(18.40 hodin)
(pokračuje Parkanová)

Budeme se tedy zabývat dále návrhem na přikázání výborům k projednání. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví. Já se ptám, zda má někdo jiný návrh. Nikdo nenavrhuje další výbor. Budeme tedy hlasovat. Před hlasováním vás na žádost z pléna odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili hlasovacími kartami.

 

Jako první budeme hlasovat návrh, aby tisk byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko ano. Kdo je proti?

V hlasování číslo 17 z přihlášených 153 poslanců pro 145, proti 5. Tento návrh byl přijat.

 

Dalším hlasováním bude hlasování o tom, že lhůta pro projednání bude zkrácena na 40 dní.

O tomto zahajuji hlasování. Ptám se, kdo podporuje tento návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 18 z přihlášených 154 poslanců pro 90, proti 63. I tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví a lhůta pro jeho projednání byla zkrácena na 40 dní. Tím končí projednávání tohoto tisku. Děkuji pánům navrhovateli a zpravodaji.

 

Dalším návrhem, kterým se budeme zabývat, je

 

5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 409/ - prvé čtení

I tento zákon, resp. návrh zákona, z pověření vlády uvede ministr zdravotnictví Leoš Heger a já prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, dovolte mi, abych v tomto případě pátého návrhu, který předkládá vláda prostřednictvím ministra zdravotnictví, byl velmi stručný, protože zdůvodnění je prakticky identické s předchozím tiskem 408 a je vysloveně technické, tak aby byla upravena terminologie v zákoně 48, který se musí změnit v souvislosti se změnou terminologie, kterou zakládá celá skupina jednotlivých návrhů o zdravotních službách.

Tento návrh byl vyjmut z celého balíku, který byl čten před chvílí, z toho důvodu, který tu zmiňoval již pan poslanec Šťastný, že zákon 48 je v procesu novelizování a bude potřeba o něm jednat separátně, aby došlo k souladu v legislativním postupu při obou změnách zákonů.

Jinak platí úplně totéž, co jsem řekl při minulém tisku. Vznesu v rozpravě žádost na zkrácení lhůty mezi prvním a druhým čtením na 40 dnů a prosím vás o schválení tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Marek Šnajdr.

 

Poslanec Marek Šnajdr: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, velmi stručně. Jako že zákon o péči o zdraví lidu říkal, jakým způsobem se léčí lid, a k němu byl přidružen zákon o veřejném zdravotním pojištění, který říkal, jakým způsobem se z veřejného zdravotního pojištění to léčení lidu hradí, tak ve stejné filozofii, jestliže jsme dnes vykročili k nahrazení tohoto zákona zákonem o poskytování zdravotních služeb, tak je potřeba dopracovat k němu zrcadlový předpis, který bude říkat, jakým způsobem se z veřejného zdravotního pojištění hradí poskytování zdravotních služeb. Tedy jedná se o ryze terminologickou, ryze harmonizační novelu, která je přijímána v souladu právě se zákonem o zdravotních službách.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a do ní jsou přihlášeni zatím dva poslanci. Pan poslanec Michalík Alfréd, který teď dostane slovo, a po něm se připraví paní poslankyně Soňa Marková.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, o tom, že se nám způsob a forma předložení těch pěti šesti zákonů nelíbí, již toho bylo tady dost řečeno a padlo hodně slov. Já si myslím, že opravdu forma byla dost nevhodná a nezvyklá, a myslím si, že se to našim kolegům v budoucnu vrátí v negativním slova smyslu.

Pokud se týká toho, zda jsme měli možnost diskutovat nebo nediskutovat, samozřejmě jedna věc je, co považujeme za diskusi, jestli to je, jak se říká, poslouchání připomínek a nebrání je v potaz, mluvte si, co chcete, my si stejně uděláme, co chceme my, tak pak samozřejmě potom můžeme mluvit o diskusi. Tady padly dva krásné příklady toho, jak pan předseda Šťastný nás poučil, že vlastně ty zákony jsou pět měsíců na webu, že jsme si mohli všechno pěkně projít, seznámit se, připravit návrhy a uplatnit. Zajímavé je potom vystoupení pana ministra Kalouska, který nás poučil o tom, že vlastně až 2. 7. nastal čas diskuse, protože do té doby to zpracovávala vláda, a teprve až to přijde tady na půdu parlamentu, tady je ta správná doba. Otázka je, aby se tito dva pánové domluvili, kdy je ta cesta na diskusi.

Další pro mě problém nebo otazník je to, že diskuse se navrhla jakoby řádná v parlamentu a v mých očích řádná diskuse má 60 dnů. Samozřejmě, že okamžitě všechny zákony jsou doprovázeny návrhem pana ministra zkrátit o třetinu dobu projednávání. Já myslím, že kdyby nebyly prázdniny, tak že návrh bude ne na 40 dnů, ale na 5 dnů určitě, protože snaha tyto zákony co nejdříve dostat ven ze Sněmovny do Senátu, přehlasovat je, je zjevná. Je to samozřejmě právo většiny parlamentu, ale musím říct, že se mi ten způsob nelíbí. Samozřejmě, že jsme navrhli zamítnutí u těch tří věcných zákonů, a tudíž nečekejte, že bychom souhlasili se zákonem, který je jakoby technickým doprovodem, který napravuje pojmy a termíny. Myslím si, že když chceme zůstat v pojetí kontinuálně, takže je samozřejmé, že pochopíte, že navrhnu, aby tento zákon byl zamítnut. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Dále vystoupí paní poslankyně Soňa Marková. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo a slibuji, že dnes už naposled vystupuji k návrhům zákonů, které byly takto předloženy za sebou, a tudíž je jasné, že názor poslaneckého klubu KSČM i na tento návrh zákona je třeba vyslovit.

To, že se poslanci a poslankyně vládní koalice vzdali svého práva na to, aby vystoupili a řekli svůj názor, svědčí jenom o tom, co jsme už tady říkala při projednávání novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, že se dostali do role kývajících ovcí, které se vším souhlasí, nemají žádný názor, nedělají pro to, aby se tady řádně projednávaly zákony, vůbec nic a nechali si vnutit způsob, který je velmi nedůstojný. Nicméně, asi se pro to sami rozhodli, jsou sami se sebou spokojení, necháme je tedy být. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP