Sněmovní tisk 401
Vl.n.z. o činnosti institucí zaměst. penzijního pojištění - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 1. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 401/0 dne 18. 1. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2008 (usnesení č. 202). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 2. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 611).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 401/1, který byl rozeslán 23. 4. 2008 v 11:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 5. 2008 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 197, usnesení č. 790).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 19. 5. 2008.
  Zákon Senátem schválen 5. 6. 2008.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 6. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 6. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 6. 2008.

Zákon vyhlášen 4. 7. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 78 pod číslem 248/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Podnikání, Pojištění, Politika sociální, Zaměstnanci, Zaměstnanost

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: členský stát EU, důchodový plán, evropská společnost, penzijní připojištění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)