(15.50 hodin)
(pokračuje Škromach)

Myslím, že prostor, který je dán, je dán také časem. Byl bych se rád zúčastnil tohoto projednávání. Proto seminář bude v tomto čase a přibližně v tom rozsahu, který je k dispozici.

Samozřejmě se nebráním tomu, aby bylo možné projednat tento zákon třeba v odborných skupinkách apod. s pracovníky ministerstva. Myslím ale, že teď momentálně je zákon v rukách vás, poslanců a poslankyň, a vy budete rozhodovat, jak bude návrh vypadat. Ministerstvo už svou práci odvedlo a nečekejte, že budeme pracovat za vás, to ani náhodou. Teď je situace, kdy by měla padnout i politická rozhodnutí. Pokud jde např. o legislativní zpracování představ, jak by to mělo vypadat, jsme připraveni. Každý si ale musí odpracovat svůj díl a v tuto chvíli je to, paní poslankyně, na vás a vašich kolezích. Jako poslanec se samozřejmě zúčastním také této práce. Rád přijdu na výbor, který bude projednávat nejen tuto záležitost, ale i další. Předpokládám, že by se výbor měl zabývat tímto zákonem a posléze by měl proběhnout seminář. Předpokládám, že mezitím budou předloženy návrhy poslanců na případné změny a výbor by je měl s konečnou platností projednat tak, aby proběhlo projednání zákona ještě na prosincovém zasedání Sněmovny, tak abychom pokud možno stíhali termíny. Bude samozřejmě také záležet na přístupu jednotlivých poslanců a jejich poslaneckých klubů.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu ministrovi a děkuji i za vysvětlení a omluvu. Uznávám, že jedenáct interpelací je dnes hodně. Prosím paní poslankyní Páralovou.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážený pane ministře, velmi jste mě zklamal. Řekl jste, že se tady před poslanci předvádíte. Myslela jsem, že konáte svou povinnost, že se zpovídáte zákonodárcům.

Abych obhájila svou nepřítomnost na semináři o zákoníku práce: Seminářů o zákoníku práce jsem jednak navštívila asi deset a jednak se tento seminář konal v době jednání pléna Sněmovny a já jsem byla vylosována jako první při interpelacích. Byla jsem nucena zúčastnit se interpelací a musela jsem se na ně připravit.

Samozřejmě budeme konat svou povinnost, ale budeme ji konat velmi těžko, protože nastala tzv. válcovačka. Žádala jsem o seminář ještě před jednáním výboru. Seminář se bude konat 24. listopadu. Slyším to od vás poprvé, marně jsem se snažila tento termín zjistit. Čtyřhodinové jednání výboru zásadního zákona o sociálních službách bude již příští týden 2. listopadu. Váš seminář nám bude platný jako mrtvému zimník. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Ve Sněmovně se nepředvádím, ve Sněmovně pracujeme jak ministři, tak poslanci a poslankyně.

Paní poslankyně, velmi dobře znám způsob práce poslaneckého výboru, protože jsem jej čtyři roky řídil za vašeho místopředsednictví. Myslím si, že postup je správný. V tuto chvíli je potřeba, aby své názory projevili i opoziční poslanci. Chtěl bych vás jen upozornit na to, že za dobu mého působení v ministerské funkci dostává poslanecký výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a případně další gesční výbory všechny zákonodárné iniciativy ministerstva práce a sociální věcí do připomínkového řízení. Bohužel jsem za celou dobu svého působení nezaznamenal jedinou připomínku, kterou by výbor, případně jeho členové v rámci připomínkového řízení uplatnili. Je to také otázka určité vizitky.

Vnímám ale situaci a myslím si, že postup, jak je nabídnut, je technologicky správný. Výbor by měl začít projednávat tento návrh zákona. Vzhledem k tomu, že je to významný kodex, týká se téměř milionu lidí, kteří jsou klienty tohoto systému, tak předpokládám, že uplatní i opoziční poslanci své návrhy a představy o tom, jak by měl systém vypadat. Na základě toho je vhodné, aby proběhl seminář, kde budeme diskutovat. Nemusí být předkládací zpráva, ale diskuse by měla být zaměřena na případné návrhy, které by se mohly ještě objevit ze strany poslanců a poslankyň. Myslím se, že je to dobrý návrh.

Dobře víte, že vám vycházím vstříc, a o co požádáte, snažíme se, abychom s opozicí vycházeli racionálně. Rozumím ale tomu, že cokoliv bychom předložili, musí k tomu mít opozice připomínky. Bylo by zvláštní, kdyby tomu tak nebylo.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Končím tuto interpelaci. Myslím si, že interpelace by měly být určeny k relevantním otázkám veřejného života. Pokud chvílemi tady probíhá vyjasňování si účasti nebo neúčasti na semináři, nejsem si jist, zda je to přesně ono.

Prosím paní poslankyni Lucii Talmanovou, aby se ujala další interpelace. Týká se ministra Škromacha a je ve věci náměstka.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Pane předsedo, děkuji vám za slovo. Vážený pane ministře, nyní ministře zdravotnictví, dne 25. 10. jsme se všichni mohli prostřednictvím agenturní zprávy ČTK seznámit s tím, že v 16.30 hodin se na Ministerstvu zdravotnictví odehraje briefing prvního náměstka ministra zdravotnictví. Potud by vše bylo správné, kdyby ovšem tématem tohoto briefingu nebyl obsah koncepce zdravotnictví z dílny stínového ministra zdravotnictví Tomáše Julínka, ODS.

Vážený pane ministře, je zcela nepřijatelné, aby státní úředník na půdě státního úřadu bezpochyby ve své pracovní době za prostředky daňových poplatníků komentoval odborný, politický či volební dokument opoziční či jakékoliv strany. Vážený pane ministře, věděl jste o tomto briefingu svého náměstka? Vyslovil jste s tímto briefingem a zejména s jeho tématem souhlas? Budou i nadále úředníci vámi řízeného ministerstva takto postupovat? Bude to jeden z trendů vaší volební kampaně hrazené ze státního rozpočtu? Děkuji vám za odpovědi.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím nyní pana ministra, aby se pokusil reagovat.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a poslanci, paní poslankyně. Vím samozřejmě, co se děje na Ministerstvu zdravotnictví, a iniciativu svým podřízeným dovoluji, protože si myslím, že i státní úředník i ve státních službách, a zvláště ve funkci náměstka, což je zčásti i funkce prosazování politiky ministerstva příslušného resortu, který je řízen ministrem a má svůj určitý záměr - myslím, že je správné, aby ministerstvo reagovalo na koncepce, které budou předkládat jak opoziční strany, tak i jiné subjekty, např. pojišťovny nebo Asociace nemocnic apod. Není to nic proti ničemu, protože tady je určitá koncepce Ministerstva zdravotnictví nebo představa řešení této situace, objeví-li se konkurenční představa, samozřejmě ministerstvo reaguje. Reagovalo prostřednictvím prvního náměstka, který sdělil představy, jaké má Ministerstvo zdravotnictví ve vztahu k představám pana Julínka. Jak tady komunikujeme se stínovou ministryní Alenou Páralovou, reaguje ministerstvo i na stínového ministra zdravotnictví. Myslím si, že v tom není nic špatného. Naopak jestliže předkládáme určité koncepty a nabízíme např. v rámci Ministerstva práce, dosud jsem neobdržel např. žádný návrh. Možná by na to paní poslankyně Páralová mohla časem reagovat. Jde o konkurenční návrh zákoníku práce, o němž bylo také hovořeno na jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy, který je údajně připraven a měl by být realizován.

Myslím si, že je správné, aby resorty reagovaly např. na konkurenční koncepce, které jsou předkládány, protože to čistí prostor a vytváří určité prostředí pro polemiku právě o těchto pohledech na řešení problémů zdravotnictví. Věřím tomu, že i v koncepci je možné hledat mnohé racionální jádro. Registroval jsem, že pan náměstek ne vše odsoudil. Je to ale i otázka ekonomického vyhodnocení, zda by tyto kroky např. nemohly Ministerstvu zdravotnictví prospět. Pokud to ale vnímáte jako něco špatného, možná to ještě upřesníte.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP