(17.00 hodin)

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Vážená paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi jenom několik glos k uvedenému komentáři předchozímu.

Neregulovaný trh a komercionalizace opravdu v tom navrhovaném zákoně o službách nejsou. Veškeré věci, které se týkají tvorby sítě, zodpovědnosti, způsobu výběru platí v podstatě postaru podle zákona 48/1997, takže do tohoto zákon opravdu nezasahuje.

Zvláštní zákon o zdravotnickém zařízení jsme nepokládali za nutný vytvářet. V současné době existuje jeden zákon o nestátním zdravotnickém zařízení a veškeré věci, které jsou potřeba pro to, aby tento zákon mohl zaniknout spolu se zákonem o zdraví lidu, jsou soustředěny do tohoto zákona o péči, případně do některých dalších.

K té stále se opakující námitce, že zavádíme dehonestující pojem služby, já musím říci, že služby jsou nadřazené. Péče je podřazenou množinou, přestože objem práce ve zdravotnictví tvoří péče asi z 90 %. Péče je to všechno, kde se zdravotník stýká přímo s pacientem, služby jsou věci, které se týkají obslužných činností, jako dopravní zdravotní služba například. A ten pojem je nadřazený proto, aby ten zákon mohl být napsán univerzálně a vše se do něj schovalo a nemuselo se zvlášť opakovat pro služby a péči, a vše, co se týká služeb, se týká i péče.

Složitost registrů vchází z koncepce eGovernmentu, a proto ta provázanost.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. A nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Vítězslav Jandák.

Pro informaci všech sděluji, že dále jsou jen tři přihlášky do rozpravy.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji, paní předsedající. Pane premiére, dámy a pánové, jeden světově proslulý spisovatel kdysi pravil, že za vše, co je ve mně dobrého, vděčím knize. Vzpomněl jsem si na něj, když u mne byli plakat vydavatelé, nakladatelé, knihkupci a autoři se žádostí o prosazení změny v navrhované devatenáctiprocentní sazbě DPH - dnes už možná dvacetiprocentní, že, pane ministerský předsedo - na knihy a tiskoviny. Ministr financí Kalousek, jinak velmi sečtělý člověk, kterého nemám za kulturního barbara ani náhodou, se totiž rozhodl nedělat výjimky a zvýšit DPH všem, kultura nekultura.

Dovolím si jenom připomenout, že postižená sociální skupina knihkupců a nakladatelů se rozhodla bránit a pod heslem Nezdaňujte čtení, nezdaňujte informace se rozhodla svolávat demonstrace a sepisovat petice, mimo jiné i prostřednictvím internetu. Petice měla úspěch, podepsalo ji neuvěřitelných 160 000 lidí. Červnová demonstrace už tak velký úspěch neměla, záporné publicity se však vládnímu záměru dostalo i tak nebývale. Dokonce i sám ministr kultury Jiří Besser řekl v Otázkách Václava Moravce, že chce bojovat za snížení sazby DPH na knihy. Nebyl z vládních poslanců sám. I Starostům a nezávislým se ústy předsedy jejich poslaneckého klubu pana učitele Gazdíka to nepozdávalo. Věci veřejné jakbysmet.

To knihkupce, vydavatele i osobnosti kulturního života, kteří byli ostře proti, zřejmě uchlácholilo. Svatá prostoto!, chtělo se mi zvolat. Ano, zvýšení jistě omezí produkci českých knih a tiskovin a dojde tím k omezení kulturnosti, což by stát neměl dopustit. No a co? Je sice pravdou, že ve většině ostatních zemí Evropy jsou si vědomi toho, co kniha pro duševní život člověka znamená. Proto také například ve Velké Británii je sazba DPH na knihy nulová, u mnoha dalších se pohybuje od dvou a půl procenta maximálně do deseti, včetně našich sousedů Slováků. Stejnou nebo vyšší daň než my mají pouze v Bělorusku, Albánii, Ukrajině a Bulharsku. Opravdu vybraná kulturní společnost!

Plakajících jsem se zeptal na jediné. Koho jste, přátelé drazí, volili? Pravici? No tak co si teď stěžujete? Máte, co jste chtěli. Levice jste se báli, a pravice si došlápla i na vás. Teď už je pozdě lkát, že jste netušili, že vás něco podobného potká. Teď máte bohužel už jen jedinou možnost: pamatovat si. A jestli opět při příštích volbách naletíte lacinému mediálnímu vábení ze strany jedné a ze strachu z levice ze strany druhé, bude se vaše nedobrá ekonomická a sociální situace nadále zhoršovat. Jenže cinkat klíči už bude pozdě.

Ocituji ještě jednou onoho slavného spisovatele. Zvolal prý kdysi poněkud pateticky: S kým jdete, mistři kultury?!? Tehdy, před nějakými devadesáti lety, to prý zabralo. Nebudu se dnes ptát tak nekompromisně. Pouze připomenu. A jestliže se kdysi říkávalo řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, jaký jsi, přešlo by se patrně na modernější variantu: řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, komu jsi tu knihu ukrad. Docela klidně se totiž může stát, že získat pro sebe nějakou pěknou knížku bude pro obyčejného občana ekonomicky tak náročné, že knihy budou na trhu nedostupným zbožím, a tedy předmětem zájmu nakupování za pět prstů. Dojde k překvapivému paradoxu. Už se nebude záporně hodnotit kulturnost národa kvůli tomu, že se všeobecně krade, kde to jen jde, ale naopak se bude považovat za kulturní přednost, když předmětem zájmů zlodějů, či spíše zlodějíčků budou knihy, nebo dokonce učebnice. Komenský by takovému vývoji asi neuvěřil a nevěřícně by kroutil hlavou. A v Česku na sklonku roku 2011 to ovšem možné je.

Mistři kultury, nezapomínejte na to, kdo za vaše problémy může, ať už tím, že je neřešil, nebo že je ještě zhoršil. Protože jinak komu není rady, tomu není pomoci. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. A prosím, aby se slova ujal - nejdřív faktická poznámka pana poslance Petrů.

 

Poslanec Jiří Petrů: Děkuji. Paní místopředsedkyně, já jsem měl ještě podanou žádost o vystoupení v zákoně o specifických zdravotních službách, bod číslo 94 25. schůze, a sice sněmovní tisk číslo 407. Nebylo mně umožněno v této věci vystoupit, takže vás žádám, abyste mi to umožnila. Pakliže tak neučiníte, podávám námitku proti postupu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Byla podána námitka, o které rozhodneme hlasováním. Já vás odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami... Věřím, že jste se všichni přihlásili, poté co jsem vás odhlásila.

 

Budeme hlasovat o námitce proti postupu předsedající. Námitku podal pan poslanec Petrů.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro námitku. Kdo je proti?

V hlasování číslo 315 z přihlášených 101 poslance pro 39, proti 59. Návrh nebyl přijat.

 

Můžeme tedy pokračovat v rozpravě a k mikrofonu zvu pana poslance Miroslava Opálku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, už jsem se tak nějak symbolicky oblékl do modré, protože po diskusi, a předpokládám, že po závěrečných slovech zpravodajů, kteří nevyužívali svého přednostního práva, budeme se muset brzo vyrovnat s tím, co před námi ještě stojí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP