(12.00 hodin)

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedkyně. Já se ohrazuji proti tomu, co tady řekl pan kolega Bárta. Vaším prostřednictvím, prosím, paní předsedkyně. Komunistická strana Čech a Moravy je suverénní stranou, žádnou smlouvu se sociální demokracií nemá a bude vždycky suverénně postupovat dál!

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Děkuji. Nehlásí se již nikdo, proto přednesu návrh usnesení, o kterém budeme nyní hlasovat.

 

Usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon číslo 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, podle sněmovního tisku 415, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování číslo 160. Táži se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti?

V hlasování číslo 160 přítomno 192, pro 159, proti 3. Konstatuji, že s návrhem zákona Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas. (Potlesk.)

 

Končím tím projednávání bodu 89 sněmovního tisku 415 ve třetím čtení. Děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu 82 a prosím, aby se dalšího řízení schůze ujala paní místopředsedkyně Kateřina Klasnová.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dámy a pánové, budeme tedy pokračovat a prosím o vaši pozornost, protože budeme pokračovat bodem číslo 82. Je jím

 

82.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012
/sněmovní tisk 498/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr financí Miroslav Kalousek a zpravodaj rozpočtového výboru Pavel Suchánek. Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona jsou uvedeny ve sněmovním tisku 498/3.

Dříve než otevřu rozpravu, žádám zpravodaje rozpočtového výboru Pavla Suchánka, aby uvedl soubor pozměňovacích návrhů, doprovodná usnesení a přednesl návrh postupu při hlasování. Jestli mohu poprosit nejprve pana zpravodaje.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Všechny kluby obdržely návrh procedury, jak bychom měli hlasovat o návrhu státního rozpočtu na rok 2012. Dojde v ní k jedné drobné úpravě, a to že v usnesení rozpočtového výboru budeme hlasovat odděleně o bodu A1 a o bodu A2. Já proceduru celou přečtu v momentě, než budeme hlasovat. Poměňovací návrhy dostali všichni poslanci jako tisk 498/3 do lavic, takže vědí, jak se mají ve svém hlasování řídit.

Proceduru mám přednést teď, anebo až před hlasováním?

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Prosím, pane zpravodaji, abyste ji přednesl nyní.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Procedura bude následující. Nejprve budeme hlasovat o příloze 2 tabulkové části A, což je usnesení rozpočtového výboru, odděleně o bodu A1 a potom o bodu A2.

Dále budeme hlasovat v příloze 2 pozměňovací návrhy pod písm. B ze druhého čtení v pořadí, tak jak byly předneseny. Nejsou zde žádné návrhy, které by se vylučovaly. Je zde však několik návrhů, které částečně souvisejí, nebo se alternují, například zvyšují, či snižují stejnou položku. Proto doporučuji v rámci procedury schválit aditivní princip, tj. dojde-li ke schválení souvisejících návrhů, jednotlivé části se přičítají. Současně navrhuji, aby návrhy, které nejsou vybalancovány nebo mění parametry z prvního čtení, byly považovány za nehlasovatelné.

Dále bychom hlasovali o příloze 1, pozměňovacích návrzích v textové části zákona pod písm. B, návrh z druhého čtení přednesený poslancem Papežem.

Dále následuje hlasování o návrhu usnesení k zákonu jako o celku pod písm. A, tak jak jej navrhl rozpočtový výbor.

Na konec bychom hlasovali o doprovodných usneseních pod písm. B1 poslance Opálky a B2 poslance Béma. Hlasování o doprovodném usnesení poslance Béma pod článkem B2 bude hlasováno současně s číselným návrhem pod položkou B16/2, a tudíž se k němu nebudeme muset vracet.

To je můj návrh procedury.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dámy a pánové, slyšeli jste návrh procedury, který přednesl pan zpravodaj Suchánek. Má někdo námitku proti této proceduře? Prosím, pan poslanec se hlásí. Pan poslanec Adam. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Adam: Dámy a pánové, já nemám žádnou námitku proti proceduře, ale žádal bych, aby se můj pozměňovací návrh B5 hlasoval samostatně. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Já se zeptám pana zpravodaje, jestli lze tento požadavek akceptovat.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Ten požadavek samozřejmě akceptován je, protože jsem řekl, že v příloze 2 budeme hlasovat pozměňovací návrhy tak, jak byly podávány, jednotlivě.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dobře. Děkuji. Já jsem se ptala, jestli má někdo námitku proti proceduře. Námitku od nikoho neviděla. Zagonguji a nechám hlasovat o návrhu postupu, který zde přednesl pan zpravodaj Pavel Suchánek. Prosím o chvilku strpení, než kolegové dorazí, abychom mohli hlasovat o postupu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 161 z přihlášených 189 pro 135, proti nikdo. Tento návrh postupu byl přijat.

 

Já tedy otevírám rozpravu. Registrovala jsem jako prvního přihlášeného, pana ministra financí. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Budu velmi stručný.

Dámy a pánové, ve druhém čtení jsem poděkoval jednotlivým výborům, zejména gesčnímu výboru rozpočtovému, za podrobné projednání. Nyní si dovolím požádat Poslaneckou sněmovnu o schválení tohoto návrhu. Činím tak s vědomím, že je velmi pravděpodobné, že vláda České republiky na jaře příštího roku přijde s novelou zákona o státním rozpočtu, s novelou, která bude reflektovat skutečný vývoj ekonomiky, kde dnes nemůžeme říct s naprostou jistotou, jak hluboké problémy hospodářské budou, či nebudou reflektovat situaci finanční krize eurozóny. Na základě lednové prognózy, až budeme mířit na méně pohyblivý cíl a budeme mít větší míru jistoty o skutečném průběhu, budeme pak vědět, k jak hlubokým změnám budeme muset sáhnout a s jakou novelou a jednotlivými opatřeními na příjmové i výdajové straně rozpočtu přijdeme oslovit Poslaneckou sněmovnu a požádat o schválení.

Vzhledem k tomu, že pokládám za velmi pravděpodobné, že budeme nuceni předstoupit před Poslaneckou sněmovnu s žádostí o schválení novely této předlohy, pokládal bych za naprosto neprozíravé a svým způsobem nesmyslné, abychom dnes podpořili pozměňovací návrhy, které zvyšují ty či ony výdaje, byť byly přednášeny jistě s těmi nejušlechtilejšími motivy. Proto prosím o pochopení, že u drtivé většiny bude stanovisko ministra financí negativní. Budu podporovat v zásadě pouze návrhy rozpočtového výboru a návrh, který jsem načetl na základě dohody vlády se Senátem, neboť vláda uzavřela se senátory Senátu dohodu, že pokud opraví v zákonech o jednotném inkasním místu, pokud opraví znění zdanění hazardu, které opustilo Poslaneckou sněmovnu, budou v rámci státního rozpočtu navýšeny výdaje na sport o 800 milionů, o 100 milionů na kulturu a o 100 milionů na sociální projekty v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí. Senát svoji dohodu do puntíku splnil a schválil zdanění hazardu tak, jak vláda navrhovala. Pokládal bych tedy za naprosto nefér, kdybychom dnes tuto dohodu nesplnili my. Proto u tohoto návrhu budu doporučovat ano, u všech ostatních nikoliv a prosím o pochopení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP