Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Zdeňka Horníková

Schůze: 5, 7, 8, 9, 13, 14, 30, 32, 33, 36, 38, 40, 46, 47, 49, 51

5. schůze (21. - 24. 9. 2010)

89. Ústní interpelace
část č. 81 (23. 9. 2010)

7. schůze (26. 10. - 9. 11. 2010)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 70/ - druhé čtení
část č. 75 (29. 10. 2010)

87. Ústní interpelace
část č. 157 (4. 11. 2010)

8. schůze (2. 11. 2010)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 156/ - zkrácené jednání
část č. 22, část č. 25 (2. 11. 2010)

9. schůze (7. - 17. 12. 2010)

část č. 4 (7. 12. 2010), část č. 30 (8. 12. 2010)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník /sněmovní tisk 188/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 47, část č. 52, část č. 54 (8. 12. 2010)

13. schůze (1. - 11. 2. 2011)

část č. 123 (8. 2. 2011)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník /sněmovní tisk 188/ - druhé čtení
část č. 118 (4. 2. 2011)

79. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník /sněmovní tisk 188/ - třetí čtení
části č. 210-213 (11. 2. 2011)

101. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 168 (10. 2. 2011)

14. schůze (15. - 25. 3. 2011)

101. Zpráva kontrolního výboru o překážkách v činnosti Poslanecké sněmovny - kontrola hospodaření Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 7 (15. 3. 2011)

30. schůze (4. - 9. 11. 2011)

5. Vládní návrh občanského zákoníku /sněmovní tisk 362/ - třetí čtení
část č. 54 (9. 11. 2011)

32. schůze (6. - 20. 12. 2011)

85. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2012 /sněmovní tisk 517/
část č. 214 (14. 12. 2011)

33. schůze (31. 1. - 10. 2. 2012)

16. Vládní návrh zákona o zásluhách Václava Havla /sněmovní tisk 560/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 43 (1. 2. 2012)

36. schůze (13. - 21. 3. 2012)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 595/ - prvé čtení
část č. 49 (14. 3. 2012)

38. schůze (24. 4. - 9. 5. 2012)

část č. 32 (3. 5. 2012)

38. Návrh poslanců Zdeňky Horníkové, Lenky Andrýsové, Václava Horáčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 638/ - prvé čtení
část č. 139 (9. 5. 2012)

39. Vládní návrh zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty /sněmovní tisk 657/ - prvé čtení
část č. 141 (9. 5. 2012)

40. schůze (5. - 22. 6. 2012)

část č. 43 (6. 6. 2012), část č. 159 (12. 6. 2012), část č. 271 (20. 6. 2012)

72. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 622/ - třetí čtení
část č. 275 (20. 6. 2012)

119. Návrh poslanců Zdeňky Horníkové, Lenky Andrýsové, Václava Horáčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 638/ - druhé čtení  
část č. 207 (13. 6. 2012)

46. schůze (18. - 26. 9. 2012)

část č. 15 (18. 9. 2012)

47. schůze (23. 10. - 9. 11. 2012)

část č. 9 (23. 10. 2012)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 595/ - druhé čtení
část č. 52 (24. 10. 2012)

49. schůze (4. - 19. 12. 2012)

106. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2013 /sněmovní tisk 830/
část č. 278 (19. 12. 2012)

122. Vládní návrh zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty /sněmovní tisk 657/ - třetí čtení
části č. 189-190 (14. 12. 2012)

51. schůze (5. - 19. 2. 2013)

4. Návrh zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty /sněmovní tisk 657/5/ - vrácený Senátem
část č. 288 (19. 2. 2013)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 730/ - druhé čtení
část č. 24 (5. 2. 2013)

71. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 737/ - prvé čtení
část č. 203 (13. 2. 2013)


Přihlásit/registrovat se do ISP