Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
4. listopadu 2011 v 16.40 hodin
Přítomno: 149 poslanců

 

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 25. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami. Náhradní karty a jejich čísla platí stejná jako při 30. schůzi. Omluvy taktéž. Pouze se mi tady objevily další omluvy, které přečtu. Pan poslance Josef Novotný ml. se omlouvá dnes od 17 hodin ze zdravotních důvodů, pan poslanec Smýkal se omlouvá od 16.30 hodin ze zdravotních důvodů.

Nyní budeme pokračovat v projednávání dalších bodů 25. schůze. Vidím, že se hlásí pan předseda klubu ODS pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jménem tří poslaneckých klubů ODS, TOP 09 a Starostové a Věci veřejné navrhuji, aby Poslanecká sněmovna jednala, meritorně i procedurálně hlasovala o všech návrzích dnes po 19., 21. případně i zítra po nulté hodině.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Zazněl zde návrh, který přednesl předseda poslaneckého klubu ODS. Přivolám kolegy a nechám o tomto návrhu hlasovat. Dámy a pánové, pro jistotu zopakuji. Jedná se o návrh prodloužení hlasování po 19., 21. a zítra po 00.00.

 

O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 284 z přihlášených 149 pro 97, proti 49. Tento návrh byl přijat.

 

Dříve než přistoupíme k projednávání, mám zde větší než menší množství přihlášek na změnu schváleného pořadu. První se přihlásila paní poslankyně Vlasta Bohdalová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobrý podvečer paní kolegyně a páni kolegové, já bych si dovolila navrhnout zařazení nového bodu pořadu 25. schůze Poslanecké sněmovny, a to sněmovní tisk 482 Informace ministra obrany o přeletech a průjezdech ozbrojených sil cizích států přes území České republiky v prvním pololetí roku 2011, a to jako 19. bod v sobotu 5. 11.

Důvod pro toto zařazení. Pocházím z Budějovic, kde bylo dost lidí, kteří pracovali v armádě. Do kanceláře za mnou přišel jeden bývalý pilot, voják z povolání, který naši práci sleduje, a pravil, že stále čeká na zařazení tohoto bodu, jestli bych s tím něco mohla udělat. Čili podávám tento návrh. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dalším přihlášeným k schválenému pořadu schůze je pan poslanec Pavel Antonín. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Antonín: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegové, kolegyně, navrhuji zařazení nového bodu s názvem Informace ministra vnitra o zajišťování financování odborné přípravy členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na pořad 25. schůze Poslanecké sněmovny jako 7. bodu v pátek 4. 11. 2011 od 18.30. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane poslanče, já vás poprosím, abyste mi toto dal písemně. Opravdu nemohu si tady psát celý název. Buďte tak prosím laskavý.

Dalším přihlášeným je pan poslanec Böhnisch. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Dobré odpoledne. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych navrhl zařazení nového bodu této schůze s názvem Informace ministra životního prostředí o řešení problému se špatným životním prostředím v Moravskoslezském kraji. Nejlépe jako 13. bod dnes od 18.30 hodin.

Dovolte mi krátké zdůvodnění. Moravskoslezský kraj patří z hlediska kvality životního prostředí mezi nejzatíženější regiony v České republice. V minulosti byly poškozeny všechny složky životního prostředí, v současné době patří mezi nejzávažnější problémy kvalita ovzduší a staré ekologické zátěže v lokalitách bývalých i dosud provozovaných průmyslových podniků, kontaminace půdy, následky těžby uhlí a jejího útlumu. Největší problém ochrany ovzduší v Moravskoslezském kraji představuje v současné době nadlimitní zatížení tuhými znečisťujícími látkami v podobě suspendovaných částic frakce PM10, tedy polétavý prach, a vysoké zatížení benzolapyrenem, karcinogenní a mutagenní látkou náležející do skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků. Tedy ještě jednou prosím o zařazení tohoto nového bodu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám, pane poslanče a poprosím vás, abyste mi tento název dal v písemné podobě.

Dalším přihlášeným k pořadu schůze je pan poslanec Jan Babor. Poslanec Jan Babor patrně není přítomen. Takže přihlášeným je pan poslanec Milan Urban. Také není přítomen. Pan poslanec František Bublan. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Bublan: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já si dovolím navrhnout zařazení nového bodu na pořad 25. schůze Poslanecké sněmovny, a sice sněmovní tisk 437, je to Zpráva o situaci v oblasti migraci na území České republiky v roce 2010, a to jako 11. bodu na sobotu 5. 11.

Ten důvod je zřejmý. Je to zpráva za rok 2010. Výbor pro obranu a bezpečnost tuto zprávu projednal a projednání ve Sněmovně se neustále odkládá. Tak bych se nechtěl dožít toho, abychom projednávali tuto zprávu v roce 2012. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dalším přihlášeným je pan místopředseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek. Nepřítomen. Dalším přihlášeným je pan poslanec Cyril Zapletal. Chybí. Dalším přihlášeným je pan poslanec Václav Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, já bych si dovolil navrhnout zařazení nového bodu na pořad 25. schůze Poslanecké sněmovny, a to sněmovní tisk 435, což je Návrh zastupitelstva Plzeňského kraje na vydání zákona, kterým se vyhlašuje Národní park Šumava a mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů, a to jako 6. bod v sobotu 5. 11.***
Přihlásit/registrovat se do ISP