(10.50 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Senátoři, kterým leží na srdci jednak možnost opravit to, co se tady stalo, ale jednak také skutečnost, aby nepřišla o příslušné zdroje ta odvětví veřejně prospěšné činnosti, ať už je to sport, kultura či sociální projekty, tak si kladli jako podmínku, aby pro rok 2012, pokud to opraví, byla příslušným způsobem tato odvětví saturována. Došlo k předběžné dohodě - já samozřejmě nevím, jak to tam dopadne - mezi mnou a těmi senátory, kteří to chtějí opravit, že v případě, že to opraví a loterijní společnosti nebudou mít právo rozdělovat, kam je to napadne, v návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2012 minimálně poslanci vládních stran - a věřím, že by se připojili i poslanci opozice - posílí o dohodnutý objem příslušné položky. Dohoda zní 800 na sport, 100 na kulturní památky a 100 na sociální projekty neziskovým organizacím v oblasti sociálních a zdravotních služeb.

Problém je, že Senát o tom hlasuje zítra a druhé čtení státního rozpočtu probíhá dnes. Já si - a také jsem to avizoval předsedům senátorských klubů v Senátu - dnes z pozice nejenom ministra financí, ale i poslance jedné z vládních stran dovolím ve druhém čtení předložit pozměňující návrh, který naplňuje tuto předběžnou dohodu se senátory. Je to prosím sněmovní dokument 113. Máte ho k dispozici elektronicky. O 800 milionů posiluje kapitolu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, účelová položka sport, o 100 milionů posiluje kapitolu Ministerstva kultury, program ochrany kulturních památek, a o 100 milionů posiluje kapitolu Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti sociálních projektů neziskových organizací. Seškrábali jsme to, kde se dalo, jak zjistíte z písemného podkladu tohoto pozměňujícího návrhu.

Pokud se zítra Senát usnese tak, jak by bylo naším přáním, pak požádám Poslaneckou sněmovnu o schválení tohoto poslaneckého návrhu. Pokud zítra v Senátu - i v Senátu - zvítězí lobby loterijních společností, tak jako zvítězila ve Sněmovně, to doufám, že se nestane, pak samozřejmě tento pozměňující návrh stáhnu. To je jediný možný chronologický postup, jaký si dokážu představit.

Takže prosím, vezměte toto vysvětlení na vědomí. Prosím, abyste vzali na vědomí, že je to koordinováno diskusí vládních stran se Senátem. Prosím, abyste tedy přijali pozměňující návrh, ke kterému se teď přihlašuji. Jeho věcný obsah jsem sdělil. Je to sněmovní dokument číslo 113, který je od včerejška v elektronické podobě mezi pozměňujícími návrhy.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Dále je přihlášen pan poslanec Vojtěch Adam. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Adam: Hezké dopoledne všem. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, můj pozměňovací návrh se týká financování některých akcí vrcholového sportu v České republice, konkrétně Velké ceny České republiky na Masarykově okruhu v Brně. Zdůvodnil bych to asi takto:

Velká cena České republiky na Masarykově okruhu v Brně je výkladní skříní republiky a vlajkovou lodí její propagace. Vzhledem k velké divácké návštěvnosti - musíme si uvědomit, že je to asi 250 tisíc lidí, čili čtvrt milionu lidí za tři dny - přináší každoročně České republice i významný ekonomický profit. Jen odhad DPH činí za rozhodující tři dny přes 100 milionů korun do státní pokladny. Jde rovněž o skvělou reklamu České republiky na celé Zemi s miliardovým přínosem pro regionální politiku. Zalistovací poplatek pořádající společnosti je více než 70 milionů korun. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přispívá z rozpočtu 20 milionů korun, z rozpočtu města Brna a Jihomoravského kraje ana partes po 10 milionech. Celkem tedy 40 milionů korun. Vzhledem k uvedenému by bylo vhodné, aby stát zvýšil svoji angažovanost na tomto podniku, protože tato investice se do státní pokladny s velkým ziskem vrátí.

Proto předkládám pozměňující návrh, který je registrován jako sněmovní dokument číslo 98 k sněmovnímu tisku 498 a zní: Navrhuji přesunout z kapitoly 396 Státní dluh, úroky státního dluhu, 20 milionů korun do rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kapitola 333, na zvýšení příspěvku Automotodromu Brno na takzvaný zalistovací poplatek společnosti Dorna Sport pro pořádání Velké ceny České republiky v Brně jako součásti seriálu závodů mistrovství světa Moto GP v roce 2012.

Očekávám s napětím, jak budou hlasovat poslanci zejména za Jihomoravský kraj včetně poslanců z vládní koalice, kteří se zúčastnili jednání v březnu tohoto roku na Automotodromu v Brně a slíbili vedení Automotodromu podporu tohoto pozměňujícího návrhu. Děkuji a jsem pln očekávání. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Nyní je přihlášen pan poslanec Jiří Papež, po něm pan kolega Pavel Hojda. Slovo má pan poslanec Jiří Papež.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já bych ve svém krátkém vystoupení pouze odkázal na pozměňovací návrhy, které jsem podal v elektronické podobě. Jsou uvedeny jako sněmovní dokument číslo 121 a krátce bych si dovolil okomentovat, že se tyto mé návrhy netýkají finanční části návrhu státního rozpočtu, ale jen části textové, konkrétně přílohy číslo 9 vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012. Tyto mnou navržené změny vyplynuly z potřeby notifikovat v Evropské komisi podporu poskytovanou v rámci dotačního titulu dle písmene h) příspěvek na zpracování lesního hospodářského plánu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Papežovi. Dále je přihlášen pan poslanec Pavel Hojda, po něm pan poslanec Josef Novotný mladší. Pan kolega Hojda má slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte, abych předložil návrh týkající se státního rozpočtu. Jedná se o to, že Státní fond dopravní infrastruktury, který budeme po schválení rozpočtu projednávat, byl pro rok 2012 ponížen oproti původnímu plánu, a to tak, že původně bylo plánováno 47 miliard z příjmů ze státního rozpočtu a z ostatních příjmů, poté došlo k tomu, že se vláda usnesla, že dojde ke snížení na 37 miliard, a při dalším jednání zvýšila na 41 miliard.

Jistě chápete, že snížení z předchozích let, kdy se dosahovalo cca 100 až 102 miliardy, na celkový příjem pro rok 2012 62 miliard je snížení velice razantní. Hospodářský výbor v červnu letošního roku požádal vládu a Ministerstvo dopravy, aby navýšily ten základní příjem z rozpočtu ze 47 na 57 miliard. Výsledek je ten, který jsem říkal.

Pro to, aby se posílily některé akce, které je nutné řešit, které jsou nebo mohou být součástí operačního programu Doprava, anebo akce, které jsou nutné k zajištění provozu zejména v těch nejkritičtějších oblastech, předkládám návrh. Předkládám návrh, který by použil část prostředků ze státního rozpočtu k převedení do Státního fondu dopravní infrastruktury, i když jsem si vědom, že v příštím roce bude možné v případě, že budou některé mimořádné příjmy, posílit státní fond, přesto ty prostředky zajisté nebudou stačit ani na přípravu pro operační program Doprava 2, který by měl být zahájen v roce 2014. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP