(11.20 hodin)
(pokračuje Semelová)

Argument, že budou hospodařit poskytovatelé sociálních služeb se stejným objemem financí jako letos, je nepravdivý. Mnohé služby byly totiž v tomto roce financovány z jiných zdrojů, které však letos již nebude možno využít. Jedná se o různé fondy, které skončily. Pokud tedy nebude objem financí navýšen na mnou uvedenou částku, budou muset některé služby ukončit svoji činnost. Co to bude v této situaci znamenat, si dovedeme určitě představit. V tuto chvíli se zvyšuje dokonce počet lidí, kteří právě sociální služby potřebují a kteří jsou na ně mnohdy odkázáni. Dojde tak k eskalaci sociálních problémů a do budoucna k mnohem dražšímu řešení sociálních problémů.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, paní poslankyně. Prosím nyní o slovo pana kolegu Ladislava Skopala. Dále je přihlášen pan poslanec Václav Zemek.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, paní předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, trošku mě mrzí, že již druhý rok se stává to, že kapitola Ministerstva zemědělství je zas okradena o zásadní, a to jsou přímé platby, kde pan ministr financí zemědělství obral o tak důležitou částku. Protože přece jenom v rámci Evropské unie naši zemědělci konkurují zemědělcům z ostatních států a nejsou schopni bez těchto podpor konkurovat jak v oblasti rostlinné, tak v oblasti živočišné výroby. Je dobře, že v tomto roce miliardu 300 milionů jsme schválili na povýšení kapitoly jak na přímé platby, tak na dotace z národních zdrojů, ale v příštím roce tyto částky již nebude možno převádět z Pozemkového fondu do rozpočtu, a proto si myslím, že je velice dobré a důležité povýšit tuto kapitolu. Nejde to ze zdrojů Ministerstva zemědělství, jak by se očekávalo, protože to snížení, které všechny resorty mají, již je promítnuto v rámci tohoto rozpočtu. A musíme si říct, že na přímé platby jde nula. Ne, že to je 80 %, 60 nebo 50 nebo 90. Je to nula. Pokud se týče dotací, národních dotací, tak jsme zhruba na 60 % obvyklé částky.

Já tvrdím jednu věc: Je potřeba šetřit. Zemědělci jsou ochotni šetřit. Je to vidět i na mzdách, protože mzdy v zemědělství jsou jedny z nejnižších. My to nechceme projíst, my doopravdy chceme, aby zemědělství bylo konkurenceschopné, aby ta částka odpovídala částkám, které jsou obvyklé v rámci Evropy. Musím říct, že tohle to jsem již přednesl několikrát a nebyla vůle ani Ministerstva financí ani vlády převést tyto finanční zdroje. Chci jenom upozornit na to, že je potřeba se nad tím zamyslet, a pokud pan ministr financí bude předělávat rozpočet, což víme, že ano, protože přece jenom odhad příjmů není tím odhadem, který v současné době je očekáván, ta výše příjmů, a určitě upozorním na to, že v této oblasti je potřeba částky zvýšit.

Vím, že je to nepopulární, že všude se snižuje, ale snížení o 100 % je, myslím, nelogické. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl pan poslanec Ladislav Skopal. Prosím, pane poslanče, předejte nám také svůj pozměňovací návrh. A slovo má ministr financí Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Promiňte, paní předsedkyně, dámy a pánové. Já bych se chtěl velmi důrazně ohradit proti termínům, které používá pan poslanec Skopal při zdůvodňování svých pozměňujících návrhů. Rozpočet - ať už rozpočet státu, obce či rodiny - je vždy vážením nějakých politických, tedy i rozpočtových priorit. Doma, pokud se rozhodneme opravit si střechu, tak se možná musíme uskromnit na dovolenou a také si neříkáme, že jsme se okradli na dovolené, že jsme někomu něco uloupili. Prostě jsme jednu prioritu podřídili druhé. Tohle není okrádání, kterého se dopustil ministr financí. To je vládní návrh zákona o státním rozpočtu, kde v těch omezených rozpočtových možnostech, které Česká republika má, vláda navrhuje ty priority, které pokládá politicky i rozpočtově za správné.

