(15.20 hodin)
(pokračuje Vacek)

Generální ředitelství úřadu práce bude sídlit v budově Ministerstva práce a sociálních věcí, kde nyní sídlí útvar správy služeb zaměstnanosti. Krajské pobočky budou sídlit v budovách současných pověřených úřadů práce. Návrh počítá díky centralizaci obslužných činností s celkovým snížením počtu zaměstnanců úřadů práce. Nebudou tedy nutní ani noví úředníci, ani nové budovy. Úspory jsou tedy vyčísleny skutečně reálně a výše úspor uváděná v původním odůvodnění návrhu, který jste viděli, je podle analýzy provedena v rámci hodnocení dopadů regulace spíše pesimistická. Očekávat lze tedy i vyšší úspory.

Dalším bodem, který se objevil mezi výtkami pana prezidenta, bylo to, že zákon byl projednáván nestandardním způsobem. Návrh zákona prošel řádným legislativním procesem včetně podrobného projednání ve výborech Poslanecké sněmovny a Senátu. Předložený návrh po zapracování připomínek výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny dokonce reaguje i na meziresortní připomínkové řízení. K návrhu se také vyjádřila vláda a Legislativní rada vlády. Po věcné stránce byl tedy návrh projednán podrobně a srovnatelně s jinými návrhy. Po formální stránce je pak potřeba upozornit na to, že podle ústavy má poslanec stejnou zákonodárnou iniciativu jako vláda, a nelze tedy návrhy předložené poslancem nebo skupinou poslanců považovat za méněcenné oproti návrhům vládním.

A jako poslední z řady výtek bylo řečeno, že zákon obsahuje řadu chyb. Tento názor zazněl jak tady v Poslanecké sněmovně, tak v Senátu. K tomuto bodu bylo vysvětleno mnohé. Není pravdou, že návrh zákona o Úřadu práce České republiky je zatížen značným množstvím chyb. Při projednávání zde v Poslanecké sněmovně byl předložen pozměňovací návrh obsahující celkem 44 bodů. Většina z nich měla povahu legislativně technickou spočívající v upřesnění, které části konkrétních ustanovení se změna týká. Jako příklad lze uvést upřesnění v části druhé, kde se v bodě 18 za slova "§ 22 odstavec 3" vkládají slova "větě druhé". Úpravy obdobného charakteru jsou v dalších čtyřech bodech. V jedenácti případech byly pozměňovací návrhy vyvolány přijetím návrhu zákona o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Muselo být vycházeno ze znění platného v době jeho přípravy. Obecně je tedy třeba říci, že případné legislativně technické nedostatky lze překlenout výkladovými prostředky a v textu zákona je následně zvolit v dalším legislativním procesu. Nejedná se v žádném případě o nedostatky, které by bránily výkonu činnosti a správě agend.

V kontextu vypořádání těchto připomínek bych vás rád, dámy a pánové, požádal o to, abyste podpořili schválení tohoto zákona. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Vackovi. Zeptám se paní zpravodajky výboru pro sociální politiku, paní poslankyně Milady Emmerové, zda se chce ke stanovisku prezidenta republiky vyjádřit. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážená paní předsedkyně, vážení přítomní, dovolila bych si přednést zkrácenou verzi ze dne 23. února 2011 z deníku Právo, která vypichuje nejdůležitější argumenty proti tomuto zákonnému ustanovení.

Pod nadpisem "Klaus vetoval zákon o změnách úřadu práce" jsou následující slova: Prezident zákon považuje za nesystémový a nedomyšlený. Zákon vytváří další, nový centrální úřad, a tím posiluje byrokracii, s čímž se nemohu ztotožnit, uvedl prezident v odůvodnění svého postupu.

Jedním z hlavních proklamovaných důvodů přijetí zákona jsou údajné úspory finančních prostředků ve výši jedné desetiny ročních nákladů. Takovou úsporu považuji za naprostou fikci. Zkušenosti s vytvářením nových úřadů nás již mnohokrát přesvědčily o opaku, připomněl prezident, jemuž rovněž vadí průběh legislativního procesu, který označil za nestandardní.

Prezident upozornil rovněž na faktické chyby, které by mohly znamenat - cituji - nemalé důsledky. Sněmovna návrh schválila v únoru, když přehlasovala senátní veto. Na chyby upozorňovala i opozice, která navíc namítala, že nová struktura se vzdálí lidem v regionech. Zákon je věcně sporný, není dobře připraven, není dostatečně prodiskutován a přichází v nevhodnou chvíli, uzavřel pan prezident.

Já chci jen připomenout, že v současnosti existuje 77 samostatných úřadů práce s 250 pracovišti zaměřenými na zaměstnanost a se zhruba čtyřmi stovkami poboček státní sociální podpory. Podle návrhu zákona, který by měl platit od dubna, vznikne pražské ředitelství úřadu práce, čtrnáct krajských poboček a kontaktní pracoviště ve 226 pověřených obcích.

Na závěr tedy: Nemělo by se rušit to, co po léta fungovalo, a to zvláště v době, kdy nezaměstnanost významným způsobem zasáhla naši společnost. Doporučuji tedy respektovat veto pana prezidenta. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, paní zpravodajko. Otvírám rozpravu k tomuto bodu. Mám zde jednu písemnou přihlášku, slovo tedy dostane pan poslanec Miroslav Opálka jako první. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní předsedkyně. Vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, v poslední době registrujeme nějaký nový styl vládnutí. Ústavní soud řeší nezdůvodněné vyhlášení legislativní nouze, sledujeme samopaly ve veřejnoprávní televizi. Ale zvláštní je i předložení tohoto návrhu, který byl vyřazen z vládního kola legislativního procesu a předložen jako poslanecký ve zrychleném čtení, to je dle § 90 zákona o jednacím řádu. Nakonec se ukázalo, že tato předloha je nedodělek, neboť už z výboru bylo sneseno nemálo pozměňovacích návrhů.

Strukturální reforma sociálního systému musí být podepřena něčím a to vytváří tento návrh. To, že opozice v Poslanecké sněmovně vetovala projednávání podle § 90 a opakovaně navrhla zamítnutí tohoto návrhu, že levicový Senát - chcete-li - tento návrh vrátil naší Sněmovně a že rovněž pravicový prezident České republiky vyhodnotil obsah a připravené změny jako nežádoucí a taktéž tento návrh vetoval, to je opravdu na pováženou.

Ministerstvo práce a sociálních věcí se prsí, jak je vše připraveno, a žádné problémy nečeká. Přitom ví, že jen nový informační systém si vyžaduje delší čas k tomu, aby byl spuštěn jako funkční. A ono se dokonce tak spěchalo, že již proběhla výběrová řízení na některé nové pozice, i když zákon dosud nebyl schválen a nevyšel ve Sbírce zákonů. Ale to není vše. Zákon ještě není schválen, ale již byl vybrán dodavatel v rámci veřejné zakázky malého rozsahu pro analýzu systému kontroly nezaměstnanosti šitý na tento nový úřad. A i když byl příslib, že se vše bude zveřejňovat, zakázku v informačním systému o veřejných zakázkách nenalezneme. A to jen čekám, až se provalí, která firma, s jakým zázemím a s jakými vztahy bude dodavatelem nového počítačového vybavení a programu. No, jak jsem v úvodu poznamenal - prostě nový styl vládnutí.

Dle předkladatelů by mělo jít o zkvalitnění služeb státu na úseku zaměstnanosti. Avšak v oblasti zprostředkování a poradenství se pro jednotlivé nezaměstnané, kteří budou docházet na kontaktní místa, či dokonce na centra CzechPointu, se centralizovaná státní správa zúží a zkomplikuje. Otvírá se však větší prostor pro agentury práce privatizací dalšího úseku státní a veřejné správy. Možná že i to je jeden z hlavních záměrů. Úřady práce se stanou pouhým evidenčním a výplatním místem, a to i pro další sociální dávky, tak jak se chystá reforma sociálního systému. Tím se, jak apeluje Svaz měst a obcí, naruší i stávající funkční dávkový systém, individuální práce s klientem, znalost místních problémů, určitá propojenost přenesené a samostatné působnosti v obcích v sociální oblasti se zbytečně odstraní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP