Sněmovní tisk 222
Vl.n.z. o stabilizaci veřejných rozpočtů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 5. 2007.
Zástupce navrhovatele: min. financí a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 222/0 dne 25. 5. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 5. 2007 (usnesení č. 129). Určil zpravodaje: Mgr. Bohuslav Sobotka a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 6., 7. 6. 2007 na 15. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 335).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14., 15. 8. 2007 na 18. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 8. 2007 na 18. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 222/3, který byl rozeslán 16. 8. 2007 v 16:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 8. 2007 na 18. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 23, usnesení č. 389).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 30. 8. 2007.
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 9. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 5. 10. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 10. 2007.

Zákon vyhlášen 16. 10. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 85 pod číslem 261/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Ekologie, Evropská unie /EU/, Pojištění, Politika sociální, Potřebnost sociální, Rozpočet, Správa státní, Zdravotnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Školství

Deskriptory EUROVOCu: daň, daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daňová reforma, daňový systém, ekologická daň, sociální zabezpečení, státní pojištění, zdanitelný příjem

Navržené změny předpisů (49)ISP (příhlásit)