(16.50 hodin)
(pokračuje Votava)

Jak víte, tak tento zákon je již v Poslanecké sněmovně delší dobu, čeká na své projednání a v souvislosti samozřejmě s problémy, které jsou na Šumavě, problémy s kůrovcem, ale nejen s kůrovcem, myslím si, že je to velice aktuální záležitost, a velice bych se přimlouval za zařazení tohoto bodu a projednání tohoto bodu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Prosím, jestli byste byl tak laskavý a mohl mi předat váš požadavek písemně.

Dalším přihlášeným je pan poslanec Ladislav Šincl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, paní předsedající. Vážená paní předsedající, vážená vládo, já jsem předložil dva návrhy na zařazení do programu. Mohu je sdělit oba dva?

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: To musíte vědět vy, protože vy to máte napsáno. Mám tady pouze zařazení nového bodu.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Jasně, takže mám dva. Mým prvním bodem na zařazení je nový bod na pořad 25. schůze Poslanecké sněmovny, a to je zařazení sněmovního tisku 400 Zpráva České národní banky o finanční stabilitě v letech 2010 až 2011, a to jako 12. bod v sobotu 5. 11.

Druhý bod mírně okomentuji. Již dvakrát jsem v minulých dnech zkoušel zařadit na tuto schůzi nový bod ve znění Informace ministra životního prostředí o řešení problému s ovzduším v Moravskoslezském kraji. Bohužel koalice - ODS, TOP 09 a Věci veřejné - ústy předsedy poslaneckého klubu ODS prosadila tzv. zavetování tohoto zařazení do programu a tento návrh nebyl přijat. Mrzí mě, že se k mému návrhu nepřipojil žádný z řady koaličních poslanců v Moravskoslezském kraji, které současný stav patrně nezajímá. Jinak si to opravdu nemohu vysvětlit.

Můj návrh není takzvaný obstrukční, vychází jen z aktuálního dlouhodobého neřešeného stavu v tomto kraji. Například v noci na středu naměřila stanice v dolnolutyňských Věřňovicích na Ostravsku vysoce překročenou zákonem stanovenou limitní hodnotu jemného poletavého prachu. Kolem 21. hodiny to bylo 398 mikrogramů prachu na metr krychlový, to je prosím 600procentní překročení. V této sezóně je to zatím nejvyšší hodnota, která však bude ještě v průběhu zimy několikrát překonána. V období těžké inverze nejsou výjimkou situace, kdy stanice zaznamenávají až 600 mikrogramů, výjimečně i 800 mikrogramů. Opakuji, že toto zdejší znečištěné ovzduší prokazatelně zkracuje délku života, zvyšuje celkovou nemocnost i úmrtnost, snižuje imunitu jednotlivců, způsobuje významná oxidační poškození u dětí a zvyšuje nemoci dýchacích cest. I díky tomu je zde nejvyšší výskyt například nádorových onemocnění jak u dospělých, tak bohužel dnes i u dětí. Jestli vám je to jedno, tak mně ne.

Z tohoto důvodu vás znovu s pokorou prosím o zařazení tohoto bodu do programu této schůze pod názvem Informace ministra životního prostředí o řešení problému s ovzduším v Moravskoslezském kraji. Jsem rád, že již podobný návrh zde zazněl, je to snad světlo naděje, že můj návrh má šanci na přijetí.

A ještě malou zmínku mi dovolte, krátkou poznámku i pro novináře Mladé fronty DNES, kteří ve svém deníku se snažili tuto snahu zesměšnit a uváděli, že jsem v době projednávání státního rozpočtu blábolil něco o prachových částicích, které vdechují lidé na Ostravsku. Nebylo to v průběhu státního rozpočtu, ale v době projednávání programu schůze. Prosím, aby si víc dávali pozor.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, já vás poprosím, pane poslanče, předejte mi váš návrh písemně. Děkuji vám.

Dalším přihlášeným je pan poslanec Holík.

 

Poslanec Pavel Holík: Vážená paní předsedající, vládo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych navrhl zařazení nového bodu s názvem Projednávání petice Chceme nové volby na pořad 25. schůze Poslanecké sněmovny jako 12. bod v pátek 4. 11. 2011 od 18.30 hodin.

Iniciativy přišly do Poslanecké sněmovny na petiční slyšení Chceme nové volby, protože demise vlády nic neřeší, a požadovaly odstoupení ministrů. Slyšení bylo přerušeno s přijatým usnesením petičního výboru Poslanecké sněmovny. Pokračování slyšení bude za účasti všech členů vlády. Tato petice vznikla z podnětu občanů u našich petičních stánků. Chtěli totiž podepsat něco proti vládě. Vyjadřovali tím svou nezměrnou nespokojenost a názor - tato vláda je vládou proti lidem, této vlády se musíme zbavit, chceme nové volby. Nestojí za nimi žádná politická strana, vše činí dobrovolně na úkor svých rodin, s rizikem možné ztráty zaměstnání za to, že nejsou lhostejní.

Chápu i svoji zodpovědnost za stav společnosti.

Proto znovu navrhuji zařazení tohoto bodu s názvem Projednávání petice Chceme nové volby. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji a prosím v písemné podobě.

Dalším přihlášeným je pan poslanec Foldyna.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Paní předsedající, vážená vládo, moji kolegové, já žádám a navrhuji zařazení nového bodu, který tady už byl projednáván a to byl bod Projednání petice Zastavme devastaci naší země. Tento bod byl odmítnut přednedávnem. Mezitím lidé, kteří sledovali projednávání programu, tak mi psali na facebooku, psali mi v e-mailech, proč vláda nechce slyšet názor třiceti tisíc lidí, kteří žádají vládu v petici, aby skutečně řešila rozpočtový schodek, aby zavedla zdanění, aby zavedla progresivní zdanění, aby zavedla přiznání majetku. Proč vláda se zdráhá odmítnout a nesouhlasit se školným, které omezuje přístup ke vzdělání. Třicet tisíc lidí se prostě domáhá toho prostřednictvím petice, aby byli vyslyšeni. A já se proto na vás obracím a navrhuji zařazení nového bodu na projednávání této schůze, který se bude jmenovat Projednání petice Zastavme devastaci naší země. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji pane poslanče. Prosím, dodejte mi to v písemné podobě.

Dalším přihlášeným je pan poslanec Karel Černý, prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Černý: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji zařazení nového bodu s názvem Informace ministra obrany České republiky o hospodaření ministerstva obrany na pořad 25. schůze Poslanecké sněmovny jako 15. bodu v pátek 4. 11. 2011 od 18.30 hodin. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám, pane poslanče. Chtěla bych vás požádat, jestli byste byl tak laskavý a předal mi váš návrh v písemné podobě.

Dalším přihlášeným je pan poslanec Václav Zemek, prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Zemek: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych navrhl zařazení nového bodu na pořad 25. schůze, a to Informace ministra dopravy o stavu čerpání prostředků z fondů EU v resortu dopravy, a to jako 6. bod dnes, v pátek 4. 11., po 18.30 hodin. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám a prosím, buďte tak laskav, dejte mi to písemně.

Dalším přihlášeným je pan poslanec Jeroným Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, samozřejmě předám návrh i písemně, nicméně teď bych vás rád informoval o tom, jaký bod bych rád, aby se projednával na této 25. schůzi Poslanecké sněmovny.

Rád bych požádal o zařazení nového bodu, a to konkrétně sněmovního tisku 475, tedy návrhu poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Václava Votavy, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání zákona o přiznání k registrovanému majetku a o změně zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP