(Jednání pokračovalo v 10.50 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Kolegyně a kolegové, přestávka na poradu klubu ČSSD právě uplynula. Jak jsem avizovala, mám v úmyslu prohlásit hlasování, které bylo předmětem toho vzrušení zde v sále, za zmatečné, a u vědomí toho, že paní poslankyně se okamžitě omluvila, čili byla si vědoma svého nesprávného postupu, chci, abychom znovu hlasovali o návrhu pana poslance Stanjury.

Ještě se hlásí pan poslanec a předseda klubu Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že paní místopředsedkyně prohlásila předchozí hlasování za zmatečné, a vzhledem k tomu, že to hlasování se týká otázky projednávání a hlasování zákonů ve třetím čtení po 14. hodině, chtěl bych vzhledem k situaci, která nastala, vznést veto dvou poslaneckých klubů proti tomu, abychom dnes hlasovali zákony ve třetím čtení po 14. hodině. To je první věc.

Druhá věc. Domnívám se, že by bylo na místě, pokud by vedení Poslanecké sněmovny jasným způsoben deklarovalo, že takovéto praktiky v Poslanecké sněmovně jsou naprosto vyloučené. Chtěl bych proto vyzvat předsedkyni Poslanecké sněmovny paní Němcovou, aby podala v této věci podnět mandátovému a imunitnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Pokud je tomu tak, že dva poslanecké kluby vznášejí veto, je to samozřejmě postoj, který je třeba bez výhrad respektovat. Pouze musím konstatovat, že tedy Sněmovna bude pokračovat v pátek v 9 hodin ráno, a kdy bude konec jejího jednání, to samozřejmě nelze předvídat.

Ještě se hlásí pan předseda Kováčik a poté pan předseda Bárta.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní předsedající, paní a pánové. (V sále je velký hluk, mnozí poslanci stojí a nahlas se baví, předsedající vyzývá ke klidu.) Ten jemný podtón, až skoro vyhrožovací, který jsem zaslechl ve slovech paní řídící, jsem přehlédl. Nicméně potvrzuji ono veto a chci říci, že jde o hlasování o tak závažném materiálu, že s čistým svědomím Poslanecká sněmovna toto hlasování nemůže dovést do jakéhokoliv konce, pokud nebude dovedeno do konce projednávání oné manipulace s hlasováním, resp. s hlasovacími kartami, které jsme tu byli svědky, to znamená do té doby, dokud neprojedná tu záležitost případně mandátový a imunitní výbor.

Já vyzývám k tomu, abychom velmi zvážili, jestli zdravotní reforma, o které se tady hlasuje a která skutečně může být i na desítky let dopředu pro občany, má být odhlasována pod takovýmto stínem. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Pan předseda poslaneckého klubu Věcí veřejných Vít Bárta má slovo.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já se každým dnem učím, co je to politika. Mnohokrát jsem tady poslouchal oprávněné výtky opozice o tom, jak je zapotřebí důsledně vyjednávat, jak je zapotřebí pracovat. Nezlobte se na mě, ale to, co se tady teď děje, mě velmi mrzí, že jen a jen otupuje možnost se snažit na něčem, na čemkoliv, domluvit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Ještě se hlásí pan místopředseda Zaorálek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já bych chtěl jenom reagovat na to, co tady zaznělo. Já chápu pana poslance, že zřejmě nerozumí tomu, jak je vážné to, co se stalo. A mně připadá, že to asi není náhodou, že se to stalo zrovna straně Věci veřejné, protože je to zrovna ta strana, u které existují pochyby o tom, do jaké míry tady její poslanci skutečně hlasují a mluví za sebe.

Mně připadá, že právě proto je ten incident tak vážný. Tahle strana je totiž také stranou vládní, a ukazuje se, že poměry jsou tam takové, že dokonce je možné, aby jeden poslanec obhospodařoval karty poslanců ostatních. No to je přece charakteristické! Jestli tohle je možné v této straně, tak se vlastně potvrzuje, že to skutečně není svéprávná strana, že atmosféra, to, co v ní funguje, nemá skutečně se západní demokratickou stranou nic společného.

A rozumím tomu, že pan poslanec Bárta je ten, který se tady diví tomu, že to vůbec někomu vadí. Ale tento způsob zacházení s (nesrozumitelné) v údajné politické straně je typický v zemích, jako jsou bývalé země Sovětského svazu v Asii a na východě Evropy. Tyhle praktiky vy jste zavedl do České republiky! (Potlesk z levé strany sálu.) Tento způsob chování poslanců, vlastně nesvéprávných poslanců, kteří jsou dokonce placeni tím mocným bossem, který tu stranu vede - mohl bych vám jmenovat země, kde tyto metody jsou pokládány skutečně za běžné a kde by stejně jako vy nechápali, co je na tom, když někdo pověřený se stará o hlasovací karty svých poslanců.

Takže mě dokonce to vaše ohrazení a to, že říkáte "co se to tady vlastně stalo" - já tomu velice rozumím, a proto si myslím, že to je o to vážnější. Jestli takovýto nesvéprávný klub tady schvaluje reformy, které mají platit léta, tak jsem pro to, abychom se zabývali tímto případem, co se v něm vlastně stalo, s veškerou vážností. Tohle se nedá zlehčovat, to je stále o tom, jestli tady máme v případě této strany skutečné poslance, kteří hlasují za sebe! Po dnešku si to myslím ještě méně! (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Hlásí se paní ministryně Karolína Peake a dále páni poslanci Štětina a Skokan.

 

Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vraťme to zpět k tomu, co se stalo. Moje kolegyně udělala z nezkušenosti školáckou chybu. Na tu jste ji upozornili, ona se za to omluvila, je z toho celá špatná, čistě lidsky. (Smích v sále.)

Po volbách se říkalo, že je báječné, že ve Sněmovně zasedlo víc žen. Pořád ještě je tady většina chlapů, bohužel to nejsou pořádní chlapi. (Potlesk z lavic poslanců Věcí veřejných.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan poslanec Štětina bere zpět svoji přihlášku. Slovo má Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Vážení členové vlády, paní a pánové, já nevycházím z údivu, co tady předvedla paní ministryně Karolína Peake. Dostali jste na začátku volebního období tyto dvě knížky - Ústavu České republiky a jednací řád. A jestli ministryni, předsedkyni Legislativní rady vlády, nejde o to, že nemůže být školáckou chybou porušení ústavy, článku 26, tak já nevím, co v té vládě dělá! (Potlesk zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Hlásí se pan předseda Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, kolegové, kolegyně, já tomu rozumím, že je v této Poslanecké sněmovně vysoké procento nových poslanců, ale tato Poslanecká sněmovna v tomto složení už funguje déle než rok. A já si myslím, že je přece zřejmé, že každý v této Poslanecké sněmovně může hlasovat pouze sám za sebe. Alespoň v našem poslaneckém klubu je to zřejmá věc a je to standardní praxe, která je tady realizována. Ale teď jsme se tady setkali s něčím, co je skutečně zarážející a varující. Je otázka, zdali takováto praxe tady nefungovala již v uplynulém roce při schvalování jiných návrhů zákonů. To je otazník, který tady už navždycky zůstane po tomto incidentu viset.

Ale dovolte mi, abych se obrátil jako předseda nejsilnějšího opozičního klubu na předsedkyni Poslanecké sněmovny paní Němcovou. Rád bych ji požádal o její stanovisko. Myslím si, že to je situace, kdy není možné, aby předsedkyně Poslanecké sněmovny svůj názor neřekla, aby předsedkyně Poslanecké sněmovny v této věci mlčela. Chtěl bych požádat předsedkyni Poslanecké sněmovny také o její stanovisko k návrhu, který jsem zde předložil, aby to byla právě ona, kdo v této věci podá podnět k jednání mandátového a imunitního výboru, tak aby mandátový a imunitní výbor tento prohřešek mohl projednat. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP