(15.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám zatím žádnou písemnou přihlášku. Prosím tedy pana ministra, aby se ujal slova. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Dovolte mi nejprve, abych reagoval na slova pana kolegy. Tentokrát věřím, že to není cesta k dalšímu odkládání účinnosti, a chtěl bych to dokumentovat na tom, že shodou okolností vláda včera schválila věcný záměr zákona o úřednících, tedy proces je nastartovaný dokonce standardním postupem podle legislativních pravidel.

Tak jak jsem avizoval, prosím o schválení zkrácení lhůty vzhledem k jednoduchosti materie pro jednání ve výborech na 10 dnů. Pokud by to nebylo přijatelné a přijaté, tak potom žádám o zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na 30 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Končím obecnou rozpravu. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku. Má prosím někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Nechám tedy hlasovat o tomto přikázání, tedy přikázání výboru pro sociální politiku.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 35 z přihlášených 133 pro 106, proti 4. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali k projednání výboru pro sociální politiku.

 

Dále zde zazněl návrh na zkrácení lhůty od pana ministra na 10 dní.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 36 z přihlášených 133 pro 62, proti 43.

 

Prosím, paní poslankyně se hlásí o slovo. Prosím.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Vážená paní předsedající, chtěla jsem hlasovat ano, na sjetině mám křížek. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji paní poslankyni Chalánkové. Budeme tedy hlasovat znovu. Já bych vás nejprve odhlásila. Prosím, abyste se všichni odhlásili. Přihlaste se svými identifikačními kartami...

Takže mohu zahájit hlasování.Zahajuji hlasování o zkrácení lhůty pro jednání ve výboru. (Nesouhlasné hlasy ze sálu.) Omlouvám se. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné a nechám nejprve hlasovat o námitce.

 

Takže zahajuji hlasování o námitce. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 38 z přihlášených 116 pro 83, proti 24. Námitka byla přijata.

 

Já tedy zahájím hlasování o návrhu na zkrácení lhůty pro jednání ve výboru. Kdo je pro zkrácení? Na 10 dní, abychom věděli přesně, o čem hlasujeme. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 39 z přihlášených 120 pro 65, proti 48. Tento návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu. A to je tedy dnes vše, co jsme mohli projednat.

Mám pro vás informaci k zítřku. Přerušuji 22. schůzi do pátku. Po projednání bodu číslo 12, sněmovní tisk 297, trestní řád (z pořadu 21. schůze), v této 22. schůzi budeme pokračovat. Takže vám přeji krásné odpoledne. Na shledanou.

Zkrátka jednoduše, zítra zase začínáme v 9 hodin 21. schůzí.

 

(Schůze přerušena v 15.24 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP