(10.00 hodin)
(pokračuje Jandák)

Bude-li návrh B1 přijat, budeme potom hlasovat o pozměňovacím návrhu A1 ve znění přijatého návrhu B1. Pokud by návrh pana poslance Plachého přijat nebyl, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A1 v té podobě, ve které byl předložen. Pokud bude přijat pozměňovací návrh A1 ať už v té či oné podobě, potom bychom hlasovali o vládním návrhu zákona ve znění přijatého pozměňovacího návrhu. Nebude-li pozměňovací návrh A1 přijat, měli bychom poté hlasovat o vládním návrhu zákona v původní podobě, ve které byl do Sněmovny předložen.

Omlouvám se, zdá se, že to je komplikované, ale je to vlastně velmi jednoduché. Souhlasíte-li s takto navrženou procedurou, prosím, abyste o ní dal hlasovat.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, slyšeli jste to. Zase se vás ptám, jestli někdo zpochybňuje ten zdánlivě složitý postup, ale přitom jednoduchý, který přečetl pan poslanec Jandák. Nikdo jej nezpochybňuje. V tom případě -

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Já bych prosil, pane předsedající, abyste dal nejprve hlasovat o pozměňovacím návrhu B1 pana poslance Plachého.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Kolegové, hlasujeme nejdříve o pozměňovacím návrhu B1 poslance Plachého. Zeptám na názor ministra. (Stanovisko ministra i zpravodaje je nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 152, přítomno 188, pro hlasovalo 105, proti 60. Návrh pana poslance Plachého byl přijat.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Protože pozměňovací návrh byl přijat, žádám, abyste dal hlasovat o pozměňovacím návrhu A1 ve znění pozměňovacího návrhu B1.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře, jaké je vaše stanovisko? (Ministr neodpovídá.)

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Hlasujeme o tom, že s tímto pozměňovacím návrhem bude souviset pozměňovací návrh výboru, jestli s tím souhlasíte. Vy jste předkládal jiný návrh, pane ministře. (Stanovisko ministra je nesouhlasné.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže pan ministr nesouhlasí, pan zpravodaj má stanovisko neutrální.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 153, přítomno je 188, pro hlasovalo 122, proti 30. Tento návrh byl také přijat.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Protože pozměňovací návrh A1 byl přijat, žádám, abyste dal hlasovat o přijetí návrhu novely zákona ve znění tohoto pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vy tedy říkáte, že už máme hlasovat o celém návrhu zákona? Ano, dobře. Kolegové, vypadá to, že jsme pozměňovací návrhy vyřešili.

Pokud nikdo nemá námitky, budeme hlasovat o návrhu usnesení, který vám přečtu: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 289, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zeptám se ještě v této fázi na stanovisko ministra. Ptám se, pane ministře, jaké je vaše stanovisko.

 

Ministr kultury ČR Václav Jehlička Já mám neutrální stanovisko.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A pan zpravodaj?

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Také neutrální.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro - přes tento vlažný přístup - ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 154, přítomno je 187, pro hlasovalo 125, proti 17. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Končím projednávání tohoto návrhu.

 

Dalším bodem je

 

87.
Vládní návrh zákona o nabídkách převzetí a o změně
některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí)
/sněmovní tisk 358/ - třetí čtení

 

To je opět spojeno s ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem. Zpravodajem je pan poslanec Daniel Rovan. Pozměňovací návrhy jsou ve sněmovním tisku 358/3.

Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo? Nehlásí, rozpravu končím. Slovo má pan ministr spravedlnosti. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji, pane předsedo. Já řeknu jen jednu stručnou větu. Tato novela, která startuje revizi obchodního práva v České republice, je základem nového obchodního zákoníku. Víceméně je novelizována pouze usnesením, návrhem ústavněprávního výboru, který obsahuje pouze technické změny, proto kompletně za předkladatele s tímto usnesením ústavněprávního výboru souhlasíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Poprosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Daniel Rovan: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, k tomuto tisku jsme obdrželi pouze jeden komplexní pozměňovací návrh. Já bych si dovolil doporučit Sněmovně proceduru takovou, že bychom v prvním kroku odsouhlasili pozměňovací návrh tak, jak byl schválen ústavněprávním výborem, a ve druhém kroku bychom hlasovali o návrhu jako celku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Nejdříve pozměňovací návrh a pak celý návrh zákona. Ptám se, kdo zpochybňuje tento přístup. Nikdo nemá proti tomuto postupu námitku, takže můžeme hlasovat.

Prosím poslance - chápu, že je to náročné - aby se vrátili do lavic, abychom mohli hlasovat o tomto zákonu. Ještě zazvoním.

Pane zpravodaji, prosím, o čem budeme hlasovat nejdříve? O pozměňovací návrhu. Zeptám se na názor ministra a zpravodaje. (Ministr i zpravodaj souhlasí.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 155, přítomno je 185, pro hlasovalo 168, proti 1. Pozměňovací návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o celém návrhu. (Stanovisko ministra i zpravodaje je kladné.)

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí), podle sněmovního tisku 358, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP