(19.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Pan poslanec Benda ještě chce reagovat.

 

Poslanec Marek Benda: Já nechci reagovat, jenom doplním ten návrh. Kromě toho, aby to bylo přikázáno ústavněprávnímu výboru, navrhuji, aby byla zkrácena lhůta na projednání ve výborech na 30 dnů, protože si opravdu myslím, že to je mimořádně jednoduché a že je zbytečné se tady tím trápit více než dvě sněmovny za sebou.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, takže necháme tedy teď proběhnout dvě hlasování, která bychom snad ještě přinejlepším stihli.

 

To první je: Organizační výbor přikázal návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Takže budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání návrhu ústavněprávnímu výboru, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 31. Přihlášeno 154, pro hlasovalo 142, proti 1. Bylo to tedy odhlasováno.

 

A poslední hlasování je o přikázání... ne, o zkrácení. Prosím, pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Já se domnívám, vážený pane předsedající, že pokud návrh zazněl až v závěrečném slovu, je nehlasovatelný, protože by měl zaznít v rozpravě. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Vypadá to, že to je pravdivá námitka. Myslím, že je to tak, že to mělo zaznít v rozpravě.

Pan poslanec, pardon, pan ministr Drábek zřejmě chce otevřít rozpravu. Jenomže já už... Myslím, že už to nemůžeme hlasovat teď z důvodu, že už máme 19. hodinu. (Od stolku zpravodajů se mimo mikrofon ozývá poslanec Benda: Není hlasování o zákonu.)

Tak prosím, pan ministr Drábek chce otevřít rozpravu. Pak se pobavíme ještě dále. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně, myslím, že je v tuto chvíli potřeba říci, že je potřeba říci ještě několik vět. (Smích z poslaneckých lavic. Potlesk koaličních poslanců.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Stalo se. Hlásí se pan poslanec Jeroným Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Já samozřejmě chápu, že byla tímto znovu otevřena rozprava, nicméně bych chtěl upozornit na to, že je 19 hodin 1 minuta, a tudíž není možné, protože jsme si tak neodsouhlasili, již hlasovat. Takže ani o tom návrhu, i kdyby byl znovu navržen, nemůžeme dnes rozhodnout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. Rozprava nicméně probíhá. Ta může probíhat podle toho, jak se kdo přihlásí. Pan poslanec Benda se do ní hlásí.

Prosím vás ještě, někteří odcházejí. Já jsem chtěl říci jednu důležitou informaci k zítřejšímu ránu. Tak jenom prosím to ještě snad dokončeme.

Poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Já jsem tady nevyskakoval, abych se hádal s předsedajícím, když uznal námitku pana poslance Koníčka, i když ji pokládám za mylnou a chybnou. Návrhy na doplnění dalších orgánů Sněmovny a na zkracování lhůt se běžně přednášely po obecné rozpravě. Vždycky v této sněmovně. Nikdo to neproblematizoval. Ale hlasování je samozřejmě možné i po 19. hodině. Nejedná se o...

(Reakce z místa poslanců ČSSD.)

Tak prosím si přečtěte ten jednací řád. Buďte tak hodní. (Čte.) Sněmovna zahajuje své denní jednání nejdříve v 9 a končí nejpozději ve 21. Hlasování o návrzích zákonů, pozměňovacích návrzích k nim a o mezinárodních smlouvách vyžadujících souhlas Parlamentu a o změně této doby pro hlasování lze zahájit nejpozději do 19 hodin.

Máte pocit, že se jedná o hlasování o návrhu zákona? Nebo o hlasování o pozměňovacím návrhu zákona? Ne! Jedná se o hlasování o zkrácení lhůty. A to se samozřejmě může konat až do 21. hodiny.

Čili navrhuji zkrátit lhůtu na 30 dní. A myslím, že se o tomto návrhu samozřejmě může hlasovat. (Silný potlesk koaličních poslanců.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. Má někdo námitku proti tomu výkladu, který tady zazněl? Pokud není námitka, tak tedy nechám hlasovat podle toho, co tady zaznělo naposledy. Byl to návrh zkrátit lhůtu k projednávání na 30 dní.

Je tu návrh vás odhlásit, tak vás odhlašuji. Prosím, znovu se přihlaste.

Pan poslanec Jeroným Tejc se hlásí.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. V tom případě bych si dovolil požádat jménem poslaneckého klubu sociální demokracie o pauzu na jednání v době dvou hodin, tedy do 21 hodin. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Této žádosti tedy vyhovím. Ale rozprava ještě byla. Dobře. Já tedy této námitce vyhovím. Myslím, že to odhlasujeme příště.

Jenom jsem chtěl upozornit na to, že jsem obdržel žádost předsedy poslaneckého klubu Bohuslava Sobotky, který mě požádal, jestli by mohlo ranní jednání Sněmovny začít v 9 hodin 30 minut, protože svolal klub.

(Nesouhlasné protesty koaličních poslanců ke dvěma poradám za sebou.)

My máme právo každý den na poradu klubu. Tohle je dnešní a tato je zítřejší. Myslím si, že si vyčerpáváme svou kvótu. Tak se nezlobte, ale já vyhovím oběma žádostem, jak té dnešní, tak té zítřejší. Přeji vám příjemný večer. A zítra, prosím, v 9.30 hodin.

 

(Jednání skončilo v 19.05 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP