumentaci, s kterou ve společnosti uspějete, pokud jste vůbec něco takového měli ve svých volebních programech, a vaši voliči by vás podpořili v samotném vyhlášeném referendu. Nevidím na tom nic divného použít skutečné přímé demokracie, o které jsme se tady bavili při přímé volbě prezidenta, právě na tento velmi kontroverzní zákon, který tady připravujete.

Ke kolegovi, který tady hovořil o řádu německých rytířů. Dovolte mi, pane předsedo zemědělského výboru, říct, že tato část historie nám opravdu nechybí a zažili jsme si ji opravdu velmi otevřeně a je v naší argumentaci. To, že ji kolega Grospič nepoužil, neznamená, že není v odůvodnění, které máte jako písemný text. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: To byla faktická poznámka. Dále je k faktické poznámce přihlášen pan poslanec Miroslav Opálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Chtěl bych se vaším prostřednictvím zeptat kolegy Stanjury, jestli jsem dobře pochopil jeho slova. Já jsem z toho vyrozuměl, že jsem zloděj a že bych tu měl mlčet. Já musím říci, že vina je vždycky individuální a že jsem nic neukradl. A když se podíváme na půdu, tak kdo je prvním vlastníkem půdy? Od koho ji ten první, který potom ji prodával dál a dál, získal? Kolonizací! (Z pléna: Od Boha!) Jsem rád, že jsem to slyšel. Chtěl jsem říct, koupil ji od pánaboha a teď s ní kšeftuje, mnoho generací! Takže já se necítím jako zloděj, ohrazuji se proti tomuto nařčení a byl bych rád, kdyby to bylo odvoláno! (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dále vystoupí pan poslanec Pavel Kováčik. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní předsedající, paní a pánové, dobrý den. Víte, já jsem takový optimista docela, pořád ještě si myslím, že jsem v demokratickém Parlamentu, a také si na rozdíl od mnoha jiných často vyslechnu od lidí připomínky, že žijeme v rozkradené zemi, že všechno, co se dalo, už se rozkradlo, už tady zbývají jenom lesy a něco málo dalšího. A rozkradlo se říká! Rozkradlo. Ano, někteří proces privatizace vidí začasté, ne vždy, ale začasté, jako proces prostého kradení. Takže když se tady mluví o zlodějích a o kradení, tak máme daleko bližší příměry, než byly použity.

Myslím si stále a rád bych si to myslel i dále, že žiji v demokratickém Parlamentu. Až si to myslet přestanu, mám tady pro členy našeho poslaneckého klubu v zásuvce svého stolu připraveny náhubky. (V ruce drží a ukazuje roušku.) Až je vytáhneme, ty náhubky, a nasadíme, tak nejen vy, ale i veřejnost bude vidět, že tento Parlament přestal být i dojmem demokratický! Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším přihlášeným k faktické poznámce je pan poslanec Roman Váňa. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Váňa: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, já jsem s překvapením zjistil, kolik je tady ve Sněmovně odborníků na historii řádu bratří a sester od německého domu Panny Marie v Jeruzalémě, zvaného řád německých rytířů. Já bych jenom možná fakticky, skutečně z historie poprosil, abychom nedémonizovali roli tohoto řádu v našich dějinách. Čistě fakticky byl tento řád zrušen na našem území po vyhlášení protektorátu výnosem o zrušení německých spolků a jiných organizací. Těch organizací bylo více než tisíc. V té době byly prostě zrušeny všechny a tento řád nijak nevybočoval z řady mnoha dalších a dalších německých organizací, jejichž role již nebyla na území třetí říše potřebná. Tehdejší velmistr řádu se sice snažil oslovit vedoucí představitele třetí říše dopisy o tom, že se přihlašuje k nacismu, o tom, že podporuje nacionální socialismus, ale to byla zjevně pouze zoufalá snaha zachránit majetek řádu, který propadl státu v té době. Bylo to sice písemné přihlášení se, ale nicméně důvody asi nebyly tak ideologické, jak se někdy snažíme tvrdit. A na druhou stranu, tento řád nebyl žádným způsobem nějak speciálně perzekvován, prostě byl jenom v řadě mnoha dalších a dalších organizací. Takže jenom takováto faktická poznámka. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. V tuto chvíli nemám nikoho přihlášeného ani k faktické ani k žádné jiné diskusi. Nikdo se nehlásí, proto končím obecnou rozpravu.

Zazněl zde návrh na zamítnutí z úst pana poslance Husáka. Já přivolám kolegy. Registruji zde návrh na odhlášení. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami.

Je tady zájem o závěrečné slovo ze strany pana předkladatele. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Kolegyně a kolegové, já si myslím, že to závěrečné slovo nebude dlouhé, ale jsou některé věci, na které je potřeba tady reagovat. Jestliže jsem zmínil řád německých rytířů, tak samozřejmě nechci démonizovat tento řád nebo řadu jiných německých organizací, jejichž činnost byla pozastavena či zrušena. Ale ono to má symbolický význam, protože pokud se budeme bavit o této otázce, pak musíme připustit, že zákon, který je připravován vládou, o vyrovnání majetku s církvemi, zcela určitě půjde za rok 1948 a půjde také za dekrety prezidenta republiky a s vysokou pravděpodobností bude i míjet onen záborový zákon z roku 1919. A to jsou velice vážné důvody, protože pak se dostáváme k otázce, že oněch 134 připravovaných miliard k restitucím církvím je věcí veskrze politickou, kdy si vládní koalice je vědoma toho, že kdyby se zeptala občanů, nebude mít podporu občanů pro tento návrh a lidé řeknou "případně církvím vraťte skutečně majetek, který historicky prokazatelně vlastnily, nikoliv držely a spravovaly, tento majetek byl většinou historicky obcí", a nebude mít oporu pro své politické rozhodnutí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP