Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
21. října 2009 v 9.17 hodin
Přítomno: 151 poslanců

 

(V 9.04 hodin místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážení přítomní členové vlády, chtěl jsem zahájit druhý jednací den 64. schůze Poslanecké sněmovny, ale dovídám se, že ještě nemáme k dispozici tu podobu programu, ke kterému by bylo možné podávat pozměňující návrhy v té první půlhodině. A to je problém technický, tak mi dovolte, abych požádal ještě o desetiminutovou ne předpřestávku, ale pozdržení zahájení Sněmovny. Zahájili bychom v 9 hodin 15 minut. Děkuji.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi zahájit jednací den 64. schůze Poslanecké sněmovny.

Nejdřív prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami. Pan poslanec Zdeněk Lhota má náhradní kartu číslo 10, pan poslanec Pospíšil náhradní kartu číslo 14.

Teď tu mám omluvy. Na zahraniční cestě je poslankyně Anna Čurdová, Tomáš Dub, Jan Hamáček. Nepřítomna bude dnes paní poslankyně Kateřina Jacques, David Kafka, Karel Kratochvíle, Tomáš Kvapil, Alfréd Michalík, Petr Pleva, Daniel Reisiegel, Antonín Seďa, Hana Šedivá, Lucie Talmanová, Pavel Vanoušek a Oldřich Vojíř. Mám tady také omluvy členů vlády. Omlouvá se ministr Ladislav Miko a na zahraniční cestě by měl být Gustáv Slamečka.

Dnešní jednací den se budeme věnovat pevně zařazeným bodům 77, to je zpráva předsedy vlády k programovým prioritám vlády na období do řádných voleb, a bodem 1, to je vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky. To bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet ten první bod. Není vyloučeno, že bychom státní rozpočet začali ještě dopoledne, podle toho, jak bude se vyvíjet bod 77. V případě, že by nebyl doprojednán bod 77 dopoledne, tak jeho projednávání přerušíme před polední pauzou, protože podle schváleného harmonogramu jsme si středu vyčlenili pro státní rozpočet v prvém čtení. Ten bychom pak projednávali nejpozději jako první bod odpoledne. Poté bychom samozřejmě pokračovali body ve schváleném pořadí. Tak vypadá dnešní program.

Teď tady mám nějaké přihlášky ke změně programu. První jsem obdržel přihlášku pana poslance Daniela Rovana a pak paní poslankyně Aleny Páralové. Prosím pana poslance Rovana jako prvního.

 

Poslanec Daniel Rovan: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dobrý den. Dovolte mi do programu navrhnout nový bod, a to návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovních tisků 887 a 888. Jsou to tisky týkající se daně z přidané hodnoty a spotřební daně, které byly včera projednány ve druhém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Chcete hlasovat pouze o zkrácení zákonné lhůty? Ano.

Paní poslankyně Alena Páralová.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, můj návrh se týká bodu číslo 46, tisk 476, zákon o protikomunistickém odboji nebo také zákon o třetím odboji. Navrhuji, aby tento bod číslo 46 byl pevně zařazen na pátek 23. 10. po bloku třetích čtení jako druhý bod.

Zdůvodnění je to, že předkladatelé, senátoři, v dalších týdnech našeho jednání budou na zahraniční cestě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Říkala jste jako třetí bod? (Poslankyně Páralová: Je tam jeden.) Je tam jeden, tak jako druhý bod. Ano.

Prosím, ještě pan poslanec Rovan zřejmě upřesní.

 

Poslanec Daniel Rovan: Já se omlouvám, zapomněl jsem uvést, že žádám, aby to bylo zařazeno jako první bod dnešního jednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Jako první bod to zkrácení lhůty. O kolik to bylo?

 

Poslanec Daniel Rovan: Zkrácení lhůty na 48 hodin.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan předseda Vlček se hlásí o slovo.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, byl vám na stoly rozdán schválený program 64. schůze Poslanecké sněmovny a máme ve čtvrtek 22. října zařazeny body 8, 4, 13 a došlo k chybě. Vyškrtněte si, prosím, v tomhle řádku bod číslo 31, který je tedy zařazen v bloku normálních bodů. To znamená, že ho nemáme předřazený. Takže znova zopakuji - čtvrtek 22. října body 8, 4, 113 a 116.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon - osm, čtyři - jenom oprava je to?

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Je to jenom, pane předsedající, oprava, protože při přepisování a při množení došlo k chybě. To znamená, že v ten čtvrtek se tedy vypouští bod 31 z pevně zařazených a samozřejmě zůstává v bloku normálních bodů. Není jako bod předřazený. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP