(14.10 hodin)
(pokračuje Vlček)

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 5 z přítomných 197 poslankyň a poslanců pro návrh 99, proti 39. Konstatuji, že jsme souhlasili s tím, že dnes budeme projednávat třetí čtení a budeme jednat i po 14. hodině.

 

Takže nyní tedy přikročíme k rozpravě, kterou jsem již otevřel. Jako první byl pan poslanec Rovan, druhý pan poslanec Paroubek, třetí pan poslanec Opálka, čtvrtý pan poslanec Rath. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Rovan: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, dovolím si vás seznámit se svými legislativně technickými pozměňovacími návrhy.

První se týká upřesnění bodu 7 části šesté tisku 222. Bod 7 by správně měl znít - cituji: V § 13a odst. 2 písm. d) se za první slovo "daně" vkládají slova "jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou podle § 4 odst. 1 písm. v) nebo", čímž do stávajícího textu vkládáme slovo "první" vzhledem k tomu, že slovo daně se v textu vyskytuje celkem třikrát.

Další legislativně technické se týkají pozměňovacího návrhu, konkrétně část B14/2. V novelizačním bodě 5 je v § 15 odst. 7 písm. b) třeba slova "v písmenech a) a b)" nahradit slovy "v písmenu a)", neboť písmeno b) nelze odkazovat na postup podle tohoto písmene.

V pozměňovacím návrhu část B14/5 závorka má správně znít: "v § 16a odst. 7", nikoli tedy "§16b odst. 7", neboť v § 16b není ani sedm odstavců a ani slova, která se mají nahradit.

V pozměňovacím návrhu část B16 je třeba ve znění § 2a odst. 1 vypustit slova "a způsobu".

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, já vás přeruším a poprosím, aby ve sněmovně byl klid, protože já neslyším, co vykládáte dole, a rád bych to také slyšel. Takže já bych poprosil, aby ve sněmovně byl klid a abychom se vzájemně poslouchali.

Prosím, pane poslanče, můžete pokračovat.

 

Poslanec Daniel Rovan: Tedy zopakuji: část B16 - je třeba ve znění § 2a odst. 1 vypustit slova "a způsobu", neboť další text na tato slova nenavazuje.

A v odst. 2 slova "zdravotnické prostředky" nahradit slovy "zdravotnických prostředků", tak aby slova byla uvedena ve správném pádu.

V pozměňovacím návrhu část J1/2 za prvé v § 39a odst. 2 písm. b) je za slovy "Evropské unie" třeba doplnit slova "nelze-li postupovat podle písmene a)", tak aby postup dalších ustanovení dával smysl.

A za druhé - v § 39e odst. 1 větě první vypustit slova "plně hrazených", neboť tento text se v žádném z nově vkládaných ustanovení § 39a až 39n nevyskytuje.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: To je všechno, pane poslanče? Děkuji. A nyní tedy vystoupí pan poslanec Paroubek. A je to se stanoviskem klubu. Dobře. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážená vládo, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci. Druhé čtení zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, které jsme zažili minulý týden, se změnilo zásluhou vlády v komedii plnou omylů. Jak jsme viděli, tak koalice, jejíž vedoucí představitelé se namísto pilné práce na reformě, takzvané reformě, věnovali prázdninovým a jiným kratochvílím, a výsledek jsme viděli před týdnem.

Připomenu jenom, co se stalo. V úterý 14. srpna bylo první trapné představení, vládní představitelé se prakticky nevyjadřovali vůbec ke kritice toho návrhu, který byl předložen. Pak jsme se druhý den dozvěděli proč. Protože byl ráno 15. srpna předložen vlastně pozměňovací návrh, a už v poledne téhož dne jsme měli pozměňovací návrh pozměňovacího návrhu a večer se představitelé z koalice dohadovali přes média, kdo koho oklamal. V té bohulibé zábavě pokračovali představitelé koalice několik dalších dnů.

I včera se situace měnila, takže jsme vlastně nevěděli, jaký názor zvítězí v rámci koalice. Jak to řekl Josef Švejk: Situace válečná se měnila každým okamžikem. Napřed nepřítele porazili, potom pořád a pořád za ním, a nakonec nestačili sami utíkat.

Vzpomenu na nezapomenutelné výkony pana ministra financí a zejména pana premiéra při zasedání minulý týden. Pánové se příliš neopírali o fakta, nicméně vehementně tvrdě obhajovali reformu, a vlastně nevěděli ani, co obhajují. Blamáž je pro to jen slušné slovo. Připomínám také nezapomenutelné gesto pana premiéra Topolánka na adresu pana poslance Sobotky, který varoval, že je všechno jinak.

Opozice je, pánové, rozum zadarmo. Vy jste ale našich dobrých rad nedbali a opět jste se zesměšnili. Já musím říct, že v politice se může prohrávat mnoho zápasů a také vyhrávat, ale to nejhorší je, co se stalo minulý týden - že jste se zesměšnili. Vláda projevila nezměrnou dávku amatérismu a klaunské pružnosti. Jak se ukázalo, využila prázdnin nikoliv pracovně, improvizovala a napotřetí nebo napočtvrté to vyšlo, a před chvílí jsme slyšeli, že je to vlastně také trošku jinak. Opravdu gratuluji.

Shrnu nyní hlavní výhrady sociální demokracie k té takzvané vládní reformě. Myslím, že jde o věci dlouhodobě známé, proto nebudu nijak podrobný. Pokusím se být maximálně stručný.

Chci také podtrhnout, že dostávám desítky rozhořčených dopisů občanů, především důchodců, zdravotně postižených, ale také rodičů s dětmi. A bylo by dobré, abyste si uvědomili, že společenská podpora této takzvané reformě je opravdu velmi nízká. Překvapivě nízká. Překvapivě s ohledem na to, jaká mediální masáž ve sdělovacích prostředcích byla nasazena.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP