(15.40 hodin)
(pokračuje Bérová)

Co se týče zřízení příspěvkové organizace TESTCOM servis, Ministerstvo informatiky se neztotožňuje se závěrem NKÚ a ani se stanoviskem Ministerstva financí, protože v nálezu ohledně založení TESTCOM servis nebyla vůbec vzata v úvahu existence vyhlášky č. 150/1991 Sb., na jejímž základě byly použity prostředky z rezervního fondu příspěvkové organizace. Kromě toho vzhledem k probíhajícímu šetření ze strany orgánů činných v trestním řízení navíc v tuto chvíli nelze učinit žádný kvalifikovaný závěr, protože věc teprve probíhá.

Obecně se domnívám, že není důvod k tomu, abych přijímala nějaká personální opatření, protože jak už jsem zmínila, se závěry zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu náš úřad nesouhlasí. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak jsme slyšeli paní ministryni. Pane poslanče, můžete doplnit.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji. Chci to doplnit. Paní ministryně, na ministerstvu personální změny nechystáte. Odvoláte vedení Testcomu?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě jednou prosím paní ministryni Bérovou.

 

Ministryně informatiky ČR Dana Bérová: Možná víte o mých záměrech na ministerstvu více než já. Já žádné personální změny na ministerstvu nechystám. Nechystám ani odvolání vedení společnosti Testcom, protože se domnívám, že se nedopustilo žádných pochybení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Myslím, že mohu poděkovat a ukončit tuto interpelaci na paní ministryni Bérovou. Přejdeme k další. To je znovu paní poslankyně Alena Páralová. Opět bude interpelovat Zdeňka Škromacha. Tentokrát se to bude týkat semináře k zákonu o sociálních službách.

Ale pan ministr, který tady neustále byl, tady najednou není. Prosím, mohli byste pana ministra nějak přilákat do sněmovny. (Hlasy mimo mikrofon.) Poprosil bych, kdybyste mohli panu ministru Škromachovi říci, že je třeba, aby přišel. Bylo by možné, kdyby někdo sdělil panu ministrovi, že je nutné, aby přerušil jakýkoliv hovor s kýmkoliv, s jakoukoliv televizí, protože tady běží interpelace? Je nutné, aby přišel sem.

Prosím paní poslankyni Páralovou.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, je mi jasné, že jsou vám televizní kamery daleko bližší než opoziční poslankyně, ale zdá se mi, že se u vás začíná projevovat jakási arogance moci. Náš výbor pro sociální politiku a zdravotnictví vás již velmi dlouho neviděl, a tak věřím, že 2. listopadu, až se budou projednávat zásadní zákony, jako zákon o existenčním minimu a zákon o sociálních službách, nás navštívíte. Například při projednávání zákoníku práce jste vyslal svého náměstka Hoška, který se zabývá sociální politikou, kterou mimochodem řádně neovládá, ale už vůbec neovládá pracovní právo, takže v podstatě projednávání návrhu vaší novely zákoníku práce se proměnilo ve frašku.

Já bych se ještě chtěla zastavit u předmětu své interpelace, a sice u žádosti o uspořádání semináře o zákoně o sociálních službách. Slíbil jste mi při projednávání tohoto zákona, že ministerstvo uspořádá seminář, aby poslanci mohli vyslechnout názory zdravotně postižených lidí, poskytovatelů sociálních služeb, ale i zaměstnanců sociálních odborů, krajů a pověřených obcí. Bohužel vaše ministerstvo nabídlo jakýsi seminář v délce hodiny a půl. Já bych vás chtěla požádat o odpověď, zda to pro nás uděláte. Chtěla bych, aby vaši pracovníci nečetli důvodovou zprávu. Nám stačí, když vystoupí odborná veřejnost a vaši pracovníci odpovědí na jejich dotazy. Ale prosím vás, abyste zákonodárcům věnovali více času než hodinu a půl, abyste jim věnovali alespoň šest sedm hodin. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra, jestli by se pokusil reagovat na tuto interpelaci.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážená paní poslankyně, já samozřejmě to, co slíbím, plním. Já bych se chtěl jenom omluvit, že jsem prostě v rámci své největší oblíbenosti, protože mám dneska nejvíce interpelací, si dovolil odejít na toaletu. Po cestě mě zastavila televize. Já jsem vstřícný i vůči sdělovacím prostředkům. Nepotřebuji se předvádět jenom ve Sněmovně, tak jsem samozřejmě odpověděl na dotazy. Takže se omlouvám, ale nebyla to žádná arogance. Vy víte, paní poslankyně, že vás toleruji, že vás vnímám jako stínovou ministryni ODS pro Ministerstvo práce a sociálních věcí. Víte, že v rámci svých možností vám vyjdu vstříc jak jenom můžu.

To se týká v podstatě i semináře, který se uskuteční 24. listopadu ve 13 hodin v místnosti č. 205 ve Sněmovní 1. Je to i na základě diskuse, která proběhla k prvnímu čtení zákona o sociálních službách.

Pokud jde o otázku jednání ve výboru, víte velmi dobře, že když mě výbor požádá, tak samozřejmě vždycky rád přijdu. Pokud šlo o tu drobnou novelu zákoníku práce, jednalo se o technickou novelu, zřejmě z časových důvodů jsem se nemohl zúčastnit. Předpokládám, že pan náměstek Hošek se svými spolupracovníky dokázal tuto věc zdůvodnit. Jednací řád hovoří o tom, že je nutné, aby se zúčastnil náměstek ministra, na této úrovni. Nedovolil bych si poslat jenom řadového ředitele či podobně, referenta, to jsem jako předseda výboru také netoleroval.

Chtěl bych se vyjádřit i k otázce, která tady padla. Paní poslankyně, vy jste opravdu přesvědčena, že seminář, který tady bude pořádat Ministerstvo práce, by měl trvat šest až sedm hodin? Považuji to za něco, co je úplně mimo realitu. Chtěl bych připomenout nedávný seminář, který jsme pořádali za stejných podmínek k zákoníku práce. Bohužel mě trošku mrzelo, že jste se ani vy osobně jako stínová ministryně nezúčastnila tohoto semináře, který trval asi hodinu a půl až dvě, zúčastnilo se ho asi průběžně během té doby pět nebo šest poslanců a poslankyň, stabilně dva poslanci. Jeden jsem byl já a druhý byl ještě jeden kolega z výboru. Samozřejmě budu rád, když bude velký zájem poslanců a poslankyň o tento seminář.

Pokud jde o zúčastněné, to znamená ty, kteří do toho mají co hovořit, samozřejmě návrh zákona byl připravován ve skupině a v konzultacích se všemi účastníky v rámci působnosti tohoto zákona. Myslím si, že se podařilo najít velmi vyvážené řešení. Chtěl bych jenom zdůraznit, že tento návrh podporuje i Národní rada zdravotně postižených, která jednoznačně reprezentuje významnou část lidí jednak v oblasti poskytovatelů, tak i ze strany klientů systému.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP