Neautorizováno !


 

(18.20 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Miroslavu Svobodovi. Zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Petr Pleva nás seznámí s tím, jak jeho výbor projednával tuto předlohu.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednal tento tisk, přijal k němu komplexní pozměňovací návrh, který je obsažen v tisku 1172/2. Velmi krátce vás seznámím s obsahem tohoto komplexního pozměňovacího návrhu.

Jedná se především o legislativně technické úpravy, tak aby zákon byl legislativně správný. Za druhé, zrušuje se částka dvou miliard, protože nám připadalo nesmyslné dávat nějakou částku, když stejně o prostředcích, které budou z fondu uvolněny, rozhoduje vláda a vláda může uvolnit částku libovolnou. Dále ten účel, který byl původně dán jen na dvě stavby, to znamená Národní muzeum a Národní knihovnu, jsme rozšířili na záchranu architektonického dědictví, protože si myslíme, že to je něco, co si zaslouží naši podporu. Vždy ovšem bude záležet na tom, jak rozhodne vláda, protože ta možnost čerpání peněz není obligatorní, ale je fakultativní a závisí na rozhodnutí vlády.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Plevovi a otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže obecnou rozpravu končím.

Do podrobné rozpravy, kterou otevírám, se hlásí pan poslanec Vlček.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych i já přednesl dva pozměňovací návrhy. Tyto pozměňovací návrhy jste dostali všichni na lavice. Jedná se o změnu obchodního zákoníku - § 709a. To je jeden pozměňovací návrh, který zvedám. Druhý pozměňovací návrh je de facto pozměňovací návrh, kterým se řeší úhrada - změna zákona o spotřebních a úvěrových družstvech; když to shrnu, je to pozměňovací návrh ke kampeličkám. To jsou moje dva pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vlčkovi. Nyní vystoupí s pozměňovacím návrhem pan poslanec Melčák.

 

Poslanec Miloš Melčák (reakce na poznámku místopředsedy vlády Sobotky): Já vás, vážení kolegové a vážené kolegyně uklidním. Nebudu přednášet pozměňovací návrh, jak se pan místopředseda vlády domnívá, ale použiji § 95 odst. 1 a požádám vás, abychom rozhodli, že lhůta mezi druhým a třetím čtením bude zkrácena na 48 hodin. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám. Hlásí se pan poslanec Vícha.

 

Poslanec Josef Vícha: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolám načíst jeden krátký pozměňovací návrh, a to aby v § 55 tohoto zákona odstavec 3 písm. i) byl doplněn o následující text: "a dále na výstavbu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě". Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Josefu Víchovi. Další přihlášky do podrobné rozpravy nejsou, takže podrobnou rozpravu končím.

Nyní vás všechny odhlásím. Prosím o novou registraci. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Melčáka na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin. Prosím, abyste se všichni přihlásili.

(Po dosažení potřebného počtu hlasů:)

 

Dámy a pánové, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Melčáka na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano v hlasování pořadové číslo 27. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 70 poslanců, 58 pro, 3 proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu navrhovateli, panu zpravodaji. Končím projednávání tohoto bodu ve druhém čtení.

 

Zahajuji projednávání bodu 54, což je

 

54.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 1189/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády uvede místopředseda vlády a ministr financí Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych zastoupil pana ministra Martínka při uvedení této normy. Jedná se o novelu zákona o veřejných dražbách.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP