(11.50 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Proto sociální demokraté v duchu svého programu, tak jako vždy v této Poslanecké sněmovně, podpoří návrh na přímou volbu prezidenta republiky a podpoří tuto důležitou ústavní změnu. Děkuji. (Tleskají poslanci v levé části sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní se o slovo hlásí předseda KSČM Vojtěch Filip. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Paní předsedkyně, členové vlády, paní a pánové, budu velmi stručný. Komunistická strana Čech a Moravy je vázána svým volebním programem a v tomto ohledu nemáme nic proti tomu, aby se změnila ústava v otázce volby hlavy státu. Přímá volba prezidenta republiky byla navržena komunistickou stranou již v roce 1989, respektive 1990. Ze známých důvodů k té volbě nedošlo a došlo k parlamentní volbě, která určila dost významným způsobem směřování Československé a poté České republiky.

My jsme jasně řekli, že pro nás je podstatný charakter, parlamentní charakter české demokracie, že nestojíme o to, aby se český ústavní systém, byť drobnými krůčky, ubíral do prezidentského systému a do systému, kde rozhodují jednotlivci místo toho, aby ta odpovědnost ležela na nejvyšším zákonodárném orgánu, to je Parlamentu, potažmo Poslanecké sněmovně. Proto jsme také navrhli ty naše podmínky, které máme ve volebním programu, do pozměňovacích návrhů, které klub KSČM tady předkládal. Vzhledem k tomu, že jsme náš postoj nemohli vysvětlovat po celou dobu jednání o této změně a nefungují orgány, které tady v minulých letech od roku 2002 fungovaly, to znamená spolupráce stálé komise pro ústavu a parlamentní procedury Senátu České republiky a dočasná komise pro ústavu Poslanecké sněmovny, tak naše názory nebylo slyšet jako názory jiné. To ale neznamená, že jsme nepředložili, že jsme se nesnažili vysvětlit náš postoj.

Klub KSČM, protože nemá v úmyslu zamítat přímou volbu prezidenta, se v hlasování konečném k tomuto návrhu zákona zdrží. Děkuji vám. (Tleskají poslanci nalevo.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu předsedovi Filipovi a ptám se, zda se ještě některý z předsedů případně chce vyjádřit. Pan kolega Vít Bárta. Prosím.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo vlády, vážení páni ministři, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi v prvé řadě jménem poslaneckého klubu strany přímé demokracie, strany Věci veřejné (zleva zaznívá hlasitý smích a tleskání) se vyjádřit k zásadnímu bodu strany přímé demokracie, strany Věci veřejné, jímž samozřejmě byl, je a já pevně doufám, že bude naplněný bod přímé volby hlavy státu. Nicméně si myslím, že je správné tady pojmenovat to, že tato skvělá euforická nálada, která tady v předřečnících zazněla, připomenout, že není až tak zcela jednoznačná a že je zapotřebí vnímat to, že přímá volba hlavy státu není tak plně hmatatelná, jak by se v tuto chvíli mohlo zdát.

Věci veřejné neměly žádné požadavky na změnu ústavy v souvislosti s přímou volbou hlavy státu. Věci veřejné dlouhodobě se snažily mezi opozicí a koalicí vyvolávat jednání, abychom hledali maximální širokou a kvalitní shodu. A nás velmi mrzí, že ještě dneska ráno probíhala mezi koalicí a opozicí jednání, která v tomto duchu zachovávají otazníky především nad chováním, co se týče přímé volby hlavy státu, u dam a pánů senátorů v Senátu. Pan předseda Sobotka tady říkal "my v Poslanecké sněmovně, my vždy v Poslanecké sněmovně", ale neslyšel jsem "v parlamentu", neslyšel jsem "v Senátu". A tam je ten čertík. Tam je to riziko. Tam je to riziko, že ze Senátu se nám vrátí zákon a budou pochybnosti. Tam je ten čertík, že v Senátu neprojde. Tam je ten čertík, že nestihneme.

A já mám potřebu tady připomenout to, že my jsme podporovali a prosili jsme naše koaliční partnery k tomu, aby byla maximální podpora návrhům sociální demokracie s cílem koaliční i opoziční shody nad návrhem k přímé volbě hlavy státu. Ale nepovažuji za náhodné to, že je i rozporné stanovisko komunistické strany a rozporné stanovisko sociální demokracie v těchto bodech. Není jednotné. A není to náhoda.

A já prosím, velmi prosím o to, abychom toho čertíka vnímali, a velmi prosím o to, aby to, co dnes zaznívá tady na půdě Poslanecké sněmovny, ve stejném duchu zaznívalo i na půdě Senátu.

Děkuji za pozornost. (Zatleskání.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak ještě o slovo žádá předseda KSČM Vojtěch Filip.***
Přihlásit/registrovat se do ISP