Suverénem jste samozřejmě vy, Poslanecká sněmovna. A je svatým právem každého z vás navrhovat řazení priorit jiné. Je svatým právem každého z vás říci, že se domníváte, že například posílení top-upů je vyšší prioritou než peníze pro pana ministra vnitra na Šluknovském výběžku nebo jakákoliv jiná priorita. To je vaše svaté právo! Ale mluvit přitom o okrádání je formulace, proti které se důrazně ohrazuji! Bude-li váš návrh, pane poslanče Skopale, přijat, já doufám, že ne, tedy, ale bude-li přijat, budu to respektovat a nedovolím si mluvit o tom, že Sněmovna položku, proti které tento návrh jste bilancoval, okradla. Prostě jste tak rozhodli, suverénně v rámci svých ústavních pravomocí. Tuhle loupežnickou terminologii si, prosím pěkně, nechte na Znojmo!

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Faktická poznámka pan poslanec Skopal. Omluva mi byla doručena pana ministra Jana Kubiceho, který se omlouvá dnes od 12.30 hodin z důvodů pracovních. A ještě oznamuji, že pan poslanec Paroubek má náhradní kartu číslo 22.

Faktická poznámka pan poslanec Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Omlouvám se panu ministrovi financí, že jsem řekl slovo okradl. Dobře, řeknu to trošku jinak: Mrzí mě, že zemědělství není vnímáno jako priorita a dochází k útlumu velice důležité oblasti, která vždycky byla v České republice brána jako prioritní. Zemědělství a potravinářství si myslím, že je určitým základem tohoto státu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka. Nyní dostává slovo pan poslanec Václav Zemek, po něm je přihlášen pan poslanec Miroslav Opálka.

 

Poslanec Václav Zemek: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, budu stručný. Já bych se rád připojil k pozměňovacímu návrhu pana kolegy Šarapatky. Návrh se týká navýšení v kapitole, je tam péče o krajinu, kapitoly 315 Ministerstva životního prostředí. Já jsem podobný návrh podal prostřednictvím intranetu, takže to nebudu už dále rozvádět. Týká se to vlastně různých drobných projektů v ochraně přírody a krajiny a myslím si, že stejně jako se staráme o své kulturní dědictví, měli bychom se starat i o své přírodní dědictví. Abychom potom třeba za pár desítek let neřekli: Ano, tehdy jsme tam nepřidělili pár milionů, a proto už tady ty druhy u nás nežijí.

Dodal bych k tomu tolik, že tento náš pozměňující návrh podpořil i výbor pro životní prostředí. Takže prosím o podporu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Zemkovi. Slovo dostává pan kolega Miroslav Opálka, po něm je přihlášena paní poslankyně Kateřina Konečná. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní předsedkyně. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, pan ministr financí nás po prvním čtení kritizoval, že jsme v diskusi diskutovali mimo, tak jak předpokládal, že budeme snad přesunovat nějaké prostředky, vyjádříme se k celkovým příjmům, k celkovým výdajům a k deficitu. Dnes ráno v Radiožurnálu oznámil, že projde jenom to, na čem se dohodne koalice, čímž dal jasně najevo, že vystoupení opozičních poslanců je poměrně zbytečné. Ale musím říci, že mantinely pro možnost jakýchkoli přesunů v podstatě vláda už vyřešila přijetím zákona a tím, že naše finanční prostředky jsou omezené. A když se podíváme na jednotlivé kapitoly, tak zjistíme, že opravdu už není kde brát.

Musím konstatovat, že včera na Novinkách vyšel článek Česko má jedno z nejnižších zdanění fyzických osob v Evropě. Když se podíváte na tento článek a zamyslíte se taky nad zdaněním a porovnáním zdanění právnických osob, tak z toho samozřejmě lehce usoudíme, proč prostředky nejsou ve státním rozpočtu, ale v kapsách - a bohužel ne všech občanů, ale jenom těch vyvolených. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP