(16.10 hodin)
(pokračuje Šťastný)

Já jsem obdržel dopis pana ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga, následně i dopis ministra vnitra, který víceméně z dopisu pana Karla Schwarzenberga vychází, a hned na úvod říkám, že zde mám připraven pozměňující návrh, který zajistí stažení tohoto mého návrhu.

Tímto prohlašuji, že se nebudu už nadále pokoušet tuto věc prosadit, protože nepokládám za myslitelné jíti proti vlastnímu ministrovi zahraničí, když s takovou věcí nesouhlasí. Na druhou stranu říkám jak této Sněmovně, tak občanům této země, že pak veškerou odpovědnost za případné komplikace, které mohou být způsobeny v souvislosti se závažnými nakažlivými chorobami, které mohou být a jsou ve stále větší míře zanášeny do České republiky cizozemci a šířeny, nemohu nést já a veškerou odpovědnost potom lze odkázat směrem k Ministerstvu zahraničí.

Dovolte mi jenom krátce se vyjádřit k názoru, který Ministerstvo zahraničí v této věci vytvořilo. Já to pokládám za typický příklad toho, jak když nevíme, jak konkrétní věc zlikvidovat, konkrétní návrh poslat, jak se říká lidově, do kytek, pak nejlepší možnost v této Sněmovně je odkázat se na nějaké unijní právo a na rozpor s unijním právem.

Já chci tady prohlásit do stenozáznamu - a zveřejním velmi podrobnou zprávu, která zcela ve sto procentech vyvrací tvrzení váženého pana ministra Schwarzenberga o tom, že tento návrh je v rozporu s unijním právem - že není v rozporu ani se směrnicí Rady 2003/86/ES o právu na sloučení rodiny, není ani v rozporu se směrnicí Rady 2005/71/ES, není ani v rozporu se směrnicí 2009/50/ES. Ve všech těchto směrnicích, které jsou citovány, existuje možnost v případě... z důvodu veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví odejmout povolení k pobytu nebo zamítnout prodloužení jeho doby platnosti rodinným příslušníkům a jiným občanům. A je toho i běžně využíváno. Koneckonců tento navrhovaný nástroj je pouhým rozšířením a zpřesněním stávající úpravy, která říká, že úředník za neprůstřelným sklem hodnotí zdravotní stav žadatele. Tak my říkáme: Není to úředník za neprůstřelným sklem, je to lékař, kdo hodnotí, zda daný člověk má, či nemá danou chorobu.

Čili v tomto ohledu si nedovedu vysvětlit, proč se Ministerstvo zahraničí k tomu postavilo takto odmítavě. Snad se mohu pouze domnívat, že to může býti proto, že jsem to navrhl já osobně a před několika málo měsíci na území hlavního města Prahy jsem nebyl příznivcem koalice s TOP 09. Tak možná je to jenom taková malá vratka.

Dovolte mi, abych tedy přečetl návrh pozměňujícího návrhu, který zlikviduje tuto věc, abychom se jí už nemuseli zabývat - pozměňující návrh MUDr. Borise Šťastného k usnesení číslo 16 ze 4. schůze výboru pro zdravotnictví, konané dne 19. ledna 2011, k vládnímu návrhu, kterým se mění zákon číslo 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 165.

Navrhuji vypustit z usnesení číslo 16 body týkající se změny zákona o pobytu cizinců na území České republiky a vyšetření fyzických osob vstupujících na území státu ze zahraničí. Konkrétně tímto navrhuji vypuštění následujících bodů z tohoto usnesení číslo 16: bodu 2 § 68a vyšetření fyzických osob vstupujících na území státu ze zahraničí, dále bodů 11, 12, 13, 14, nově vložené části III článku 5 Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky.

Toť můj pozměňující návrh. A směrem k této Sněmovně i veřejnosti konstatuji, že i nadále bude o tom, zda žadatel má tuberkulózu, kapavku, syfilis či choleru, rozhodovat policista v kukani.

Hezký den. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Šťastnému. Nyní má slovo pan poslanec Michal Babák.

 

Poslanec Michal Babák: Dobrý den. Dámy a pánové, paní předsedající, vládo, já bych z tohoto místa chtěl poprosit autora - a já se nebojím říci - toho přílepku, který byl dán k pozměňovacímu návrhu zdravotního výboru, a požádat ho o stažení, protože jako garant, pokud nebude stažen, navrhnu klubu Věcí veřejných, aby nepodpořil celý pozměňovací návrh výboru pro zdravotnictví, což by samozřejmě byla škoda i s ohledem na to, co tady říkal pan ministr a další řečníci.

Jsem technokrat, takže bych to shrnul asi do pěti základních tezí, proč nepodpořit tento přílepek.

Hlavně jde o to, že obchází standardní legislativní proces a vkládá přílepek do zákona o ochraně zdraví, který řeší kvalitu vody ke koupání. Od toho mají zdravotní ústavy, myslím, hodně daleko.

Za druhé. Zdravotní ústavy již byly jednou redukovány, nejednou tedy, a to jak početně, tak finančně. Primární prevence je systém, který má objektivně zanalyzovat oblasti, kde se objevuje zvýšená koncentrace nemocí.

Za třetí. Takzvaná redukce ústavů je jejich odborníky vnímána jako snaha o celkovou likvidaci tohoto zařízení nebo těchto zařízení.

Za čtvrté. V případě, že by pan autor měl pozitivní přístup k celé této věci, tak absolutně nechápu, proč tento návrh nepředložil jako klasický zákon a nevytvořil tak prostor pro klasickou odbornou diskusi ve výborech atd.

A za páté spíš takový námět na zamyšlení. Nastává otázka, kam bude v případě zrušení těchto ústavů tento majetek přesunut. V případě, že bude přesunut na nástupnickou organizaci, může jít o soukromý subjekt, tudíž v podstatě o další privatizaci státního majetku?

Děkuji. Pěkný den.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Babákovi. Nyní se hlásí pan kolega Jan Látka.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi seznámit vás se stanoviskem pracovníků Zdravotního ústavu se sídlem v Plzni k současnému stavu jednání o budoucnosti zdravotních ústavů.

"Vážený pane poslanče, s ohledem na současný stav jednání o budoucnosti zdravotních ústavů v České republice si dovolujeme uvést několik základních údajů o našem pracovišti a současně vás požádat o laskavé posouzení našich názorů.

Za prvé. Zdravotní ústavy jsou jako příspěvkové organizace zdravotnickými zařízeními s nulovým příspěvkem státu, proto nepředstavují pro zřizovatele a státní rozpočet žádné finanční ani jiné náklady a zatížení.

Za druhé. Zdravotní ústavy jsou součástí hygienické služby. Jejich hlavním a prioritním partnerem jsou pracoviště krajských hygienických stanic. Současně poskytují odborné služby i dalším partnerům, občanům, fyzickým a právnickým osobám, státním orgánům, nestátním organizacím atd. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP