(16.00 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní poslankyně Talmanová vystoupí ještě jednou.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Ještě jednou. Vážený pane ministře, vám opravdu přijde správné, aby státní úředník komentoval politický dokument? Vy jste zde uvedl - já jsem si to zapsala - že je přirozené komentovat konkurenční koncepci. Pane ministře, kdo je konkurentem státního úředníka v tuto chvíli? Opravdu si za svými slovy stojíte? Vypadá to, že omezí-li se vaše ministerstvo na komentování cizího, velmi to vypovídá o absenci vlastního. (Potlesk ODS.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Paní poslankyně, myslím, že ministerstvo a ministři prosazují určitou politiku. Ta politika odpovídá koncepci, která vlastně odpovídá vládnímu programu, a ten vzniká na základě voleb. Je to samozřejmě určitým způsobem politikum. Nevím, proč bychom si měli hrát na nějakou úřednickou vládu. Nejsme úřednická vláda. (Protesty.) Samozřejmě, ale vládní úředník má hájit. Když vyhraje ODS volby, tak určitě bude naopak obhajovat váš náměstek politiku ODS v rámci zdravotnictví. Já na tom nevidím nic mimořádného.

Takto fungují vlády i ministerstva i v zahraničí. Nevidím na tom nic špatného. Dokonce jsou země, kde politické strany předkládají např. své volební programy k vyhodnocení nezávislým institucím, aby vůbec řekly, zda to, co nabízejí a slibují, je vůbec reálné a jaké to bude mít vlastně dopady například na obyvatele apod. Na základě toho voliči potom rozhodují.

Vláda, nezlobte se, realizuje politiku. Není to žádná úřednická vláda. Samozřejmě každé ministerstvo zdravotnictví také řídí ministr a řídila předtím ministryně za sociální demokracii. To znamená, že toto ministerstvo dnes realizuje politiku v představách sociální demokracie. Úředníci, ať už budou pracovat pro kteréhokoli ministra, pro kteroukoli vládu, samozřejmě jsou loajální v tom, aby naplňovali program. To je realita a profesionalita státních úředníků.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme odpověď pana ministra. Tuto interpelaci končíme a dáme slovo panu poslanci Zbyňku Novotnému, který bude znovu interpelovat Danu Bérovou ve věci vyhledávání v registrech. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, Ministerstvo informatiky se opět vydalo ne nejvhodnější cestou netransparentního výběru dodavatelů. Tentokrát v oblasti integrovaného vyhledávání v registrech veřejné správy.

V tomto konkrétním případě musím konstatovat, že zmíněná zakázka byla i po technické stránce plná chyb. Příkladem je požadavek zadávací dokumentace v oblasti požadované funkcionality ze strany Ministerstva informatiky, kterými jsou mj. nevygenerování žádných nákladů na straně provozovatele registrů, což bych v obecné rovině ještě pochopil, ale to, že řešení neovlivní provozní statistiky stávajících registrů, již pochopit nemohu. Jak vyplývá ze zadávací dokumentace, měla by předmětem dodávky být také softwarová komponenta, která bude integrální součástí portálu veřejné správy. Portál představuje v dnešní době podle mého názoru vzájemně funkčně provázaný celek aplikací a softwarových komponent s přesně definovanou funkčností a architekturou. Z toho mi vyplývá, že není možné jakoukoli softwarovou komponentu zaintegrovat do portálu. Vzhledem k tomu, že v dokumentaci ale neuvádíte žádné technické podmínky komponenty, stává se tato integrace do portálu prakticky nerealizovatelnou pro jiné než stávající dodavatele.

Takto amatérsky vypsanou zakázku jste, paní ministryně, minulý týden, resp. před 14 dny zrušila. Zajímá mě odpovědnost konkrétních osob. Nechce se mi věřit, že se jedná o omyl, ale spíše o úmysl, který začíná netransparentním výběrem a končí zadáním, dle kterého nelze zakázku realizovat. Paní ministryně, většina mých interpelací směřovaných na Ministerstvo informatiky hledá konkrétní osobní odpovědnost. Vy jste do politiky přišla ze soukromého resortu stejně jako já, takže mi jistě rozumíte. Prosím o tu konkrétní osobní odpovědnost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla interpelace. Nyní prosím paní ministryni Danu Bérovou.

 

Ministryně informatiky ČR Dana Bérová: Děkuji, pane předsedo. Možná na úvod vysvětlím několik drobností kolem portálu veřejné správy. Portál veřejné správy je provozován na základě zákona číslo 365/2000 Sb., o veřejných informačních systémech. V tuto chvíli je dodáván jako služba objednaná pod rámcovou smlouvou s Českým Telecomem.

Součástí portálu, je, jak jste již zmínil, souhrn integrovaných řešení, ale zároveň jsou do něj postupně připojovány i další komponenty. Typickým příkladem jedné komponenty je např. aplikace vyhledávání v platném znění zákonů a vyhlášek, která není nedílnou součástí původního portálového řešení, ale je samostatnou komponentou dodávanou jiným dodavatelem, než je dodávána základní služba portálu veřejné správy. Není tedy pravda, že by nebylo možné žádnou další softwarovou nebo jinou komponentu do portálu veřejné správy integrovat. Stejně tak nerozumím, co je netransparentní na výběru dodavatele, když jsme se, přestože bylo jasné, že objem zakázky bude podlimitní, rozhodli použít veřejnou obchodní soutěž podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Cílem vypsání této soutěže bylo právě ověřit situaci na trhu a získat lepší orientaci v celé řadě nabídek, které se na Ministerstvu informatiky ve věci vyhledávání nad registry scházely.

Máte pravdu, že technické zadání této poměrně složité věci možná obsahovalo nějaké nepřesnosti. A to bylo možná i důvodem, proč nakonec Ministerstvo informatiky obdrželo nabídky v rozmezí zhruba od 150 tisíc do 1 milionu korun. Bylo tedy jasné, že někteří zadavatelé možná zadání ne zcela dobře pochopili, přestože měli možnost se na doplňující informace zeptat samozřejmě v průběhu této soutěže. I to byl důvod, proč jsem se rozhodla tuto zakázku zrušit, protože se zdálo, že rozptyl nabídnutých cen a nabídnutých řešení je příliš velký.

Kromě toho v té době pokračovala jednání o budoucí spolupráci s Ministerstvem financí, která se týkala budoucího uspořádání registrů, a vláda projednávala materiály týkající se registrů. Takže i situace, která byla před tím vyhlášením u zadání, se trochu změnila. To byl další důvod pro zrušení zadání.

Ale skutečně nerozumím tomu, co je netransparentního na tom, když se vypíše výběrové řízení pro zakázku, která je podlimitní. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Není žádných dalších doplňujících otázek, takže můžeme ukončit tuto interpelaci a rovnou začít další. Tou je interpelace pana poslance Bratského na paní ministryni Petru Buzkovou ve věci přístupu Ministerstva školství ke sportovním gymnáziím. Prosím.

 

Poslanec Petr Bratský: Vážená paní ministryně, jako předseda sportovního podvýboru Sněmovny musím s lítostí konstatovat, že sportovní příprava není dokonce už ani vedena v návrhu ministerstvu na novou soupravu oborů, to vše v situaci, kdy je platný zákon o podpoře sportu číslo 115/2001 Sb., kdy je platné usnesení vlády 718/1999, zásady komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně výchovy sportovních talentů atd. Nedávno byla dokonce založena Asociace sportovních gymnázií mimo jiné jako reakce na právní vakuum a netečný přístup vašeho ministerstva k těmto školám. Výnos Ministerstva školství ještě z roku 1987 upravoval jejich působení v posledních letech, ačkoliv byl již dlouho nevyhovující. Před dvěma lety byl pak po právu zrušen, ovšem bez adekvátní náhrady. Sportovní gymnázia proto čelí celé řadě obtíží, které jim komplikují existenci, zmizela z vyhlášky jako typ školy, takže se dnes musí dokonce přejmenovávat. Nepočítá se s nimi při tvorbě rámcových vzdělávacích plánů, není jasné, pod který odbor ministerstva vlastně spadají, atd. Vše s dopady na jejich právní jistoty, možnosti financování.

Můžete zde jasně deklarovat, zda má vláda sociální demokracie zájem na výchově sportovních talentů a reprezentačních talentů ve sportovních gymnáziích? Pokud ano, jaký jim k tomu vytvoří právní rámec, jaké servisní úřednické zázemí pro tyto školy poskytne vaše ministerstvo, jako jej poskytuje ostatním typům škol? Je již jasno v tom, pod který odbor ministerstva tedy sportovní gymnázia spadají? Kdo konkrétně nese odpovědnost za komunikaci s nimi? Spor mezi vašimi náměstky můžete rozhodnout jedině vy. Osud sportovních talentů je ve vašich rukou. Jaké konkrétní kroky hodláte na pomoc sportovním gymnáziím podniknout a v jakých termínech? Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP