Začátek schůze Poslanecké sněmovny
4. listopadu 2011 v 9.30 hodin
Přítomno: 186 poslanců

 

(V 8.57 hodin oznámila místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová, že na žádost poslaneckého klubu ODS bude jednání zahájeno v 9.30 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 30. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám. Schůze je svolána podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 48 poslanců. Pozvánka vám byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů ve středu 2. listopadu 2011.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými hlasovacími kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Sděluji vám, že náhradní kartu č. 9 má pan poslanec Josef Novotný mladší.

 

Přistoupíme nyní k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Františka Laudáta a poslance Jiřího Rusnoka. Má někdo jiný návrh? Konstatuji, že žádný jiný návrh nebyl podán, a my tedy budeme o návrhu, který jsem přednesla, hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem na určení poslanců coby ověřovatelů schůze, nechť zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování číslo 1 z přihlášených 137 poslanců pro 121, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 30. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Františka Laudáta a Jiřího Rusnoka.

 

Sděluji vám, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti tito poslanci a poslankyně: Vojtěch Adam od 12 hodin z pracovních důvodů, Ivan Fuksa z rodinných důvodů, Petr Jalowiczor ze zdravotních důvodů, Radek John od 10 hodin ze zdravotních důvodů, Václav Klučka ze zdravotních důvodů, Helena Langšádlová z pracovních důvodů od 12 hodin, Jaroslav Škárka z osobních důvodů, Jiří Štětina ze zdravotních důvodů, Boris Šťastný z pracovních důvodů a František Novosad ze zdravotních důvodů.

Z členů vlády se omlouvají ministr Jiří Besser od 9 do 12 hodin ze zdravotních důvodů, Pavel Dobeš - zahraniční cesta, Martin Kocourek - zahraniční cesta, Jan Kubice od 13 hodin z pracovních důvodů, Karel Schwarzenberg - zahraniční cesta a Alexandr Vondra z dopoledního jednání z pracovních důvodů.

Nyní přistoupíme ke stanovení programu 30. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

Kromě pana poslance Vladimíra Koníčka se nehlásí nikdo další, takže prosím, pan poslanec Koníček má slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych vás upozornit, že nebyla dodržena lhůta podle § 51 odst. 6, a žádám tedy o odročení do té doby, než bude tato lhůta splněna. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, to je samozřejmě námitka, o které Sněmovna rozhodne hlasováním. Prosím, abyste se soustředili, budeme hlasovat o této námitce. Přivolám ještě zbývající kolegy do sálu.

Pana poslance bych velmi prosila, aby přesně specifikoval, jak zní návrh, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Vladimír Koníček: V § 51 odst. 6 je napsáno: O svolání schůze Sněmovny musí být poslanci vyrozuměni nejméně 5 dnů předem. Já jsem požádal, aby byla splněna tato lhůta pro jednání. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Paní předsedkyně.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené dámy, vážení pánové, pan kolega Koníček přečetl první část tohoto ustanovení. Dovolte, abych toto ustanovení dočetla: Nebyla-li tato lhůta dodržena, může poslanec navrhnout odročení jednání a o takovém návrhu rozhodne Sněmovna hlasováním bez rozpravy.

Čili prosím, paní místopředsedkyně, abyste bez rozpravy nechala o tom hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 2 z přihlášených 172 poslanců pro 72, proti 98. Tento návrh nebyl přijat.

 

Hlásí se pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedající, vážená vládo, paní a pánové, přeji hezký dobrý den při pátku. Myslím si, že se nemusí začínat úplně konfliktem. Pan poslanec Koníček ve svém prvním vystoupení přesně řekl dikci jednacího řádu. Řekl, že žádá o odročení do doby, než bude tato lhůta splněna. A o tom se hlasovalo a myslím si, že jsme učinili zadost jednacímu řádu.

Propříště chci ale poprosit o to, aby se vyvinuta veškerá snaha, aby i zákon o jednacím řádu byl naplňován ve všech jeho směrech. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pane předsedo, já s vámi nechci polemizovat, ale právě tím, co se stalo, byl zákon o jednacím řádu naplněn.

A nyní můžeme přistoupit ke stanovení pořadu 30. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválení program.

Budeme nyní hlasovat o návrhu pořadu 30. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen.

Pan poslanec Votava, prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, jenom pro steno. V předchozím hlasování jsem měl uvedeno ne, a moje vůle byla hlasovat ano.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, pro stenozáznam pan poslanec Votava.

 

A nyní tedy budeme hlasovat o návrhu pořadu 30. schůze tak, jak vám byl písemně předložen.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 3 z přihlášených 172 poslanců pro 92, proti 68. Návrh byl přijat a pořad schůze tím byl schválen.***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP