(10.50 hodin)
(pokračuje Sobotka)

To znamená to jsou ty škody, které jsou průběžně odstraňovány během jednotlivých let. Pokud jde o ten takzvaný ekologický supertendr, ten naštěstí zatím schválen nebyl. Stejně zatím naštěstí nebyly schváleny církevní restituce, takže Česká republika naštěstí ještě nezbankrotovala. Kdyby minulá, Topolánkova vláda prosadila v této rozpočtové situaci ještě církevní restituce a 280 mld. a potom ještě ekologický supertendr za desítky miliard korun, tak bychom tady řešili mnohem horší problémy, než je stávající podoba stávajícího rozpočtu. (Potlesk z řad sociální demokracie.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Další faktická - pan poslanec Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, pan poslanec Plachý z ODS tady říkal, že sociální demokracie se řídí heslem zdroje jsou. Ono to spíš vypadá, pane poslanče Plachý prostřednictvím paní předsedající, tak, že ty zdroje jsou právě za vlád ODS. Jak jinak si totiž vysvětlit, že za tu dobu, kdy jste tady vládli, se vám nepodařilo snížit cenu kilometru dálnice v České republice alespoň na průměr, který je v Evropské unii obvyklý, a že je velmi pravděpodobné, že ty silnice jsou dražší než v Německu a jinde? Pokud by zdroje nebyly, jak vy říkáte, tak by asi vaši ministři za ODS nepodepisovali tak takzvaně výhodné dodatky, které podepisovali s Kapschem a které jen od roku 2007 podle všeho vzrostly a navýšily roční paušál, který vyplácí Česká republika, o 900 mil. korun každý rok právě této společnosti. A bude je platit stále. To znamená že se jedná o peníze, které se, jak vy říkáte, platí stále, takže se projídají.

A k tomu projídání. Víte, já si nemyslím, že ti hasiči, ti učitelé, ti, kteří ušetří ta čtyři procenta z platu příští rok díky tomu, jak jsme v této Poslanecké sněmovně rozhodli, budou chodit po restauracích čtvrté cenové skupiny, budou je propíjet, tak jak vy jste to naznačoval. Myslím si, že oni mají dost důležitějších věcí, které za ně koupí. Možná naopak ti, kteří vydělali na těch stavebních zakázkách, majitelé těch stavebních firem, těch velmi drahých dálnic, které se v České republice staví, budou hýřit, ale ne v restauracích čtvrté cenové skupiny. V těch nejluxusnějších, protože na to budou mít.

Já tedy vidím, že zdroje jsou, ale za vlád ODS nejsou příliš účelně vynakládány. Děkuji. (Potlesk z řad sociální demokracie.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Přečtu faktické poznámky: pan ministr Janota, pan poslanec Seďa, pan poslanec Petr, pan poslanec Plachý a pan poslanec Křeček. Tedy - do 11 hodin, kdy přerušuji tento bod, pouze faktické poznámky.

Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Vážená paní předsedající, já to přece nechci tady nějak eskalovat. Debata se vede v jistém duchu. Platí ale jedna věc. Pan ministr Sobotka, bývalý ministr Sobotka, správně říkal: Touto metodou se nezadlužíme. Ano, to souhlasí, protože vlastně prostředky, které mají být primárně určeny na ty ekologické škody, prostě z tohoto čerpáme.

Já se ale ptám naprosto objektivně: Z čeho budeme v budoucnu platit? Odpověď je taková, že pakliže tam nebudou prostředky, bude to platit státní rozpočet. To je faktum. A proto peníze na účtu by měly být na to primárně shromážděny. Já jsem nechtěl nic jiného říci.

Určitě se připojím k těm, kteří říkají, že při výstavbě dálnic se plýtvá. Zcela určitě ano. Sám si myslím, že tam jsou rezervy v řádu několika procent, možná i desítek procent. Toto ale společně řešme a donuťme ty firmy, donuťme kontrolou a vším možným způsobem, aby se plýtvání maximálně omezilo. V tom se shoduji se všemi.

Znovu ale říkám, že mám obavu, že za tři roky tady budoucí ministr financí bude řešit v položce výdaje státního rozpočtu ekologické škody, protože peníze už třeba na těch účtech nebudou.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S faktickou poznámkou pan poslanec Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Mám jen několik poznámek k té zodpovědnosti. Nebyla to sociální demokracie, kdo přijal letošní rozpočet, který byl předložen s nereálnými příjmy. Nebyla to sociální demokracie, ale Topolánkova vláda, která předložila na rok 2009 daňové prázdniny pro živnostníky a malé firmy. Stát tak přišel o 40 mld. korun. Nebyla to sociální demokracie, která včera v Senátu předkládala návrh na úhradu koncesionářských poplatků ze státního rozpočtu. Pokud by to bylo přijato, 5 mld. korun by byl další schodek. A nebyla to sociální demokracie, která včera v Senátu protlačila snížení spotřební daně z piva, což bude stát státní rozpočet další 1 mld.

O jakém populismu, prosím vás, vážené kolegyně a kolegové, z pravice tady hovoříte? (Potlesk zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Faktická poznámka - pan poslanec Petr.

 

Poslanec Břetislav Petr: Dámy a pánové, já se pokusím vyhnout ideologii a půjdu spíš k problémům.

Státní fond dopravní infrastruktury vznikl také proto, aby někdo tu rozsáhlou výstavbu řídil, aby ji neřídilo Ministerstvo dopravy. A pro Státní fond dopravní infrastruktury byla stanovena také jistá pravidla, která asi neplatí. Já musím položit otázku: Jak je možné, že stávající pan ministr dopravy říká, že vše je předzávazkované, to znamená že nic nového nebude, protože vše bylo rozdáno. Musím se otázat: Vy jste přece, pane ministře prostřednictvím paní předsedající, byl šéfem Státního fondu dopravní infrastruktury. Proč jste se nechal ministry, ať už to byl Řebíček nebo Bendl, ohnout tak, že z toho, co bylo naplánováno na rok 2010, v rozpočtu 2009 platí pouze 60 %? Je to neschopnost, nebo je to snaha vyhovět svým kolegům?

Já se ptám také, jak je možné, že Ministerstvo financí nemělo výhrady proti nevýběru mýta a proti telematice ve výši 4 mld., když tady pan kolega Sobotka jednoznačně ukázal: normálním řidičům to zvedneme o 20 %, ale těm, kteří jezdí a kazí dálnice, čili náklaďákům, to nezvedáme vůbec. Tam jsme peníze našli.

A moje poslední otázka. Trvalo deset let, než jsme dovedli dálnici do Ostravy. Jaký je důvod k tomu, že v Ostravě se za použití dálnice, která má 7 km na teritoriu Ostravy, má platit, kdežto v ostatních městech, jako je Praha a Brno, se neplatí? (Předsedající: Váš čas, pane poslanče!) Ano, děkuji. Snad nám to někdo vysvětlí.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Poslední faktická, to bez pochyby, pan poslanec Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, chtěl jsem se faktické vzdát, ale vzhledem k tomu, že v 11 hodin se stejně přeruší, tak je to jedno.

Pan poslanec Škromach napadl poslance ODS z impotence. Prostřednictvím paní předsedající vážený pane kolego Škromachu... Pravda, nemá čas, baví se. Mám čtyři děti. Kolik máte vy? Myslím, že impotence tam nebude. (S úsměvem.)

Pan poslanec Tejc nás napadl, že za dobu naší vlády jsme nebyli schopni zredukovat cenu kilometru dálnice. Vážený pane kolego prostřednictvím paní předsedající, vládli jsme dva roky a dva měsíce. Vy osm let! Vy jste měli čtyřikrát větší příležitost zredukovat cenu kilometru dálnice. Nic jste neudělali!

Smlouva s firmou Kapsch. Bezesporu to nebylo žádné velké vítězství. A já jsem interpeloval tehdejšího ministra dopravy s tím, že se mi nezdá být vhodné zadání. Je možné to vytáhnout ze stena, mohu to doložit. Nicméně smlouvu, tu základní smlouvu, jste vysoutěžili a podepsali vy. Mikrovlny zvítězily nad satelitem a od té doby řešíme problémy.

Hasiči a policisté. Z těch peněz, které vy jim přisouváte, se v restauracích čtvrté cenové kategorie opravdu příliš neopijí. To určitě ne. Nebudou ale propouštěni po tisících, tak jak jste to zajistili vyčerpáním - opět hledám slušné slovo - 5,1 mld. korun z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Zvýšili jste miliardu korun propadu příjmů na dani z přidané hodnoty a propustili jste tím několik tisíc zaměstnanců ve stavebnictví, kteří každodenně dupou v gumácích v blátě na rozdíl od státních zaměstnanců. Taková je vaše sociální solidarita!***
Přihlásit/registrovat se do ISP