(17.30 hodin)
(pokračuje Heger)

Samozřejmě, že kraje by byly radši, kdyby nemusely platit nic a rezervovaly by své peníze na jiné projekty, a to si myslím, že jistě by našly celou řadu dalších pozitivních projektů, ale výsledek by byl takový, že dojezdové vzdálenosti a počty středisek by stanovoval kdo? Úředníci, úředníci na ministerstvu, ti úředníci, které tak často z krajů kritizujete, protože říkáte, že oni těm lokálním poměrům nerozumějí a rozhodují od zeleného stolu. Tento systém má logiku v tom, že je decentralizovaný a rozhodují o optimalizaci těch dojezdových vzdáleností vůči potřebám právě ti lidé, kteří tomu lokálně rozumějí.

Pokud zůstanu ve funkci ministra zdravotnictví, tak se vůbec nebudu bránit v budoucnu diskuzím nad úhradovou vyhláškou o objemu plateb ze zdravotního pojištění za skutečně vykonané služby, ale ta představa, že bude platit zdravotní pojištění vše a bude akorát tlak na zdravotní pojišťovny a ministerstvo, aby těch středisek přibývalo nad rámec možné optimalizace, ta opravdu možná není.

A na závěr bych řekl na výtku paní poslankyně Markové prostřednictvím předsedajícího: To, že koalice nepřijala pozměňovací návrh o bezlepkové dietě vůbec, neznamená, že nebudeme ochotni diskutovat o možné ingerenci zdravotního pojištění na další zdravotně nezbytné potraviny. Musíte ale na druhou stranu uznat, jestliže bezlepková dieta má svou cestu k podpoře v rámci sociálního systému a na druhé straně je tady daleko větší počet lidí, kteří mají diabetes a kteří velmi trpí nejenom zdravotně, ale také svými rozpočty za to, že se musí stravovat speciální dietou, tak to ten pozměňovací návrh úplně pomíjel a preferoval jednu skupinu obyvatel.

Já jsem velmi rád, že v tomhle případě zákona o zdravotnické záchranné službě tady alespoň ze strany KSČM nezazněly ty výhrady, které jsme slyšeli při minulém tisku, to jest, že služba je něco, co do zdravotnictví nepatří. Já myslím, že ten příklad toho, že existuje zdravotnická záchranná služba, ukazuje, že ten terminus technicus služba není nic zpolitizovaného a nic, co by mělo vést i k nějaké privatizaci.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, ale o slovo se ještě přihlásil pan poslanec Kováčik jako předseda poslaneckého klubu. Prosím, můžete dostat slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, pane ministře, pane zpravodaji, zajisté jste si všimli, že poslanecký klub KSČM na adresu tohoto návrhu nepodal návrh na zamítnutí, tedy myslím tohoto návrhu, nepodal návrh na zamítnutí, že dokonce v našich projevech, které zazněly nejen zde ve Sněmovně, ale i na tiskové konferenci, jsme uvítali tento návrh. Proto bych poprosil, aby alespoň v tomto případě nezaznívaly různé ironie a různé špičkování. Vy, pane ministře, dobře víte, jak to s tou službou myslíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A teď se zeptám zpravodaje, aby sdělil jestli tedy padly nějaké návrhy, protože nebyl jsem tady po celou dobu rozpravy, které bychom měli v této chvíli hlasovat. Pokud ne - prosím.

 

Poslanec Jiří Štětina: Vážený pane místopředsedo, pokud si vzpomínám, padl ten návrh na zkrácení doby na 40 dní. A ještě kolega Chlad chtěl vznést návrh na projednání v podvýboru pro IZS.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak to ne, to asi nemusíme hlasovat. To zkrácení budeme hlasovat na konec.

 

Poslanec Jiří Štětina: Ano, děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, takže to je všechno, takže tím pádem zagongujeme a zřejmě se budeme zabývat přikázáním výborům k projednání. Předsedkyně Poslanecké sněmovny navrhla přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví, takže se nejdřív zeptám, jestli má někdo jiný návrh, kromě výboru pro zdravotnictví. Pan poslanec Chlad, prosím.

 

Poslanec Rudolf Chlad: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové, jelikož záchranná zdravotní služba úzce spolupracuje s integrovaným záchranným systémem a opačně, prostě tam ta nedílná spolupráce je každodenní, tak bych si dovolil požádat o projednání ve výboru pro obranu a bezpečnost, potažmo integrovaný záchranný systém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, dobře, takže branně bezpečnostní výbor. Dobře. A teď tedy můžeme hlasovat.

 

Nejdřív tedy budeme hlasovat ten první návrh, to je výbor pro zdravotnictví.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání výboru pro zdravotnictví, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 10. Přihlášeno 188, pro hlasovalo 176, proti žádný. Takže přikázání výboru pro zdravotnictví bylo prohlasováno.

 

Teď tady byl návrh pana poslance Chlada - také odhlasovat výboru branně bezpečnostnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro výbor bezpečnostní, pro obranu a bezpečnost, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 11. Přihlášeno 188, pro hlasovalo 92, proti 56. Takže to přijato nebylo.

 

No a poslední návrh byl návrh zkrátit lhůtu projednávání na 40 dnů. Je to tak?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty projednávání, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 12. Přihlášeno 189, pro hlasovalo 105, proti 69, takže to bylo přijato.

 

Tak a to je zřejmě vše. Takže my jsme v prvním čtení ten návrh projednali a končím tento bod.

Já bych tady přečetl omluvu, kterou jsem dostal, nebo dostala paní předsedkyně, pana poslance MUDr. Jiřího Koskuby, který se omlouvá z dnešního jednání Sněmovny od 19 hodin z rodinných důvodů.

 

Tak a teď další bod a to je

 

3.
Vládní návrh zákona o specifických zdravotních službách
/sněmovní tisk 407/ - prvé čtení

Ano, já vyhlašuji fyziologickou přestávku deset minut. V 17.50 se bude pokračovat.

 

(Jednání přerušeno v 17.39 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP