(10.30 hodin)

 

Poslanec Jiří Dolejš: Nezdržím vás dlouho, nebojte se. Jenom malá oprava pro steno. Ačkoli jsem se velmi úporně snažil vnutit svou vůli hlasovacímu zařízení, z nějakého důvodu mě vypeklo a dopadlo to přesně naopak. Týká se to hlasování číslo 60, jestli si vzpomínáte, to byl celý zákon, který jsme tady odhlasovali, ho zrušit. Skutečně jsem byl na straně ano, ono to ukázalo ne. Nevím, kde byla chybička, ale pro steno, aby bylo jasno.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Eviduji přihlášku pana předsedy poslaneckého klubu ODS pana Stanjury. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Protože ve zbytku schůze máme na programu pouze třetí čtení, a pokud bychom neupravili hlasovací hodiny, měli bychom dneska maximálně pět pracovních hodin, což po včerejších pěti dneska pět, myslím si, že by to bylo opravdu málo. Jménem tří poslaneckých klubů navrhuji, aby Sněmovna rozhodla o vyčlenění hlasování pro třetí čtení až do konce dnešního jednacího dne, to je první návrh.

Druhý návrh, opět přinesený jménem tří poslaneckých klubů, aby Poslanecká sněmovna jednala meritorně a meritorně i procedurálně hlasovala o všech návrzích dnes po 19. i po 21. hodině. Prostě budeme tady tak dlouho, dokud ten program neskončí. Pokud neskončí zítra, budeme tady ve čtvrtek, v pátek, v pondělí, v úterý, až se ke konci schůze dostaneme. Děkuji.

Myslím si, že pět pracovních hodin denně není to, čím bychom se měli pyšnit. Věřím, že ten návrh podpoříte, protože nic jiného než třetí čtení na této schůzi dělat nemůžeme. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Je zde námitka proti tomuto návrhu? Není, a proto o něm budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 81 z přihlášených 171 poslance pro 96, proti 54, návrh byl přijat.

 

Prosím pan poslanec Rath.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, musím se ohradit a říci jednoznačně, že tady paní kolegyně poslankyně se dopustila manipulace s hlasovacími kartami dvou kolegů, což je podvod, podvod na hlasování, protože žádný jiný poslanec nesmí vytahovat, vypínat a manipulovat s hlasovacími kartami jiných poslanců. Čili chci oznámit, že jsme viděli podvod při tomto hlasování. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Prosím, paní poslankyně. Hlásíte se?

 

Poslankyně Jana Drastichová: Vážená paní předsedající, já se za toto omlouvám, děkuji, že mě na to můj pan kolega upozornil. (Pobavení v sále.) Žádám o znovuhlasování. Měla jsem za to, že je mou povinností, pokud mí kolegové nejsou v sále, že by neměli být přihlášeni. Za to se omlouvám.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan předseda Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Musím říci, že jsme ještě trošku v šoku jako poslanci sociální demokracie z toho, co se v tuto chvíli stalo. V každém případě bych chtěl, paní místopředsedkyně, až dohovořím, požádat o čtvrthodinovou přestávku na poradu našeho poslaneckého klubu, abychom se o té věci mohli poradit, jakým způsobem dále postupovat.

Jenom bych chtěl upozornit, že manipulování s hlasováním jiných členů této Poslanecké sněmovny je zcela nepřijatelná praxe! To je něco, co jednoznačně musíme odmítnout, a myslím si, že je řada příkladů, kdy poslanci na takovou situaci reagovali tím, že se vzdali svého poslaneckého mandátu. (Potlesk části poslanců.) I v zahraničí je celá řada takovýchto případů.

V každém případě musí sociální demokracie požadovat, aby toto hlasování bylo opakováno, a chtěl bych požádat o to, aby v tuto chvíli byla umožněna čtvrthodinová přestávka. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Musím vyhovět vaší žádosti a vyhlásit patnáctiminutovou přestávku. Současně bych chtěla konstatovat, že jsem v souladu s vaším návrhem a měla jsem v úmyslu prohlásit toto hlasování za zmatečné, mít v úvahu a na zřeteli to, že paní poslankyně se ihned omluvila, a opakovat toto hlasování. Nicméně pokud žádáte patnáctiminutovou přestávku, já ji tímto vyhlašuji. Budeme pokračovat v 10.50 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.35 hodin.)
Přihlásit/registrovat se do ISP