Sněmovní tisk 358
Vl.n. z. o nabídkách převzetí - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 11. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 358/0 dne 16. 11. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2007 (usnesení č. 183). Určil zpravodaje: Mgr. Daniel Rovan a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 11. 2007 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 522).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 1. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 358/1 (doporučuje schválit).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 1. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 358/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 358/3, který byl rozeslán 30. 1. 2008 v 13:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 2. 2008 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 156, usnesení č. 635).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 26. 2. 2008.
  Zákon Senátem schválen 19. 3. 2008.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 3. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 3. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 3. 2008.

Zákon vyhlášen 1. 4. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 33 pod číslem 104/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Evropský parlament /EP/, Papíry cenné, Zákoník obchodní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: akcionář, burza cenných papírů, finanční trh, obchodní pravidla, obchodní právo, ustanovení smlouvy

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)