(18.30 hodin)

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové, jak již řekl pan ministr, tento několik centimetrů tlustý text je v podstatě výsledkem toho, že v rámci první části zdravotnické reformy, čili návrhů zákona o zdravotních službách, specifických zdravotních službách a záchranné službě, tak jak jsme je zde projednávali, dochází k změně řady termínů a všechny ty termíny jsou obsaženy v několika desítkách ostatních zákonů českého právního řádu. Aby nedošlo k absolutnímu chaosu, je nutno tyto termíny v těch všech ostatních zákonech dohledat a nahradit termíny novými.

V tomto ohledu jde skutečně o technickou novelu. Já jenom chci upozornit jako zpravodaj na jednu věc. Platí to pro tento sněmovní tisk a pro sněmovní tisk následující, čili technickou novelu zákona 48, že nám probíhá ještě v legislativním procesu předchozí novela zákona číslo 48 s nejrůznějšími dalšími změnami, která nyní putuje do Senátu, a že bude potřeba v těch následujících dvou měsících ze strany Ministerstva zdravotnictví i legislativy bedlivě sledovat tyto změny, protože v některých případech - upozorňuji už teď na to - dochází k duplicitám. To znamená, vzhledem k tomu, že jednotlivé normy byly připravovány evidentně a upravovány legislativou ministerstva v souběhu, tak by mohlo dojít k tomu, že bychom měnili již změněné v zákoně, který jsme schválili před měsícem, čili v novele zákona číslo 48. Čili v tomto ohledu pouze se pokusíme ať už na půdě zdravotního výboru, případně s legislativou Sněmovny a ministerstva tuto věc ohlídat.

Jinak z mé strany je to vše. Návrh byl navržen k přikázání výboru pro zdravotnictví.

I v tomto případě si dovoluji navrhnout, aby v souběhu s ostatními zákony byla zkrácena lhůta pro projednání ve výborech na 40 dnů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane zpravodaji. Požádám vás nebo pana navrhovatele, abyste návrh na zkrácení lhůty poté ještě jednou zopakovali, až otevřu obecnou rozpravu, kterou v tuto chvíli otevírám.

Je do ní přihlášena paní poslankyně Soňa Marková. Já jí dávám slovo.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych se ještě vyjádřila i k tomuto návrhu zákona.

Ještě na začátku malinkaté vysvětlení toho, na co upozorňoval nebo co nebylo možná trochu jasné panu ministrovi ohledně štěkajících psů a karavaně, která jde dál. Jak jinak, pane ministře, lze označit diskusi, která tady probíhá, když tady vlastně vystupuje jenom několik poslanců a poslankyň a je to jenom předkladatel zákona, zpravodaj tohoto zákona a potom poslanci a poslankyně z opozice? To přece je zcela jasný příklad toho, co jsem tady řekla a použila, řekněme přirovnání k té karavaně a štěkajícím psům. Takže to jenom pro vysvětlení.

Velmi krátce. Jsem si vědoma toho, že cílem tohoto tzv. změnového zákona je zajistit soulad dotčených právních předpisů s návrhy, které tady byly výše uvedeny, především v oblasti terminologické. Nicméně přece jenom z té důvodové zprávy stojí jistě za zmínku, že Ministerstvo zdravotnictví požádalo o zkrácení lhůty připomínkového řízení na deset pracovních dnů a této žádosti bylo vyhověno předsedou Legislativní rady vlády, přestože se jedná o tak řekněme složitou materii v souladu vlastně zákonů. Tady určitě to stojí za připomenutí.

A potom také stojí za připomenutí to, že Ministerstvo zdravotnictví v podstatě nevyhovělo některým připomínkám ministerstev této vlády. Nepodařilo se vypořádat, nebo nebyla ochota vypořádat připomínky Ministerstva vnitra ohledně toho, že to žádalo vložit do zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů ustanovení o tom, že zdravotní péče a zdravotnické služby příslušníkům těchto sborů nezajišťuje smlouvou uzavřenou se zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra. S tím Ministerstvo zdravotnictví zásadně nesouhlasilo kvůli svobodné volbě zdravotní pojišťovny. Ministerstvo zdravotnictví nesouhlasilo ani s druhou připomínkou, která se týkala hrazení zranění příslušníků těchto sborů státem právě prostřednictvím pojišťovny Ministerstva vnitra. Myslím si, že tady je důležité, abychom k těmto nevypořádaným připomínkám dostali nějaké konkrétnější vysvětlení a možná i zapojení jiných poslanců a poslankyň, odborníků z jiných oborů, kteří by k této věci zaujali určitý postoj.

Druhou připomínkou, která nebyla akceptována a vypořádána, byla připomínka Ministerstva financí ohledně úpravy zákona o dani z přidané hodnoty. Takže i tady by stálo za to vysvětlit, proč Ministerstvo zdravotnictví nevyhovělo.

Z důvodů, které tady byly již mnohokrát zmíněny, a proto, že vlastně tento návrh zákona úzce souvisí s těmi zákony, u kterých KSČM navrhovala zamítnutí, to znamená se zákonem o zdravotnických službách a se zákonem o specifických zdravotních službách, navrhuji i u tohoto návrhu zákona zamítnutí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Pan zpravodaj nebo pan ministr? Tak pan ministr, prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Já jsem chtěl jenom, paní předsedající, zopakovat návrh na zkrácení lhůty na 40 dnů mezi prvním a druhým čtením.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Návrh byl podán. Než ukončím obecnou rozpravu, tak se ještě jednou ujistím, že si někdo ještě dál nepřeje v té rozpravě vystoupit. Není tomu tak, a proto obecnou rozpravu končím.

Byl zde podán návrh na zamítnutí návrh, proto svolávám naše kolegy. Pan ministr avizuje, že by rád vystoupil ještě se závěrečným slovem, a já mu toto slovo uděluji. Bude to prostor pro naše kolegy ještě k dosažení svých hlasovacích strojů.

Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji. Já bych v tom závěrečném slově jenom znovu zdůraznil, že se jedná o ryze technickou novelu, a na ty připomínky, které zde měla paní poslankyně Marková, musím říci, že byly vypořádány při zasedání vlády. Bylo rozhodnuto o té verzi, která je tam. Pokud jde o pojišťovnu Ministerstva vnitra, je to pojišťovna, již je v plánu zrušit nebo spojit s pojišťovnou vojenskou, a některé úkoly, které pojišťovny mají, již byly předem řešeny v novele zákona 48, tak aby ta fúze mohla proběhnout tak, jak je naplánovaná ve vládním programovém prohlášení.

Pokud jde o to, že musí být někteří příslušníci ozbrojených sborů pojištěni u příslušných pojišťoven, tak s tím se do budoucna nepočítá. A ta pojišťovna, která převezme jejich funkci, si zachová pouze výlučné funkce, které se týkají těch ozbrojených sborů.

Jinak vás prosím, abyste tento zákon přijali, protože se opravdu jedná o doplňkovou novelu k těm dříve přečteným zákonům. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Budeme tedy hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu zákona.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, stiskněte, prosím, tlačítko ano. Kdo je proti?

V hlasování číslo 16 z přihlášených 181 poslanců pro 63, proti 88. Tento návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP