(11.00 hodin)

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Znovu děkuji za slovo, pane předsedající. Jen velmi stručně připomenu, že v žádném případě přijetím tohoto návrhu zákona nezakládáme institut zaměstnaneckého penzijního pojištění na území České republiky, pouze zpřístupňujeme zaměstnaneckým penzijním fondům z evropského prostoru činnost na území České republiky.

Děkuji za projednání. Se všemi pozměňujícími návrhy, které zazněly, souhlasím, takže nebude-li Sněmovna mít námitek, myslím si, že je možné o nich hlasovat dohromady. Ale to už se pletu do práce pana zpravodaje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi. Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže rozpravu ve třetím čtení končím a prosím pane zpravodaji, zda byste byl tak laskav a ujal se svých zpravodajských povinností.

 

Poslanec Daniel Rovan: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, doufám, že tato procedura bude jednodušší než ty předešlé z toho důvodu, že byly podány pouze legislativně technické úpravy, jednak moje, jednak pana kolegy Šustra, které jste dostali rozdány do lavic pod číslem tisku 401/1. Ty moje jsou označeny písmenem A, ty od pana kolegy Šustra písmenem B. Vzhledem k tomu, že se nijak nekříží, vzájemně se spolu netýkají, tak bych si dovolil navrhnout proceduru takovou, že v prvním hlasování bychom hlasovali o pozměňujících návrzích jako celku, tzn. tisk 401/1, a ve druhém hlasování o návrhu zákona, tedy o tisku 401.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Váš návrh, pane poslanče, všichni slyšeli, ale nevím, zdali jsou všichni srozuměni s tím, že to tak bude. Pan poslanec Pleva má možná jiný názor.

 

Poslanec Petr Pleva: Já, vážený pane předsedající, nechci zpochybňovat, že jsou to legislativně technické návrhy, nicméně byly předneseny ve druhém čtení jako samostatné a myslím, že by to byl precedens, který tady ještě nebyl. Měli bychom hlasovat napřed o bodu A a potom o bodu B. Jedno hlasování navíc nás nezabije a nebudeme zakládat precedenty, které by se nám nemusely líbit v nějakém dalším hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já s tím souhlasím, pan zpravodaj určitě taky, takže - je to vaše právo. Čili budeme hlasovat o bodech A, B a o celku. Souhlasí pan poslanec Pleva? Ano. Další námitky nejsou, takže přistoupíme k hlasování o bodu A.

Názory? (Ministr souhlasí, zpravodaj doporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 195. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo, hlasovalo 160 poslanců, 149 bylo pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu pod písmenem B. Stanoviska? (Ministr i zpravodaj souhlasí.)

 

Hlasujeme. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování 196 skončilo. Ze 160 hlasujících pro bylo 146, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní můžeme hlasovat o návrhu jako celku: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 401, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 197. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, ze 159 hlasujících bylo pro 130, nikdo proti, návrh byl přijat. Děkuji všem aktérům.

 

Budeme pokračovat dalším bodem a tím je

 

60.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 383/ - třetí čtení

 

Pan ministr Gandalovič je omluven, takže se jeho povinností ujme pan ministr Říman. A místo pana poslance Skopala, který je také omluven, se ujme povinností zpravodaje pan poslanec Kratochvíle. Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, takže pan zpravodaj by nás měl seznámit s tím, jak budeme pokračovat v hlasování o návrzích.

 

Poslanec Karel Kratochvíle: Vážený pane místopředsedo vlády, vážené kolegyně, kolegové, já vám děkuji za slovo a chtěl bych vás provést poměrně jednoduchým hlasováním. Je to technická norma zákona o rostlinolékařské péči.

V proceduře navrhuji, abychom nejdříve hlasovali pozměňovací návrh zemědělského výboru, který je uveden pod písmenem A, dále pozměňovací návrh poslance Jiřího Hanuše pod písmenem B a posledním hlasováním bude hlasování o zákonu jako celku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP