(12.40 hodin)

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, k uvedenému sněmovnímu tisku 374 se přihlašuji ke třem pozměňovacím návrhům, které máte rozdány na lavicích. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím. Hlásí se pan poslanec Vacek.

 

Poslanec Martin Vacek: Vážená paní předsedající, vážená vládo, poslankyně a poslanci, já nebudu hovořit dlouze, ale cítím v závěru tohoto třetího bodu potřebu říct ještě pár slov. Týkají se především mého poděkování všem, kteří se v průběhu dosavadního legislativního procesu podíleli na nelehkém projednání těchto tří tisků, a v neposlední řadě pak též pracovníkům Kanceláře Poslanecké sněmovny, kteří se podíleli na zpracování a úpravě všech těchto složitých tisků. Víme, že tyto tisky budou v mnoha případech zasahovat do dalších pozměňovacích návrhů. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Ještě někdo si přeje vystoupit v podrobné rozpravě? Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu. Závěrečná slova nejsou předpokládána, návrh na zamítnutí budeme hlasovat ve třetím čtení. Tím končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.

 

Budeme pokračovat dalším bodem, kterým je

 

18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 398/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Navrženo je prvé čtení podle § 90 odst. 2, ale je zde veto 51 poslance klubu ČSSD.

Nyní tedy prosím, aby se slova za navrhovatele ujal ministr zemědělství pan Ivan Fuksa.

 

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, hlavním důvodem navrhované právní úpravy je navýšení finančních prostředků Ministerstva zemědělství pro letošní rok 2011, a to o mimorozpočtové prostředky z prostoru Pozemkového fondu České republiky, a to konkrétně na zajištění národního spolufinancování Programu rozvoje venkova pro letošní rok, a to ve výši 560 mil. korun, a dále navýšení programů k podpoře aktiv, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů pro letošní rok, a to ve výši 540 mil. korun, tedy dohromady souhrnně o 1 mld. 100 mil. korun.

Vzhledem k tomu, že bylo nutné využít finanční prostředky v nejkratší možné době, předložila vláda návrh zákona Poslanecké sněmovně s návrhem na vyslovení souhlasu podle § 90 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny již v prvním čtení. Při tvorbě návrhu státního rozpočtu pro rok 2012 však bylo zjištěno, že se zásadně mění podmínky pro financování těchto uvedených programů pro rok 2012. Proto bych chtěl Poslaneckou sněmovnu požádat, aby návrh zákona v prvním čtení neschvalovala a přikázala jej k projednání příslušnému výboru, kde by mohl být případně uplatněn pozměňovací návrh, který by umožnil čerpání finančních prostředků pouze pro financování programů k podpoře aktiv, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů, a to i v roce 2012.

Současně bych si s ohledem na potřeby čerpání alespoň části finančních prostředků ještě v letošním roce dovolil požádat Poslaneckou sněmovnu o zkrácení lhůty k projednání ve výborech. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře, a prosím, abyste svůj návrh poté zopakoval v rozpravě a také abyste upřesnil délku té lhůty.

Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Papež.

 

Poslanec Jiří Papež: Dobrý den. Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Pan ministr ve svém úvodním slově, řekl bych, poměrně podrobně popsal tu relativně stručnou novelu, kterou máme obsaženou ve sněmovním tisku 398. Protože došlo k zavetování projednávání návrhu zákona podle § 90, já ve své zpravodajské zprávě navrhuji přikázání tohoto návrhu zákona zemědělskému výboru a zároveň se rovnou hlásím do rozpravy.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Otevírám tedy obecnou rozpravu a do ní jste přihlášen právě vy, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Papež: Ještě jednou děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Já jsem chtěl v rozpravě pouze zdůraznit to, že prostředky, které jsou příjmy Pozemkového fondu České republiky, jsou prostředky, které jsou vybírány za platbu za státní půdu, a tedy pocházejí především od zemědělců, takže je celkem logické, že se volné prostředky Pozemkového fondu tímto způsobem vlastně vracejí zpátky do českého zemědělství. Jako předseda dozorčí rady Pozemkového fondu chci všechny ujistit, že tímto přesunem, který je navrhován, nebudou ohroženy základní funkce a činnost Pozemkového fondu České republiky.

Dovoluji si v rozpravě navrhnout zkrácení lhůty pro projednávání ve výborech na dnůdnů.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Prosím, slovo má pan ministr.

 

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa Vážená paní předsedající, vážení poslanci, vážené poslankyně, za Ministerstvo zemědělství souhlasíme s tímto návrhem na zkrácení na deset dní.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Zkrácení lhůty na deset dní. Kdo si dále přeje vystoupit v obecné rozpravě? Nikdo, obecnou rozpravu proto končím. Předložený návrh se navrhuje přikázat k projednání zemědělskému výboru. Ptám se, zda má někdo ještě jiný návrh. Není tomu tak, přistoupíme tedy k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru, prosím, stiskněte tlačítko ano. Kdo je proti?

V hlasování číslo 22 z přihlášených 154 poslanců pro 117, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty na deset dní.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, stiskněte tlačítko ano a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování číslo 23 z přihlášených 154 poslanců pro 77, proti 33. Tento návrh přijat nebyl.

 

Nevidím nikoho, že by chtěl kontrolovat hlasovací sjetinu... Ano, je tomu tak. Počkáme chvilku. (Krátká pauza na kontrolu výsledků hlasování.) Vidím, že se hlásí k vystoupení paní poslankyně Pecková.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Já bych chtěla zpochybnit hlasování. Na sjetině mám křížek, hlasovala jsem ano.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Budeme hlasovat o námitce paní poslankyně Peckové. Odhlásím vás všechny, znovu se prosím přihlaste hlasovacími kartami.

 

Budeme tedy hlasovat o námitce proti hlasování.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 24 z přihlášených 126 poslanců pro 92, proti 23. Námitka byla přijata.***
Přihlásit/registrovat se do ISP