Pořad 1. schůze

1. schůze (22., 24. června 2010)

Zahájení schůze

1. Slib předsedajícího ustavující schůze Poslanecké sněmovny

Projednávání (22. června 2010)

2. Slib poslanců

Projednávání (22. června 2010)

3. Informace o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů

Projednávání (22. června 2010)

4. Návrh na zřízení mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu členů

Projednávání (22. června 2010)

5. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru a na kandidáty na předsedu, místopředsedy a ověřovatele Poslanecké sněmovny

Projednávání (22. června 2010)

6. Návrh na ustavení mandátového a imunitního výboru

Projednávání (24. června 2010)

8. Informace mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců

Projednávání (24. června 2010)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny

Projednávání (24. června 2010)

10. Návrh na stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny

Projednávání (24. června 2010)

11. Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny

Projednávání (24. června 2010)

12. Návrh na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmovny

Projednávání (24. června 2010)

13. Návrh na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny

Projednávání (24. června 2010)

14. Návrh na zřízení výborů Poslanecké sněmovny

Projednávání (24. června 2010)

15. Návrh na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny

Projednávání (24. června 2010)

16. Vyhlášení lhůty na podávání návrhů na členy výborů Poslanecké sněmovny

Projednávání (24. června 2010)

17. Návrh termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny

Projednávání (24. června 2010)Přihlásit/registrovat se do ISP